Thông báo 357/TB-VPCP

Thông báo 357/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 357/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 357/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

Ngày 24 tháng 10 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền (dưới đây gọi tắt là dự thảo Quy chế). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan đã phát biểu tại cuộc họp và rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Quy chế; theo hướng:

a) Xác định rõ vai trò, địa vị pháp lý của Ban quản lý cửa khẩu với chức năng, nhiệm vụ cụ thể và đủ quyền hạn để bảo đảm khắc phục các tồn tại, không thống nhất trong quản lý, điều hành các cửa khẩu biên giới đất liền hiện nay;

b) Chỉ thành lập Ban quản lý cửa khẩu biên giới đất liền tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính; đối với cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu thì giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu chịu trách nhiệm quản lý;

c) Phân tích kỹ các ưu điểm, nhược điểm của mô hình Ban quản lý cửa khẩu hoạt động chuyên trách hoặc kết hợp giữa chuyên trách và kiêm nhiệm để đề xuất mô hình phù hợp;

d) Có cơ chế điều hành, phối hợp hiệu quả trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của các lực lượng chức năng chuyên ngành hoạt động tại cửa khẩu, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại cửa khẩu để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh người, phương tiện, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, có tính đến các hoạt động đặc thù tại cửa khẩu như thu phi thuế quan…

2. Sau khi hoàn thiện lại dự thảo Quy chế, Bộ Công Thương lấy ý kiến các Bộ, địa phương liên quan; trên cơ sở đó, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TCCV, PL, NC, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 357/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu357/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2012
Ngày hiệu lực30/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 357/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 357/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 357/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu357/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành30/10/2012
        Ngày hiệu lực30/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 357/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 357/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

              • 30/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực