Thông báo 3572/TB-BNN-VP

Thông báo 3572/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3572/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3572/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 25 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Cùng dự có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số ban, ngành; đại diện Lãnh đạo các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp; các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật; Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, CPO Thủy lợi, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ đánh giá cao và cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Hội nghị thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lào.

Trong những năm qua, Quảng Bình đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực, tăng trưởng ở mức cao trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; độ che phủ rừng đạt tỷ lệ cao, chất lượng rừng tốt; huy động nguồn lực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thủy lợi.

2. Bộ nhất trí với một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch năm 2012 và định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới của tỉnh. Để phát triển nông nghiệp bền vững, tăng thu nhập cho người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành theo hướng chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang tăng trưởng về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế của từng vùng, cụ thể:

- Vùng phía tây: chú trọng phát triển cây cao su và trồng rừng; rà soát lại quỹ đất, nhất là đất của các lâm trường, đánh giá chất lượng đất phù hợp cho việc phát triển cây cao su, trồng rừng sản xuất.

- Vùng ven biển: đây là vùng có nhiềm tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Cần rà soát lại quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, khu vực dành cho du lịch, công nghiệp để tránh chồng chéo, tạo điều kiện cho việc đầu tư, phát triển vùng nuôi trồng thủy sản.

- Vùng giữa: ngoài trồng lúa, cần chú trọng phát triển cây màu có giá trị kinh tế cao như: cây lạc, khoai lang, gắn với công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ.

3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

Bộ ghi nhận các đề nghị của tỉnh, cụ thể:

a) Về phát triển cây cao su và trồng rừng

Giao Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình để lập dự án triển khai đầu tư, trồng cây cao su, trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh với những hình thức đầu tư thích hợp như: liên kết đầu tư trồng cao su, trồng rừng với các công ty lâm nghiệp hoặc với người dân có đất; xây dựng hoặc tham gia mua cổ phần nhà máy chế biến gỗ nhân tạo.

b) Về thủy lợi (nâng cấp đập dâng Rào Nan, hồ Bàu Sen, kè Quảng Ninh)

Giao Tổng cục Thủy lợi, Vụ Kế hoạch, Vụ HTQT tiếp tục làm việc, vận động các tổ chức quốc tế để có nguồn thu tài chính cần thiết cho các dự án trên. Đối với những dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cần làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí nguồn vốn. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nhanh chóng tiếp cận được các nguồn vốn cần thiết cho các dự án của tỉnh.

b) Về Thủy sản

Giao Tổng cục Thủy sản phê duyệt và đề xuất, bố trí vốn triển khai đối với những dự án về thủy sản Bộ trực tiếp đầu tư, xem xét tổng hợp đề xuất của tỉnh sửa đổi Quyết định “48” của Thủ tướng Chính phủ theo hướng tăng mức hỗ trợ cho tàu khai thác hải sản vùng biển xa có phân biệt các địa phương theo cự ly tới ngư trường.

c) Về Lâm nghiệp

Giao Tổng cục Lâm nghiệp đề xuất tăng vốn hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh; xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để sớm tổ chức tổng kiểm kê rừng.

3. Một số kiến nghị của Bộ đối với tỉnh Quảng Bình:

a) Về Lâm nghiệp

- Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai Nghị định “99” về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để đa dạng hóa nguồn tài chính cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, rà soát, hợp nhất tổ chức kiểm lâm ở các Vườn quốc gia, Ban quản lý rừng giao về Sở Nông nghiệp và PTNT để thống nhất một đầu mối quản lý; phân định rõ trách nhiệm thi hành pháp luật của lực lượng kiểm lâm địa bàn.

b) Về xây dựng nông thôn mới

- Tiếp tục hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp, huy động các nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới; tổng kết và nhân rộng kinh nghiệm, cách làm hay của các mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình (để b/c);
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi; Tập đoàn CN Cao su VN (để thực hiện);
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, TY, BVTV; Vụ KH, HTQT, CPO thủy lợi, Văn phòng bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3572/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3572/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3572/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 3572/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 3572/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu3572/TB-BNN-VP
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Văn Việt
       Ngày ban hành30/07/2012
       Ngày hiệu lực30/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 3572/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 3572/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm