Thông báo 37/TB-YDCT

Thông báo 37/TB-YDCT năm 2016 về tổ chức sát hạch cấp Giấy chứng nhận là lương y do Cục Quản lý y, dược cổ truyền ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 37/TB-YDCT sát hạch cấp Giấy chứng nhận lương y 2016


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC
CỔ TRUYỀN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/TB-YDCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC SÁT HẠCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y

Thực hiện Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là lương y; Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

1. Đối tượng

Đối tượng sát hạch thuộc Hội đồng Bộ Y tế được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 gồm những người được Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp giấy chứng nhận là lương y chuyên sâu trước ngày 30/6/2004 và đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y: theo Điều 9 Thông tư 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015.

3. Nội dung, hình thức

Nội dung và hình thức sát hạch: theo quy định tại Điều 19 Thông tư 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015.

4. Thi gian và địa điểm tổ chức

Cục Quản lý Y, Dược ctruyền dự kiến tchức sát hạch cấp Giấy chứng nhận là Lương y thuộc đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 29/2015/TT-BYT vào tháng cuối tháng 10/2016 tại Hà Nội.

Thông tin chính thức về danh sách những người đủ điều kiện, danh sách những người không đủ điều kiện tham gia sát hạch; thời gian, địa điểm, lịch kiểm tra sát hạch sẽ được thông báo trước ngày tổ chức sát hạch 10 ngày trên Website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ydct.moh.gov.vn.

(Lưu ý: Người tham gia sát hạch tự tra cứu thông tin trên website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ydct.moh.gov.vn, Hội đồng sát hạch không gửi thông báo riêng cho từng thí sinh).

5. Địa điểm và thi gian nộp hồ

Hồ sơ nộp tại: Bộ phận một cửa, Văn phòng Cục Quản lý Y, Dược ctruyền, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền bắt đầu từ thứ hai ngày 05/9/2016 đến thứ sáu ngày 05/10/2016:

+ Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’.

+ Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’.

Hồ sơ được sắp xếp bỏ vào túi hồ sơ, ghi đầy đủ các thông tin trên trang bìa túi hồ sơ theo thứ tự được quy định khoản 1, 3 Điều 9 Thông tư số 29/2015/TT-BYT.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y không đầy đủ theo quy định Thông tư số 29/2015/TT-BYT; hồ sơ của người không đủ điều kiện sát hạch hoặc chưa nộp lệ phí tham gia sát hạch, hồ sơ nộp sau 16h30’ ngày 05/10/2016 sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Lệ phí

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y nộp mức lệ phí theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 khi đến nộp hồ sơ. Lệ phí đã nộp không được hoàn lại trừ trường hợp Hội đồng sát hạch thông báo không đủ điều kiện tham dự.

Hội đồng sát hạch cấp Giấy chứng nhận là lương y cho đối tượng tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 29/TT-BYT ngày 12/10/2015 chỉ tổ chức sát hạch một đợt.

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y tải các tài liệu có liên quan tại địa chỉ website của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền. Đbiết thêm thông tin xin liên hệ: TS.BS Hoàng Thị Hoa Lý, điện thoại: 091.2081.218 và TS. BS Trần Văn Khanh, điện thoại: 091.656.1686.

 


Nơi nhận:
- Website Cục QL YDCT;
- Cổng thông tin Bộ Y tế;
- Lưu VT, VPC.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/TB-YDCT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu37/TB-YDCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2016
Ngày hiệu lực24/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 37/TB-YDCT sát hạch cấp Giấy chứng nhận lương y 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 37/TB-YDCT sát hạch cấp Giấy chứng nhận lương y 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu37/TB-YDCT
        Cơ quan ban hànhDược cổ truyền, Cục Quản lý Y
        Người ký***, Phạm Vũ Khánh
        Ngày ban hành24/08/2016
        Ngày hiệu lực24/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 37/TB-YDCT sát hạch cấp Giấy chứng nhận lương y 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 37/TB-YDCT sát hạch cấp Giấy chứng nhận lương y 2016

           • 24/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực