Thông báo 361/TB-BCT

Thông báo số 361/TB-BCT về việc tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam” năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 361/TB-BCT tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2008


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 361/TB-BCT
V/v tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam” năm 2008

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIÊU CHÍ XÉT CHỌN “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN VIỆT NAM” NĂM 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Y tế
- Bộ Quốc phòng;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Các Hiệp hội ngành hàng;
- Các Sở Công Thương tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

Cùng với sự phối hợp hiệu quả của các Bộ, ngành, Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch (nay là Sở Công Thương) tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng và một số cơ quan hữu quan, năm 2007, Bộ Công thương đã tổ chức xét chọn và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2007. Đây là một hoạt động thường niên, bắt đầu từ năm 2004, góp phần giới thiệu, tuyên truyền cũng như quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với các đối tác, tổ chức nước ngoài. Hoạt động này đã nhận được hưởng ứng tích cực của các cơ quan hữu quan và giới doanh nghiệp, đã bước đầu tạo uy tín cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo điểm đến tin cậy cho các doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đặc biệt là các đối tác nước ngoài muốn tìm kiếm đối tác xuất khẩu của Việt Nam.

Năm 2008, tiếp tục thực hiện mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định hình ảnh, uy tín của mình, Bộ Công Thương dự kiến phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan hữu quan tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2008 và tôn vinh các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” 5 năm liền (2004 – 2008).

I. NỘI DUNG XÉT CHỌN

1. Đối tượng xét chọn:

Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt được những quy định sau:

- Xuất khẩu một trong các mặt hàng sau: gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều, chè các loại, rau củ quả, sản phẩm thịt, thủy hải sản, sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nhựa, điện tử và linh kiện điện tử, dây điện và cáp điện, vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí, dược và thiết bị y tế, túi xách, ví, vali, mũ và ô dù;

- Có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

2. Tiêu chí xét chọn:

- Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp, có lãi trong 2 năm 2006, 2007 (% tăng lợi nhuận năm sau so với năm trước đạt 10% trở lên).

- Không vi phạm pháp luật Việt Nam, Luật Kinh doanh quốc tế và các luật khác điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp; không bị các đối tác khiếu kiện về kỹ thuật thương mại, thương phẩm, thương hiệu;

- Thực hiện nghiêm túc các hợp đồng xuất khẩu, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển xuất khẩu, đến uy tín của giới doanh nhân Việt Nam;

- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Có kim ngạch xuất khẩu năm 2007 của các mặt hàng xuất khẩu đạt mức tối thiểu là:

1. Gạo: 6 triệu USD;

2. Cà Phê: 10 triệu USD;

3. Cao su:  + cao su nguyên liệu: 5 triệu USD

                  + cao su thành phẩm: 2 triệu USD

4. Hạt tiêu: 4 triệu USD;

5. Hạt điều: 6 triệu USD;

6. Chè các loại: 1 triệu USD;

7. Rau củ quả: 2 triệu USD;

8. Sản phẩm thịt: 1 triệu USD;

9. Thủy sản: 10 triệu USD;

10. Sản phẩm gỗ: 8 triệu USD;

11. Dệt may: 15 triệu USD;

12. Giày dép: 20 triệu USD;

13. Thủ công mỹ nghệ (gốm sứ, mây tre, cói dừa, thêu ren …): 2 triệu USD;

14. Sản phẩm nhựa: 3 triệu USD;

15. Điện tử và linh kiện điện tử: 10 triệu USD;

16. Dây điện và cáp điện: 5 triệu USD;

17. Vật liệu xây dựng: 3 triệu USD

18. Sản phẩm cơ khí: 3 triệu USD;

19. Dược và thiết bị y tế: + Thiết bị y tế: 1 triệu USD;

                                        + Dược: 0,5 triệu USD;

20. Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù: 3 triệu USD.

II. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC XÉT CHỌN

1. Hồ sơ đăng ký xét chọn:

- Hồ sơ đăng ký được lập theo mặt hàng mà doanh nghiệp đăng ký xét chọn;

- Doanh nghiệp trực thuộc nhiều đơn vị xét chọn chỉ gửi hồ sơ đăng ký về 01 trong 3 đơn vị xét chọn (Bộ chủ quản, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương);

- Hồ sơ đăng ký xét chọn của doanh nghiệp bao gồm:

+ Đơn đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2008” (theo mẫu);

+ Bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng;

+ Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng đã nhận được năm 2007 và 6 tháng/2008 do các tổ chức, cơ quan cấp trung ương và nước ngoài khen thưởng hoặc chứng nhận;

+ Bản sao xác nhận về tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan trực tiếp quản lý doanh nghiệp;

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gửi về đơn vị xét chọn lần 1.

2. Trình tự, thủ tục xét chọn:

2.1. Xét chọn lần 1:

- Bộ tổ chức xét chọn doanh nghiệp trực thuộc Bộ;

- Hiệp hội ngành hàng tổ chức xét chọn doanh nghiệp hội viên;

- Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xét chọn doanh nghiệp trực thuộc tỉnh/thành phố và doanh nghiệp đóng trên địa bàn, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các đơn vị xét chọn lần 1 có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

- Tổ chức xét chọn để lựa chọn Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện.

- Gửi kết quả xét chọn về Cơ quan xét chọn lần 2 (Bộ Công Thương). Hồ sơ gửi về Bộ Công Thương bao gồm:

+ Bản tổng hợp danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện xét chọn;

+ Hồ sơ đăng ký xét chọn của doanh nghiệp (01 bộ lưu tại đơn vị xét chọn lần 1, 01 bộ gửi về Bộ Công Thương) bao gồm:

- 01 đơn đăng ký xét chọn của doanh nghiệp đã có xác nhận của Cơ quan trực tiếp xét chọn;

- 01 bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng của doanh nghiệp;

- Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng đã nhận được năm 2007 và 6 tháng/2008 do các tổ chức, cơ quan cấp trung ương và nước ngoài khen thưởng hoặc chứng nhận;

- Bản sao xác nhận về tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan trực tiếp quản lý doanh nghiệp;

2.2. Xét chọn lần 2:

Bộ Công Thương tổ chức xét chọn. Kết quả xét chọn sơ tuyển được công bố công khai trên trang web của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận trong thời gian 30 ngày.

Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam” năm 2008 được công bố chính thức trên các trang web của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và một số phương tiện truyền thông.

2.3. Thời gian xét chọn

Các Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xét chọn và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 25/10/2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BCT;
- Cục XTTM, Cục TMĐT&CNTT, Báo CT, VP Bộ;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: …………………………

……, ngày ….. tháng ….. năm …….

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN

“DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2008

Mặt hàng: ……………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Việt) (chữ in hoa): ..........................................................

- Tên doanh nghiệp (bằng tiếng Anh) (chữ in hoa): ..........................................................

- Tên giao dịch (tên viết tắt) của doanh nghiệp (chữ in hoa): ...........................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

- Điện thoại: ………….. Fax: ……………… Email: …………. Website: ............................

- Họ và tên Tổng Giám đốc/Giám đốc: ……………. Điện thoại: .......................................

- Họ và tên cán bộ được phân công chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký xét chọn: ………………. số điện thoại:        

- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép đầu tư: …………….. cấp ngày: ...................................

- Cơ quan cấp: .....................................................................................................................

- Mã số thuế: ........................................................................................................................

- Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................................

- Nhãn mác sản phẩm: .........................................................................................................

II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH XUẤT KHẨU

1. Doanh thu và lợi nhuận 3 năm liên tiếp:

Năm

Kim ngạch xuất khẩu (USD)

Doanh thu (*) (VNĐ)

Lợi nhuận sau thuế (*) (VNĐ)

% tăng lợi nhuận so với năm trước

Năm 2006

 

 

 

 

Năm 2007

 

 

 

 

Thực hiện 6 tháng/2008

 

 

 

 

Dự kiến năm 2008

 

 

 

 

(*) Lấy theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp

2. Những danh hiệu đã đạt được về thành tích xuất khẩu từ năm 2006 đến nay:

............................................................................................................................................

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành của Nhà nước:

............................................................................................................................................

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT HẢI QUAN

- Năm 2007: .........................................................................................................................

- 6 tháng đầu năm 2008: .....................................................................................................

(Doanh nghiệp nêu rõ số tiền thuế đã nộp/số tiền thuế phải nộp)

IV. KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP (nếu có): ..................................................................

V. CAM KẾT

Sau khi nghiên cứu tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008, Doanh nghiệp ….. nhận thấy có đủ điều kiện để được xem xét đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008”.

Doanh nghiệp xin cam kết:

(1) Kê khai và nộp hồ sơ đúng, đầy đủ về kim ngạch xuất khẩu, doanh thu, lợi nhuận và thông tin của doanh nghiệp;

(2) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ đăng ký xét chọn và các thông tin khác của doanh nghiệp liên quan đến việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008”;

(3) Doanh nghiệp cam kết không bị khách hàng khiếu nại, kiện tụng hoặc cam kết đã giải quyết tốt các khiếu nại, kiện tụng của khách hàng trong năm xét chọn.

 

Xác nhận của Cơ quan trực tiếp xét chọn
(Thủ trưởng Cơ quan ký tên đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(ký tên đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 361/TB-BCT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu361/TB-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2008
Ngày hiệu lực25/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 361/TB-BCT

Lược đồ Thông báo 361/TB-BCT tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 361/TB-BCT tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2008
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu361/TB-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành25/08/2008
        Ngày hiệu lực25/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 361/TB-BCT tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2008

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 361/TB-BCT tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2008

              • 25/08/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/08/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực