Thông báo 3589/TB-BNN-VP

Thông báo 3589/TB-BNN-VP năm 2015 kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám về Hội nghị "Triển khai công tác quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi"

Nội dung toàn văn Thông báo 3589/TB-BNN-VP 2015 Triển khai công tác quản lý lợn đực giống kiểm tra thức ăn chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3589/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM VỀ HỘI NGHỊ “TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỢN ĐỰC GIỐNG VÀ KIỂM TRA THỨC ĂN CHĂN NUÔI”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi” tại Hà Nội ngày 06 tháng 4 và tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT 63 tỉnh/thành phố trong cả nước, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, Hội Chăn nuôi Việt Nam; Đại diện các đơn vị được ủy quyền kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; Các cơ sở chăn nuôi, chế biến sản phẩm chăn nuôi và một số cơ quan thông tin, báo chí.

Sau khi nghe đại diện Cục Chăn nuôi báo cáo về bài học kinh nghiệm thí điểm quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi năm 2014 tại một số tỉnh, kế hoạch triển khai trên cả nước về quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi năm 2015; các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kết luận:

1. Về công tác chỉ đạo

Kết quả thí điểm năm 2014 về quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi tại một số tỉnh đã làm thay đổi và chuyển biến đáng kể đối với hai lĩnh vực quan trọng nói trên tại các địa phương. Việc chỉ đạo triển khai đồng bộ tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước về quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi từ năm 2015 để tạo sự đột phá cho ngành trước thềm hội nhập là việc rất cần thiết và cấp bách.

Để triển khai hiệu quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan trong chức năng nhiệm vụ của mình tập trung công tác chỉ đạo như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố:

- Coi việc chỉ đạo về quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi là nhiệm vụ ưu tiên của ngành trong năm 2015;

- Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Chăn nuôi tại Công văn số 139/CN-GSN ngày 13 tháng 02 năm 2015 tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch, đồng thời bố trí nguồn lực cho việc quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi trong năm 2015 và các năm tiếp theo;

- Chủ động triển khai kế hoạch về quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đảm bảo thành công, hiệu quả tại địa phương mình.

b) Đối với Cục Chăn nuôi:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước, làm đầu mối trong công tác chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả triển khai về quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi trên cả nước;

- Chủ động phát hiện và nhân rộng những thành công; Nắm bắt những khó khăn đồng thời đề xuất những giải pháp để tháo gỡ cho các địa phương;

- Tiếp tục thông tin về các văn bản quản lý; tổ chức các hội nghị chuyên đề hoặc hướng dẫn và tập huấn kỹ thuật chuyên môn cho các địa phương khi có phát sinh các vấn đề mới.

c) Các cơ quan, tổ chức liên quan đến chăn nuôi (Viện Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam):

Các đơn vị trong chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Cục Chăn nuôi để chỉ đạo, triển khai về quản lý lợn đực giống và kiểm tra thức ăn chăn nuôi trên cả nước đạt hiệu quả cao; tham gia xã hội hóa về quản lý chất lượng con giống và thức ăn chăn nuôi.

2. Các điểm trọng tâm trong các nội dung cụ thể

a) Công tác quản lý lợn đực giống:

- Coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về yêu cầu quản lý nhà nước đối với giống vật nuôi nói chung, quản lý lợn đực giống nói riêng.

- Thống kê, phân loại và đánh số (đeo thẻ tai) cho toàn bộ lợn đực giống trong diện quản lý trên địa bàn.

- Ghi chép sổ sách, nhập số liệu theo dõi số lượng và chất lượng lợn đực giống trong diện quản lý tại các địa phương; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ 06 tháng (các thời điểm: 15/6 và 15/12) gửi về Cục Chăn nuôi.

- Hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu và áp dụng kỹ thuật, công nghệ tin học để quản lý đàn lợn đực giống.

b) Công tác kiểm tra thức ăn chăn nuôi:

- Tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Năm 2015, phải tái kiểm tra 100% các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phân loại C và có biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở tái kiểm vẫn chưa đạt yêu cầu.

- Kiểm tra, phát hiện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi vi phạm về chất lượng, xử lý nghiêm theo quy định hiện hành, từng bước chấm dứt tình trạng sử dụng chất cấm và dư lượng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi.

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

Đối với các địa phương có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về chất lượng thức ăn chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất với tỉnh/thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành: nông nghiệp, công thương, công an để tăng cường phối hợp xử lý.

- Tập hợp kết quả kiểm tra, thanh tra thức ăn chăn nuôi tại các địa phương; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ 03 tháng (các thời điểm: 15/3, 15/6,15/9 và 15/12) gửi về Cục Chăn nuôi.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Sở NN và PTNT các tỉnh/TP (để th/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để th/h);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
Trần Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3589/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3589/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực11/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3589/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 3589/TB-BNN-VP 2015 Triển khai công tác quản lý lợn đực giống kiểm tra thức ăn chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3589/TB-BNN-VP 2015 Triển khai công tác quản lý lợn đực giống kiểm tra thức ăn chăn nuôi
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3589/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Quốc Tuấn
        Ngày ban hành11/05/2015
        Ngày hiệu lực11/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 3589/TB-BNN-VP 2015 Triển khai công tác quản lý lợn đực giống kiểm tra thức ăn chăn nuôi

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 3589/TB-BNN-VP 2015 Triển khai công tác quản lý lợn đực giống kiểm tra thức ăn chăn nuôi

           • 11/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực