Điều ước quốc tế 36/2016/TB-LPQT

Thông báo 36/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Việt Nam và Cu-ba

Nội dung toàn văn Thông báo 36/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập Việt Nam Cu-ba


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba, ký tại La Ha-ba-na ngày 29 tháng 9 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, VĂN BẰNG ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU BA

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba, sau đây gọi tắt là “Các Bên”,

Mong muốn tht chặt, phát triển mi quan hệ hữu nghgiữa nhân dân hai nước và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, với mục đích xây dựng các quy định về việc công nhận tương đương văn bng và quá trình học tập đại học, đã tha thuận như sau:

ĐIỀU 1

Các Bên công nhận các cơ quan sau đây là cơ quan nhà nước có thm quyền:

a. Đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Đại diện Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba: Bộ Đại học.

ĐIỀU 2

Hiệp định này áp dụng đi với các đối tượng là công dân Việt Nam đã học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học của nước Cộng hòa Cu-ba và những công dân Cu-ba thường trú tại Cu-ba đã học tập và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học tại nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 3

Các Bên công nhận tương đương:

a. Bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng chuyên môn đại học tương đương khác cấp cho công dân Việt Nam bởi các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, đại hc kỹ thuật và các trường đại học quốc tế của nước Cộng hòa Cu-ba sau năm (05) hoặc sáu (06) năm học tập và hoàn thành Bảo vệ Luận án tốt nghiệp hoặc các kỳ thi quốc gia.

b. Bng tt nghiệp đại học và các văn bng chuyên môn đại học tương đương khác cấp bởi các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học của nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam sau khi hoàn thành tối thiểu bn (04) năm học.

c. Nhng người có văn bng được nêu ở các khoản trên của Điều này được phép đăng ký theo học các chương trình đào tạo sau đại học cả hai nước và được phép hành nghsau khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật mỗi Bên về quản lý và cấp phép hành nghề.

ĐIỀU 4

Các văn bng Thạc sỹ và cao học chuyên ngành, bằng Tiền shoặc tương đương do các cơ sở giáo dục đại học của các Bên cấp cho công dân Việt Nam, hoặc công dân Cu-ba thường trú tại Cu-ba có thể được công nhận tương đương sau khi đáp ứng quy định của pháp luật của mi nước.

ĐIỀU 5

Các loại Văn bằng hoặc Chứng chxác nhận chương trình đào tạo được cấp cho công dân Việt Nam hoặc công dân Cu-ba thường trú trên lãnh thổ Cu-ba khác với các loại văn bng đã quy định tại Điều 3 và 4 của Hiệp định này có thể được công nhận văn bng đại học phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của mỗi nước.

ĐIỀU 6

Các Bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong việc trao đổi thông tin bằng văn bản về nhng thay đi vquy định của luật pháp liên quan của từng Bên làm ảnh hưởng đến Hiệp định này.

ĐIỀU 7

Các Bên sthực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo các cơ quan nhà nước liên quan thực thi nghiêm túc Hiệp định này.

ĐIỀU 8

Hiệp định này có thể được các Bên thống nhất sửa đi bổ sung bằng văn bản và gửi qua đường ngoại giao. Những sửa đổi bổ sung này phải tuân theo quy định tại Điều 11 của Hiệp định này. Những sửa đổi, b sung này s là một phần không tách ri của Hiệp định này.

ĐIỀU 9

Mi bên đều có thchấm dứt Hiệp định này bằng văn bản thông báo gửi qua đường ngoại giao. Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực sau sáu tháng ktừ ngày nhận được thông báo và không nh hưởng đến việc công nhận các hsơ học tập của những người đang học tập tại thời điểm đó ở bt ccơ sở giáo dục đi học nào của các Bên.

ĐIỀU 10

Các Bên sẽ giải quyết nhng bất đồng liên quan đến việc diễn giải hoặc thực hiện Hiệp định này thông qua thương lượng hòa giải thông qua đường ngoại giao.

ĐIỀU 11

Hiệp định này có hiệu lực từ ngày thông báo sau cùng mà hai Bên thông báo cho nhau biết bng văn bản và thông qua đường ngoại giao về việc hoàn thành các thủ tục pháp lý nội bộ của mỗi Bên.

Hiệp đnh hiệu lực trong năm (05) năm và sẽ tiếp tc hiệu lực cho các giai đoạn năm (05) năm tiếp theo, trkhi các Bên có thỏa thuận khác.

Hiệp định này được làm tại La Ha ba na ngày 29 tháng 9 năm 2015 thành 02 bản gc bng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Anh. Tất cả các bn đều có giá trị ngang nhau. Trường hợp sự khác biệt giữa các bản này thì sẽ lấy bản tiếng Anh làm căn cứ.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phạm Mạnh Hùng
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA CU BA
Rodolfo Abel Alarcón Ortiz
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2016/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu36/2016/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực09/06/2016
Ngày công báo25/06/2016
Số công báoTừ số 407 đến số 408
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2016/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 36/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập Việt Nam Cu-ba


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 36/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập Việt Nam Cu-ba
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu36/2016/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa Cuba
        Người kýPhạm Mạnh Hùng, Rodolfo Abel Alarcón Ortiz
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực09/06/2016
        Ngày công báo25/06/2016
        Số công báoTừ số 407 đến số 408
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 36/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập Việt Nam Cu-ba

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 36/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập Việt Nam Cu-ba

             • 29/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/06/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực