Thông báo 3729/TB-BNN-VP

Thông báo 3729/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7 và triển khai công tác tháng 8/2012 của Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3729/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3729/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 7 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 8/2012 CỦA BỘ

Ngày 01 tháng 8 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2012 của Bộ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra, Đảng uỷ Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp; các Ban Quản lý các dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; các Trung tâm: Tin học và Thống kê, Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Khuyến nông Quốc gia, Xúc tiến thương mại Nông nghiệp; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 7

Trong tháng 7/2012, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao; hầu hết các lĩnh vực sản xuất tiếp tục phát triển; kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 15,9 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực trong nước.

Tuy nhiên, toàn ngành đang phải đối phó với nhiều khó khăn, nhất là về thị trường, giá một số mặt hàng nông sản giảm mạnh; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản vẫn diễn biến phức tạp; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều tồn tại; việc đổi mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông lâm trường chưa thực sự chuyển biến; công tác cải cách hành chính, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; việc thu phí kiểm dịch đối với các sản phẩm chăn nuôi và quản lý thức ăn chăn nuôi gây bức xúc trong dư luận; tình trạng phá rừng trái pháp luật, tình hình bão, lũ đang diễn biến phức tạp.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8

Trước tình hình nêu trên, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2012 như sau:

1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật:

* Cục Trồng trọt:

- Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Thu Đông ở các tỉnh Nam Bộ và chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân ở các tỉnh miền Bắc để có sự điều chỉnh về diện tích, cơ cấu cây trồng, mùa vụ cho phù hợp;

- Tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

* Cục Bảo vệ thực vật:

- Đẩy mạnh việc xây dựng Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, các Thông tư để tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Chỉ đạo quyết liệt để xử lý các loại dịch hại trên cây trồng: Bệnh chổi rồng trên nhãn, rệp sáp bột hồng gây hại trên cây sắn, sâu đục quả bưởi, bọ ánh kim hoa hại cây hồi;

- Khẩn trương đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý các hoạt chất sử dụng trên cây trồng nhưng có ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản: Cypermethrin, Ethoxiquine.

2. Về chăn nuôi – thú y:

* Cục Thú y:

- Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp quyết liệt để dập tắt dịch tai xanh và dịch cúm gia cầm, nhằm tạo niềm tin cho người chăn nuôi;

- Chỉ đạo hệ thống thú y các địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng chống việc buôn bán, vận chuyển lậu các sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới;

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát và đề xuất các biện pháp tăng cường trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ thú y.

* Cục Chăn nuôi:

- Sớm hoàn thiện dự thảo và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn về điều kiện nuôi chim yến;

- Đề xuất sửa đổi Thông tư 54/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/9/2010 quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

* Cục Chăn nuôi và Cục Thú y:

Chỉ đạo rà soát lại việc thu phí kiểm dịch đối với các sản phẩm chăn nuôi.

* Vụ Kế hoạch:

Hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách cấp bách hỗ trợ sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, lưu ý làm rõ các đối tượng được hưởng chính sách và định mức hỗ trợ.

* Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y:

Rà soát việc thực hiện các Thông tư 66/2011/TT-BNN ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ, đề xuất xử lý các vướng mắc phát sinh.

3. Về thủy sản:

* Cục Thú y:

- Tăng cường lực lượng cán bộ để nắm chắc tình hình dịch bệnh trên thuỷ sản, theo dõi các diễn biến dịch tễ để báo cáo Bộ trưởng hàng tuần, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng cán bộ, chuyên gia khoa học trong và ngoài nước để làm rõ nguyên nhân gây bệnh trên tôm, nhuyễn thể… (Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu trực tiếp chỉ đạo);

* Tổng cục Thủy sản:

- Đề xuất việc sửa đổi Quyết định 1254/QĐ-BNN-TCTS về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ theo hướng bổ sung nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh không chỉ cho tôm nước lợ mà cho các đối tượng thủy sản khác;

- Rà soát lại các điều kiện cấp phép cho các tàu cá của nước ngoài thu mua hải sản trên lãnh hải Việt Nam theo Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30/3/2010 về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam, đồng thời xây dựng Thông tư của Bộ để hướng dẫn thực hiện Nghị định này;

- Khẩn trương hoàn chỉnh để Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm ngư; đồng thời xây dựng Đề án thành lập Cục Kiểm ngư theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Tiếp tục đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ cho ngư dân, nhất là các chính sách hỗ trợ đóng mới tàu có tải trọng lớn; sơ kết việc thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ, khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

4. Về lâm nghiệp:

* Tổng cục Lâm nghiệp:

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát và đề xuất các biện pháp tăng cường trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ kiểm lâm;

- Đề xuất tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để phát triển trồng rừng mới.

- Đề xuất cơ chế chính sách khôi phục rừng bền vững khu vực Tây Nguyên để Bộ trình Chính phủ vào cuối năm 2012.

5. Về chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:

* Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:

- Nắm chắc tình hình cung cầu muối để tham mưu cho Bộ có các chính sách đồng bộ, kịp thời;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ thu mua lúa, cá tra, tôm và các sản phẩm chăn nuôi;

- Tiếp tục nắm chắc tình hình khó khăn của các làng nghề và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ.

6. Về thủy lợi – xây dựng cơ bản:

* Tổng cục Thủy lợi:

- Tập trung hoàn thành Luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai theo Kế hoạch và trình các cơ quan có thẩm quyền.

- Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết để chỉ đạo các biện pháp phòng chống mưa bão kịp thời;

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất sửa đổi Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

* Vụ Kế hoạch:

Đề xuất việc tạm ứng vốn xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Chính phủ.

7. Về phát triển nông thôn:

* Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy hoạch, xây dựng các đề án để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt ở các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc, đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời;

- Khẩn trương hoàn thành báo cáo Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện di dân tự do theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

- Hoàn thành việc đề xuất sửa đổi Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* Vụ Tổ chức cán bộ:

Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định “1956” của Thủ tướng Chính phủ.

* Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp:

- Tổ chức làm việc với các Hiệp hội, doanh nghiệp để nắm chắc tình hình của các doanh nghiệp, đặc biệt là những khó khăn có liên quan đến cơ chế chính sách và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ;

- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất việc đổi mới nông lâm trường quốc doanh; đôn đốc việc thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ.

8. Về công tác pháp chế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

* Thủ trưởng các đơn vị có liên quan:

Tiếp tục quan tâm xây dựng các chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ, đặc biệt là các văn bản liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn; thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

* Thanh tra Bộ:

Tập trung thanh tra việc thi hành công vụ của hệ thống kiểm lâm và thú y để có sự điều chỉnh về chính sách quản lý phù hợp.

9. Về công tác tuyên truyền:

- Các đơn vị chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí về hoạt động của ngành;

- Báo Nông nghiệp Việt Nam chủ động thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; thường xuyên theo dõi các thông tin, dư luận của quốc tế đối với các hoạt động của ngành để có ý kiến phản hồi kịp thời.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (xem trên Website:
http//www.omard.gov.vn);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3729/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3729/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2012
Ngày hiệu lực03/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3729/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 3729/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3729/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3729/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành03/08/2012
        Ngày hiệu lực03/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 3729/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 3729/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp

           • 03/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực