Thông báo 3581/TB-BNN-VP

Thông báo 3581/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2012 dự án thủy lợi vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 và giải pháp thực hiện kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015

Nội dung toàn văn Thông báo 3581/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3581/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2012-2015

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đk Lắk, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2012 các dự án thủy lợi vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Bộ Nông nghiệp và PTNT (Bộ) quản lý, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 và các giải pháp thực hiện kế hoạch giai đoạn 2012-2015. Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND tnh Đk Lk Trần Kiên, Lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý XDCB thuộc Tổng cục Thủy lợi, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục A86, C46 (Bộ Công an) và Lãnh đạo 10 Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi, Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT, các UBND huyện làm Chủ đầu tư các dự án do Bộ quản lý.

Sau khi nghe Cục Quản lý xây dựng công trình báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2012 các dự án thủy lợi vốn Trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 và các giải pháp thực hiện kế hoạch giai đoạn 2012-2015; ý kiến của Thứ trưởng Hoàng Văn Thng và đại diện các cơ quan, đơn vị dự họp, Bộ trưng Cao Đức Phát kết luận như sau:

1. Bộ đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng, các Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vn, thi công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù vốn TPCP giao chậm nhưng các đơn vị đã rất nlực thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt là các công trình yêu cầu vượt năm 2012.

2. Cuộc họp lần này, ngoài nhiệm vụ đánh giá về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng thì nhiệm vụ trọng tâm là: Trên cơ skế hoạch vốn năm 2012 và kế hoạch vốn giai đoạn 2012-2015 đã được bố trí, các chủ đầu tư cn chủ động rà soát, xác định các hạng mục công trình cần ưu tiên xây dựng, đảm bảo sớm phát huy được hiệu quả đầu tư, an toàn công trình xây dựng theo nguyên tắc: (i) ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình hoàn thành năm 2012, năm 2013 và đến 2015, các công trình chặn dòng vượt lũ, các công trình và một số hạng mục công trình cấp bách; có các giải pháp thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình phù hợp với kế hoạch vốn được giao, không được vượt vốn, không nợ khối lượng. (ii) các công trình/ hạng mục khác chưa thật sự cần thiết phải dãn tiến độ, cắt giảm thì chủ đầu tư giao đơn vị tư vấn tính toán kỹ khi có điều kiện sẽ đu tư tiếp. (iii) Trên cơ sở rà soát, chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu điều chỉnh trình Bộ phê duyệt.

- Đối với một số công trình phải thi công cấp bách, cần vay vốn của địa phương thì chủ đầu tư phải xin ý kiến Bộ trước khi thực hiện.

3. Tiến độ giải ngân 6 tháng đầu năm 2012 còn chậm, Chủ đầu tư, các nhà thầu thiết kế, thi công và các đơn vị liên quan phối hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu thanh toán, giải ngân theo đúng quy định và đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

4. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện, quản lý: (i) Phải đảm bo chất lượng, an toàn, mỹ thuật và đẩy mạnh việc áp dụng kỹ thuật-công nghệ tiên tiến theo đúng quy định hiện hành để tăng hiệu quả đầu tư. (ii) Chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị và các cá nhân tham gia thiết kế, thi công, ... tuân thủ đúng các quy định hiện hành. (iii) Thực hiện nghiêm công tác giám sát đánh giá đầu tư theo quy định của Nhà nước, (iv) Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan. (v) Thông báo và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, thường xuyên về Bộ để giải quyết công việc kịp thời.

5. Với các gói thầu đã đấu thầu, ký hợp đồng, hoặc đang thực hiện mà phải dãn tiến độ hoặc dừng thi công thì Chủ đầu tư theo thẩm quyền chịu trách nhiệm giải quyết theo quy định hiện hành. Trường hợp khác, báo cáo Bộ xem xét giải quyết.

6. Giao Vụ Kế hoạch: (i) Cùng các đơn vị liên quan và chủ đầu tư, rà soát, đề xuất với Bộ danh mục dự án sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn ODA) hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu tư khác (đầu tư công tư PPP). (ii) Hướng dẫn các chủ đầu tư ở địa phương quản lý hợp phần thuộc dự án được trung ương giao vốn trực tiếp cho địa phương, không qua Bộ.

7. Các cơ quan quản lý thuộc Bộ tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng của các Chủ đầu tư. Tổ chức thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư các dự án được Bộ giao quản lý theo đúng quy định của Nhà nước.

8. Hiện nay đang là mùa lũ bão, các chủ đầu tư phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động sẵn sàng triển khai công tác PCLB theo phương án đã phê duyệt đảm bảo an toàn công trình đang xây dựng.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ: TCTL, XDCT, Vụ: KH,TC, KHCN&MT, T.Tra Bộ;
- Các đơn vị: A86, C46;
- Các Ban QLĐT&XDTL (1-10);
- Các Sở NN&PTNT và Ban QLDA;
- Các đơn vị thiết kế, thi công;
- Lưu VP, XDCT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3581/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3581/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3581/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 3581/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3581/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3581/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3581/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3581/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị

              • 31/07/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/07/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực