Thông báo 363/TB-BGTVT

Thông báo 363/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường về tình hình tàu biển treo cờ quốc tịch Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 363/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tình hình


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 363/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG VỀ TÌNH HÌNH CÁC TÀU BIỂN TREO CỜ QUỐC TỊCH VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 27/9/2011, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về tình hình các tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Bộ, các Vụ: Vận tải, Pháp chế, Khoa học công nghệ, An toàn giao thông, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Sau khi nghe các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Để nâng cao uy thế ngành hàng hải của Việt Nam trên trường quốc tế, một trong những mục tiêu đặt ra là phải giảm tối đa số tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài; dần dần tiến đến đưa đội tàu biển của Việt Nam ra khỏi “Danh sách đen” vào cuối năm 2013, vào “Danh sách xám” và phấn đấu lọt vào “Danh sách trắng” của các Thoả thuận khu vực về hợp tác kiểm tra nhà nước tại cảng biển (Port State Control- PSC). Giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng Đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi “Danh sách đen” vào cuối năm 2013.

2. Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 05/10/2011 về tình hình tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài, nêu rõ, phân tích, phân loại các nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài; giao Vụ Pháp chế là đầu mối tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam dự thảo Chỉ thị tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tối đa số tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài trình Bộ trưởng ký ban hành trước ngày 15/10/2011.

4. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước mà tàu biển Việt Nam thường xuyên hoạt động và bị lưu giữ như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia… đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của các nước đó đối xử bình đẳng với các tàu biển Việt Nam khi các cơ quan này thực hiện kiểm tra PSC đối với tàu biển Việt Nam trong thời gian hoạt động tại cảng biển của các nước này.

5. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, phổ biển, pháp luật hàng hải, trong đó đặc biệt chú ý, quán triệt thực hiện nghiêm túc các yêu cầu kiểm tra PSC đến từng công ty thành viên để giảm tối đa các tàu biển của Tổng công ty bị lưu giữ ở nước ngoài tàu biển.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng(để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 363/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu363/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2011
Ngày hiệu lực03/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 363/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 363/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tình hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 363/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tình hình
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu363/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành03/10/2011
        Ngày hiệu lực03/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 363/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tình hình

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 363/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tình hình

              • 03/10/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/10/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực