Thông báo 3725/TB-CT

Thông báo 3725/TB-CT về cung cấp thông tin do Cục thuế thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3725/TB-CT cung cấp thông tin


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3725/TB-CT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH APL-NOL VN Tại TP HP
Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng - Hải Phòng

 

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ công văn số 2441/TCT-CNTT ngày 14/07/2011 của Tổng cục Thuế về việc triển khai nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) đáp ứng kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

Căn cứ công văn số 2615/TCT-CNTT ngày 29/07/2011 của Tổng cục thuế về việc thông báo triển khai nâng cấp ứng dụng QLAC phiên bản 3.0.1;

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;

Trong quá trình lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I và quý II của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh nộp về cơ quan thuế, có nhiều báo cáo lập không đúng quy định, lỗi chủ yếu thường gặp: các đơn vị đưa sai thời điểm thông báo phát hành, thông báo hủy, nhầm lẫn giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy. Vì vậy cơ quan thuế không thể nhập được báo cáo vào phần mềm Quản lý ấn chỉ.

Để kịp thời có dữ liệu sử dụng hóa đơn đưa lên trang Website tra cứu hóa đơn ngành thuế đúng kế hoạch, Cục thuế thành phố Hải Phòng đề nghị đơn vị lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I và Quý II trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.0.1 trên trang thông tin điện tử ngành Thuế http://www.gdt.gov.vn lưu ý khi cài đặt HTKK3.0.1: Người sử dụng cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.0 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.0.1 (không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt đồng thời 2 phiên bản 3.0 và 2.5.5.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I và quý II/2011 được gửi về cơ quan thuế theo đường truyền đối với các đơn vị thực hiện kê khai thuế qua mạng, các đơn vị khác nộp tại bộ phận văn thư Cục thuế trước ngày 30/10/2011.

Nếu quá thời hạn trên đơn vị không thực hiện nộp lại báo cáo (nêu trên) thì dữ liệu: hóa đơn sử dụng, xóa bỏ và hủy (nếu có) quý I và quý II của đơn vị không được đưa lên trang Website tra cứu hóa đơn của ngành thuế, đơn vị hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng và hủy số lượng hóa đơn (nếu có) nêu trên.

Cục thuế thành phố Hải Phòng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, AC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đoàn Hồng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3725/TB-CT

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 3725/TB-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2011
Ngày hiệu lực 14/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3725/TB-CT

Lược đồ Thông báo 3725/TB-CT cung cấp thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 3725/TB-CT cung cấp thông tin
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 3725/TB-CT
Cơ quan ban hành Thành phố Hải Phòng
Người ký Đoàn Hồng Việt
Ngày ban hành 14/10/2011
Ngày hiệu lực 14/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 3725/TB-CT cung cấp thông tin

Lịch sử hiệu lực Thông báo 3725/TB-CT cung cấp thông tin

  • 14/10/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/10/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực