Thông báo 376/TB-VPCP

Thông báo 376/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tăng cường biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 376/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 376/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHÁY NỔ XE CƠ GIỚI

Ngày 07 tháng 11 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thtướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo vtăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ xe cơ giới. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an và Văn phòng Chính ph. Sau khi nghe đại diện các Bộ báo cáo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Trong thời gian vừa qua, các Bộ liên quan đã có nhiều cố gng, khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống và làm rõ nguyên nhân gây ra cháy, nổ xe cơ giới, cụ thể:

1. Bộ Công Thương:

- Ban hành các văn bản chđạo kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu;

- Chđạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an,... kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đã kiểm tra 6.109 cửa hàng đầu mối xăng đầu, trong đó: xử lý 988 vụ vi phạm, tổng số tiền xphạt vi phạm hành chính là 7,026 tỷ đồng, tước quyền sử đụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của 37 ca hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm; đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, cụ thể: chđạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bo đảm chất lượng, nguồn cung trong toàn hệ thng phân phối xăng dầu; tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng theo chuỗi từ tổng đại lý đến các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt lưu ý khâu vận chuyển nhằm đảm bảo các đơn vị liên quan không pha chế những tạp chất, phụ gia khi chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép; chđạo các Sở Công Thương tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra điều kiện kinh doanh xăng dầu của các đại lý bán lẻ xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định; chỉ đạo Cục Quản lý thị trường ban hành các văn bản chđạo các Chi cục Quản lý thị trường địa phương thực hiện việc kiểm tra chất lượng xe máy bán tại các đại lý phân phối và các cửa hàng bán xe máy được pháp luật quy định.

2. Bộ Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch về cung cấp thông tin cháy nổ xe cơ giới và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng chống cháy nổ, vật liệu sử dụng sản xuất xe cơ giới;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác đăng kiểm phương tiện xe cơ giới kiểm tra chất lượng an toàn tại cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; tăng cường quản lý đối với các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xác định bước đầu một số nguyên nhân cháy, nổ xe cơ giới, trong đó phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xây dựng Đ tài khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu xác định nguyên nhân và các giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy, nổ đối với ô tô, xe máy”;

- Phối hợp với Bộ Công Thương để đánh giá tình hình, thống nhất biện pháp đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra để tăng cường quản lý về đo lường và chất lượng xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

- Yêu cầu các địa phương chú ý lấy các mẫu xăng, dầu tại các cơ sở có nghi ngờ vi phạm chất lượng, cơ sở bị khiếu nại tố cáo vi phạm chất lượng xăng, dầu;

- Tổ chức đợt thanh tra diện rộng trên phạm vi toàn quốc về đo lường LPG và xăng, dầu năm 2012.

4. Bộ Công an:

- Ban hành văn bản hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy ô tô, xe máy, chỉ đạo công an các địa phương, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền “Khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với ô tô, xe máy”;

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ toàn quốc phối hp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn kiến thức an toàn phòng chống cháy, nổ trong kinh doanh và sử dụng xăng dầu, PLG. Tổ chức rà soát, bổ sung sửa đổi, khắc phục các sơ hở, thiếu sót, tồn tại bất cập trong công tác an toàn cháy, nổ và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, LPG, kiểm tra được 17.497 cơ sở kinh doanh xăng dầu, LPG. Qua kiểm tra đã lập 11.178 biên bản vi phạm; phát hiện 39.313 vi phạm và tồn tại về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 5.755 trường hợp vi phạm vtrang bị và bảo quản phương tiện chữa cháy (chiếm tỷ lệ 14,18%), 73 trường hợp vi phạm khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy không đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận (chiếm tỷ lệ 19%). Xử lý vi phạm hành chính 1.003 trường hợp với tổng số tiền 936.815.000 đồng, tạm đình chỉ 10 cơ sở kinh doanh xăng dầu;

- Điều tra làm rõ nguyên nhân là 74 vụ, chiếm tỉ lệ 39,6%. Nguyên nhân cụ thể: do sự cố từ hệ thống điện chiếm 33 vụ (17,6%); kỹ thuật 15 vụ (8,2%), do bó phanh, nổ lốp, kẹt ống pô, bị rơm rạ, ni lon, giẻ quấn vào gầm máy; sơ xuất trong sử dụng lửa gây cháy lan sang ô tô, xe máy 12 vụ (6,4%); tai nạn giao thông 09 vụ (4,8%), đốt 05 vụ (2,7%), chưa rõ nguyên nhân: 113 vụ (64,3%).

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Các Bộ, ngành liên quan tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản và ban hành mới về quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến phòng chống cháy, nổ xe cơ giới; quản lý vận chuyển và kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi gian lận kinh doanh xăng dầu; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về “Khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với ô tô, xe máy”.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Công Thương, Công an và các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo trước ngày 14 tháng 11 năm 2012, trong đó lưu ý công bố các văn bản liên quan đến quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy đối với ô tô, xe máy; kết quả nghiên cứu nêu trên, khuyến cáo về sử dụng phương tiện và nhiên liệu, đặc biệt là nhiên liệu (diesel) liên quan đến nguyên nhân cháy, nổ xe ô tô, xe máy trong thời gian vừa qua; những vụ vic vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh xăng dầu, các chế tài xử phạt, mức xử phạt những hành vi vi phạm trong gian lận trong kinh doanh xăng du....

3. Bộ Công Thương:

- Rà soát, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xăng dầu như Nghị định số 84/2009/NĐ ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011, Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương ban hành quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là vi phạm về chất lượng, quản lý hệ thống phân phối.

4. Bộ Giao thông vận tải công bố các quy định liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn và những quy định thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ để khuyến cáo người dân biết thực hiện.

5. Bộ Công an công bố kết quả điều tra các trường hợp cháy, nổ xe ô tô, xe máy trong thời gian vừa qua, tuyên truyền những kiến thức phòng cháy chữa cháy để người dân biết phòng ngừa cháy, nổ xe cơ giới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP
-
Các Bộ: GTVT, CT, CA, KH&CN;
-
VPCP: BTCN, các PCN,  Trợ lý TTgCP, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TH;
-
Lưu: VT, KTN(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 376/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu376/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2012
Ngày hiệu lực09/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 376/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 376/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 376/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu376/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành09/11/2012
        Ngày hiệu lực09/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 376/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 376/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

           • 09/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực