Thông báo 376/TB-BGTVT

Thông báo số 376/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – QL60 (phiên họp giao ban ngày 20/08/2008) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 376/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu QL60


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 376/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CẦU RẠCH MIỄU – QL60 (PHIÊN HỌP GIAO BAN NGÀY 20/08/2008)

Ngày 20/08/2008, sau khi tổ chức Lễ hợp long nhịp chính cầu dây văng, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng trường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án cầu Rạch Miễu – QL60 tỉnh Tiền Giang & Bến Tre. Cùng dự có Ông Nguyễn Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Ông Nguyễn Văn Phòng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Cục Quản lý XD & CL CTGT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổ công tác giúp Bộ trưởng Bộ GTVT (Ông Tống Trần Tùng; Ông Chu Ngọc Sủng), Tổ điều phối (Ông Hoàng Quang Luận), Ban QLDA 7 (PMU 7), Tổng công ty TVTK GTVT (Tư vấn thiết kế và Tư vấn giám sát), Tổng công ty XDCTGT 1, 5, 6, Công ty BOT cầu Rạch Miễu, Công ty CP bê tông 620 Châu Thới, Công ty CP XDCTGT 675, Công ty Cầu 14, Công ty VSL Việt Nam.

Sau khi nghe PMU 7 và các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện, thi công và các vấn đề liên quan khác, ý kiến của các đại biểu tham dự họp. Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã thống nhất kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Thời gian từ ngày họp giao ban 29/07/2008 đến nay, các đơn vị tham gia trên công trường đã có nhiều cố gắng, cơ bản đã giải quyết xong các thủ tục, hoàn thành các hạng mục công việc theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt đã thi công hoàn thành khối hợp long trước thời gian dự kiến, đảm bảo an toàn với yêu cầu kỹ thuật cao. Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, biểu dương và khen ngợi tất cả các đơn vị tham gia trên công trường, đồng thời chân thành cám ơn sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của lãnh đạo và nhân dân 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã hỗ trợ và động viên kịp thời, tạo động lực rất lớn để các đơn vị tham gia xây dựng dự án hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những thành công bước đầu, giai đoạn còn lại khối lượng công việc chi tiết còn nhiều, cần có sự phối hợp tốt hơn nữa của tất cả các đơn vị. Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị không chủ quan, thỏa mãn, cần phát huy kết quả đạt được, tập trung lực lượng, quản lý chặt chẽ để đảm bảo hoàn thành khối lượng còn lại, đạt mục tiêu thông xe kỹ thuật trong tháng 10/2008, khánh thành vào đầu năm 2009 (trước Tết Âm Lịch).

2. Về thủ tục:

a. Đến nay vẫn còn nhiều thủ tục chưa giải quyết xong như: điều chỉnh giá, xử lý thanh toán, phương án hoàn vốn, điều chỉnh hợp đồng BOT …. Vì vậy, yêu cầu PMU 7 lập kế hoạch thực hiện các thủ tục còn tồn tại, lập kế hoạch hoàn thành công việc còn lại trong thời gian tới, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan (Công ty BOT Rạch Miễu, TEDI, Tổng công ty XDCTGT 1, 5, 6), báo cáo Bộ GTVT trước 05/09/2008.

b. Phương án hoàn vốn BOT: giao công ty BOT phối hợp với PMU 7 chủ động tính toán phương án hoàn vốn theo phương án không thu phí xe máy, giao Vụ KHĐT và Vụ Tài chính phối hợp giải quyết theo quy định.

c. Điều chỉnh hợp đồng BOT: các đơn vị cập nhật các khối lượng tương ứng từng thời điểm thi công để điều chỉnh dự toán, điều chỉnh Tổng mức đầu tư làm cơ sở để điểu chỉnh hợp đồng BOT.

d. Nghiệm thu cơ sở: PMU 7 chủ động thực hiện.

e. Công tác thử tải và xác định trạng thái “0”: Bộ GTVT đã phê duyệt đề cương, PMU 7 chủ động giải quyết các thủ tục tiếp theo để đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật.

f. PMU 7 chủ động làm việc với Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, đề xuất và đảm bảo nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác.

g. Hạng mục bổ sung hệ thống mốc cao đạc: yêu cầu triển khai thực hiện ngay, đảm bảo hoàn thành trước khi thử tải.

h. Việc viết sách chuyên đề về công trình cầu Rạch Miễu: nội dung chính của cuốn sách phải thể hiện được tiêu chí: sự phối hợp chặt chẽ của Bộ và tỉnh, các vấn đề vượt khó, các vấn đề cần xử lý của đội ngũ kỹ sư, công nhân, cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng, vì vậy phải triển khai để đảm bảo hoàn thành trước ngày khánh thành công trình. Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức sẽ chủ trì cuộc họp bàn thống nhất nội dung và kế hoạch thực hiện.

3. Công tác thi công:

a. Đối với Tổng công ty XDCTGT 1:

- Tập trung hoàn thành ngay căng kéo 10 bó cáp còn lại của khối hợp long;

- Công tác lắp đặt khe co giãn cầu chính: Tổng công ty XDCTGT 1 phối hợp với Công ty VSL thống nhất thời gian thi công để mời chuyên gia sang hướng dẫn lắp đặt, lưu ý đây là hạng mục chuyển giao công nghệ;

- Bộ GTVT đã thống nhất chủ trương không sơn 2 trụ tháp, vì vậy yêu cầu Công ty cầu 12 và Công ty cầu 14 tiến hành thực hiện ngay công tác vệ sinh và hoàn thiện bề mặt bê tông trụ tháp và các cấu kiện khác (dầm, trụ …). Phối hợp chặt chẽ với việc tháo dỡ giàn giáo trên trụ tháp đối với 2 trụ tháp, đặc biệt chú ý an toàn lao động;

- Tháo dỡ đà giáo trên trụ tháp: phối hợp với Công ty VSL lập phương án tháo dỡ trình TVGS chấp thuận trước khi thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, đặc biệt là các dây văng;

- Công tác tháo xe đúc dầm: phối hợp với Công ty bảo đảm ATHH II trong quá trình hạ xe, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện hàng hải lưu thông;

b. Đối với Tổng công ty XDCTGT 5:

- Tập trung hoàn thành trạm thu phí theo tiến độ cam kết;

- Phối hợp với Công ty 675 hoàn thành nền đá đoạn đường bê tông xi măng vào trạm thu phí;

c. Đối với Tổng công ty XDCTGT 6:

- Công tác thảm BTN mặt cầu: giao TVGS kiểm soát chặt chẽ chất lượng trong quá trình triển khai. Đối với cầu chính, cần thiết thảm thử 1 đoạn để kiểm tra chất lượng và báo cáo Cục Quản lý XD & CL CTGT, Vụ KHCN kết quả trước khi thảm đại trà;

- Hạng mục cầu thang xuống cồn Tân Vinh: khối lượng còn lại tương đối lớn, yêu cầu Công ty 620 tăng cường thêm nhân lực để thi công hoàn thành đồng bộ với công trình.

4. Một số vấn đề khác:

a. Tổng công ty TVTK GTVT cung cấp số liệu căng vi chỉnh trước 25/08/2008 để công ty VSL có cơ sở thực hiện.

b. Vận hành xe căng chỉnh: Công ty VSL phối hợp và hướng dẫn Tổng công ty XDCTGT 1 vận hành, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

c. Nhà điều hành trạm quan trắc: giao TEDI phối hợp với công ty VSL thiết kế chi tiết, đảm bảo hoàn thành trước 10/09/2008 phần di chuyển dây, cáp, thiết bị.

d. Hệ thống PCCC: đối với hạng mục ống cấp nước đặt trên mặt cầu trong gờ chắn bánh, giao TEDI thiết kế chi tiết và đề xuất phương án, trình Bộ GTVT phê duyệt trước 10/09/2008. Lưu ý có thỏa thuận của cơ quan phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo thi công.

e. Tháo dỡ đà giáo trụ tạm khối cạnh trụ dầm đúc hẫng trụ T43: thống nhất chủ trương cắt dưới nước, để lại phần cọc từ đáy sông do không tháo dỡ được, PMU 7 chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết các thủ tục theo quy định.

f. Công tác ngưng điều tiết hàng hải: các đơn vị liên quan chủ động giải quyết các thủ tục theo quy định trước khi báo cáo Bộ GTVT cho phép, lưu ý bố trí lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo không lưu và hàng hải.

g. Công tác an toàn lao động: mặc dù đang vào giai đoạn cuối của dự án, tuy nhiên các đơn vị không được chủ quan. Yêu cầu PMU 7 không được rời khỏi hiện trường và Tổ ATLĐ của dự án duy trì công tác kiểm tra thường xuyên theo quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng (báo cáo);
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Vụ KHĐT, Vụ TC, Vụ KHCN;
- Cục ĐBVN;
- Tổ công tác của Bộ trưởng;
- Tổ điều phối;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, Cục QLXD (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 376/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu376/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2008
Ngày hiệu lực28/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 376/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 376/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu QL60


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 376/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu QL60
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu376/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýBùi Nguyên Long
        Ngày ban hành28/08/2008
        Ngày hiệu lực28/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 376/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu QL60

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 376/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu QL60

              • 28/08/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực