Điều ước quốc tế 37/2015/TB-LPQT

Thông báo 37/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Áo

Nội dung toàn văn Thông báo 37/2015/TB-LPQT hiệu lực của hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam Áo


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định về hợp tác tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Áo ký tại Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ÁO

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư làm đại diện và Chính phủ nước Cộng Hòa Áo do Bộ Trưởng Liên Bang Tài Chính làm đại diện (Sau đây gọi là “Các bên ký kết”)

- Mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia,

- Mong muốn phát triển, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác thành công trong lĩnh vực tài chính,

Hai bên đã thống nhất như sau:

Điều 1

Các bên ký kết sẽ nỗ lực, trong khuôn khổ luật pháp, qui định và chính sách cũng như nghĩa vụ quốc tế của mỗi bên để thúc đẩy và mở rộng hợp tác tài chính.

Điều 2

Vì mục đích thúc đẩy và mở rộng hợp tác tài chính, Bộ Trưởng Liên Bang Tài Chính Áo sẵn sàng cung cấp các khoản viện trợ tín dụng dưới những điều khoản ưu đãi, được tái huy động bởi Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) theo kế hoạch cấp vốn xuất khẩu.

Một khuôn khổ tài chính lên đến một trăm triệu EURO được bổ sung bởi một khoản ba mươi lăm triệu EURO chưa dùng hết từ hiệp định trước sẽ được dự tính trong khoản thời hạn kể từ ngày hiệp định này có hiệu lực đối với các dự án mà hai bên ký kết cùng thúc đẩy.

Điều 3

Các khoản hỗ trợ tài chính ưu đãi của Áo về nguyên tắc được coi như là nguồn cung cấp ưu đãi có điều kiện theo hình thức tín dụng hỗn hợp.

Điều khoản của các khoản vay sẽ được đặt ra phù hợp với những qui định quốc tế xuất phát từ “Việc bố trí Các Khoản Tín Dụng Xuất Khẩu Được Hỗ Trợ Chính Thức” dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, theo đó mức ưu đãi ít nhất là 35%.

Tính hợp lệ của các dự án được cấp vốn sẽ được thẩm định có xét đến sự chỉ dẫn trước đạt được từ các cuộc sát hạch “Helsinki” về trợ cấp có điều kiện, cũng như các tiêu chí phân bổ quốc gia.

Điều 4

Các thỏa thuận cho vay được thương thuyết trực tiếp giữa các ngân hàng thương mại (có thể chấp nhận được trong khuôn khổ hệ thống cấp vốn xuất khẩu Áo) và Bộ Trưởng Bộ Tài Chính của Nước CHXHCN Việt Nam được Chính Phủ Việt Nam ủy quyền.

Điều 5

Việt chính thức đưa các dự án vào Hiệp định này sẽ được thống nhất thông qua sự trao đổi giữa Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư của Nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Liên Bang Tài Chính của nước Cộng Hòa Áo khi hợp đồng cung cấp và tài chính được ký kết.

Điều 6

Các khoản vay ưu đãi sẽ được dùng để mua hàng hóa và dịch vụ theo các hợp đồng cung ứng ký với các nhà cung cấp Áo thông qua đấu thầu có giới hạn hoặc chỉ định trực tiếp. Các hợp đồng cung ứng có thể bao gồm 50% hàng hóa và dịch vụ xuất phát từ bên ngoài nước Áo.

Điều 7

Bộ Tài Chính thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ và không điều kiện việc thanh toán các khoản vay ưu đãi của Áo dưới Hiệp Định này.

Điều 8

Các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản phải phù hợp với Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần và Ngăn Chặn Trốn Thuế đối với Các Loại Thuế Thu Nhập và Tài Sản được thống nhất vào ngày 2 tháng 6 năm 2008 ký kết giữa Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính Phủ nước Cộng Hòa Áo.

Điều 9

Các bên ký kết sẽ xem xét sự tiến triển trong việc thực thi Hiệp Định này định kỳ hàng năm hoặc bất cứ khi nào thấy cần thiết. Các bên ký kết có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi Hiệp Định này bất kỳ lúc nào với sự đồng ý của cả hai bên.

Điều 10

Để đánh giá việc sử dụng các khoản vay ưu đãi được cung cấp dưới Hiệp Định này và tính bền vững của các dự án tương ứng, các bên ký kết sẽ tạo điều kiện thuật lợi cho việc cung cấp các hồ sơ cần thiết cho việc đánh giá, kiểm toán và theo dõi các dự án.

Điều 11

Bất cứ tranh chấp nào giữa các bên ký kết liên quan đến việc diễn dịch và/hoặc thực hiện Hiệp Định này sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác thông qua các kênh ngoại giao.

Điều 12

Các điều khoản của Hiệp Định này sẽ hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau tháng mà Hiệp Định được ký kết. Thời hạn hiệu lực của Hiệp Định là hai năm. Hiệp Định sẽ tự động gia hạn thêm hai năm nữa ngay sau đó trừ khi một trong hai bên ký kết thông báo trước sáu tháng bằng văn bản về ý định bãi bỏ Hiệp Định vào bất kỳ lúc nào.

Hiệp Định được lập thành hai bản bằng tiếng Anh.

 

Đại diện Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
Địa điểm/ngày ký
Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2015

Đại diện Chính phủ nước Cộng Hòa Áo
Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

Bộ Trưởng Liên Bang Tài ChínhĐịa điểm/ngày ký
Vienna
ngày 14 tháng 7 năm 2015

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------
This translation is made by LawSoft and for reference purposes only. Its copyright is owned by LawSoft and protected under Clause 2, Article 14 of the Law on Intellectual Property.Your comments are always welcomed

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2015/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu37/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2015
Ngày hiệu lực01/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2015/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 37/2015/TB-LPQT hiệu lực của hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam Áo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 37/2015/TB-LPQT hiệu lực của hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam Áo
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu37/2015/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Áo
        Người ký***
        Ngày ban hành27/07/2015
        Ngày hiệu lực01/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 37/2015/TB-LPQT hiệu lực của hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam Áo

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 37/2015/TB-LPQT hiệu lực của hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam Áo

             • 27/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực