Thông báo 3646/TB-BNN-VP

Thông báo 3646/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3646/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3646/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH LONG AN

Ngày 26 tháng 07 năm 2012, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân nhân tỉnh Long An. Cùng dự buổi làm việc, về phía Tỉnh có đồng chí Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Vụ Kế hoạch, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Long An báo cáo và kiến nghị nhằm tháo gỡ một số vướng mắc đối với các dự án được đầu tư tại Tỉnh, nghe ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận:

1. Về Dự án Bảo Định giai đoạn 2: Hiện nay, Dự án có 4 gói thầu đang triển khai thi công, đặc biệt gói thầu số 10 (Cống Tân An) nằm ở trung tâm thành phố Tân An, việc tập trung nguồn vốn hoàn thành theo đúng tiến độ là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao:

- Ban 10 xem xét tự cân đối nguồn vốn đã được cấp năm 2012 tập trung hoàn thành cống Tân An theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Vụ Kế hoạch, Cục Quản lý xây dựng công trình nghiên cứu điều chỉnh vốn 6 tháng cuối năm và đề xuất ứng trước vốn Trái phiếu Chính phủ để giải quyết vốn đối với các gói thầu khác.

2. Về Dự án thủy lợi Phước Hòa: Dự án kết thúc ngày 31/03/2013, do đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong năm 2012 để đảm bảo được tiến độ thực hiện và hoàn thành trước thời điểm đóng khoản vay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận đề xuất của UBND Tỉnh và giao:

- Vụ Kế hoạch tổng hợp nhu cầu vốn đối ứng của Tỉnh và các địa phương khác để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Cục Quản lý xây dựng công trình làm việc với nhà tài trợ để hoàn tất thủ tục vay vốn của dự án.

- Đề nghị UBND Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ứng trước vốn cho dự án này.

3. Về Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Cần Đước: Việc đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho 4 xã vùng Hạ huyện Cần Đước là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận các đề xuất của UBND Tỉnh và Bộ sẽ kiểm tra, xem xét chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, cùng với UBND Tỉnh tìm nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các cơ quan của Tỉnh nghiên cứu cơ chế xã hội hóa, hợp tác công tư để đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn.

4. Về kinh phí để lập Quy hoạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới: Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận đề xuất của UBND Tỉnh để báo cáo Ban Chỉ đạo chương trình, nghiên cứu tìm hướng xử lý thích hợp.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- BT Cao Đức Phát (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các Cục: QLXDCT, KTHT&PTNT;
- Vụ Kế hoạch; Ban 10;
- TTNS&SMTNT;
- UBND tỉnh Long An;
- Các Sở NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3646/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3646/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3646/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 3646/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3646/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3646/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3646/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3646/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát

              • 01/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực