Thông báo 367/TB-VPCP

Thông báo 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả đàm phán cam kết bảo lãnh của Chính phủ (GGU) đối với Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 367/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN CAM KẾT BẢO LÃNH CỦA CHÍNH PHỦ (GGU) ĐỐI VỚI DỰ ÁN LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Ngày 29 tháng 10 năm 2012 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về kết quả đàm phán Cam kết bảo lãnh của Chính phủ đối với Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Ninh, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Đồng ý với dự thảo cam kết bảo lãnh của Chính phủ (GGU) và Thư ủng hộ của Chính phủ đối với Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn do Bộ Công Thương chủ trì dự thảo tại công văn số 396/BCT-TCNL ngày 24 tháng 9 năm 2012.

- Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng nhà nước trao đổi, thống nhất với Công ty liên doanh về việc Công ty liên doanh chỉ định ngân hàng chuyển đổi và thực hiện việc đăng ký với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để theo dõi, giám sát.

- Bộ Công Thương rà soát, hoàn thiện dự thảo, thay mặt Chính phủ ký kết GGU và Thư ủng hộ của Chính phủ.

2. Đồng ý nguyên tắc dự thảo Hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhiên liệu của Dự án (FPOA) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì dự thảo tại công văn 7777/DKVN-TMTT ngày 03 tháng 10 năm 2012 và số 8069/DKVN-TMTT ngày 12 tháng 10 năm 2012.

- Về tỷ giá:

+ Áp dụng tỷ giá ngân hàng chuyển đổi với FPOA.

+ Áp dụng tỷ giá ngân hàng chuyển đổi để tính phần chi phí Nhà nước phải bù khi mức thuế nhập khẩu thấp hơn mức cam kết ưu đãi cho Dự án.

+ Tỷ giá để tính thuế nộp ngân sách nhà nước đối với Dự án thực hiện theo qui định hiện hành.

- Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt và chịu trách nhiệm về FPOA; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rà soát, hoàn thiện dự thảo và ký kết FPOA theo qui định.

- Thông qua việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bao tiêu sản phẩm lọc dầu cho Dự án, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thay mặt Chính phủ thực hiện cam kết ưu đãi thuế nhập khẩu sản phẩm lọc dầu Chính phủ đã cam kết ưu đãi cho Dự án. Bộ Tài chính hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện.

3. Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho Dự án, trong đó có nội dung liên quan đến Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia.

4. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện các nội dung Chính phủ đã cam kết trong GGU.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, TC, TP, KH&ĐT, XD, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Văn phòng BCĐNN về Dầu khí;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 367/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu367/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2012
Ngày hiệu lực05/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 367/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu367/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành05/11/2012
        Ngày hiệu lực05/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

             • 05/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực