Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3777/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngày 04/7/2012, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Hội đồng thẩm định), chủ trì cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng công ty).

Tham gia thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN, các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế toán; Tổng cục Thủy lợi; Cục Quản lý xây dựng công trình; Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe Tổng công ty báo cáo tóm tắt Phương án Tái cơ cấu, báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý DNNN; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty còn sơ sài, chưa nêu rõ được các mục đích chiến lược trong giai đoạn sắp tới. Tổng công ty cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung qua ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định để Phương án đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của Tổng công ty nhà nước.

2. Về nội dung Phương án Tái cơ cấu:

Phần đánh giá thực trạng và sự cần thiết cần viết ngắn gọn, khái quát tổng hợp.

Về ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty cần rà soát lại toàn bộ ngành nghề kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 đã được Bộ phê duyệt để xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ. Việc đầu tư phải lựa chọn các đơn vị có hiệu quả (kể cả công ty con, công ty liên kết). Những đơn vị làm ăn không hiệu quả thì phải xem lại. Xây dựng lộ trình thoái vốn theo quy định.

Cần rà soát lại phần kinh doanh bất động sản, chỉ có thể coi là lợi thế đất đai, không thể chiếm tỷ trọng tới 30%; Phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Về số liệu: Phương án cần bổ sung, chỉnh sửa các biểu bảng cụ thể; bổ sung các giải pháp phù hợp với nội dung tái cơ cấu. Cần nêu rõ định hướng cụ thể chi tiết.

3. Giao Ban Đổi mới và Quản lý DNNN hướng dẫn Tổng công ty chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Phương án theo góp ý của Hội đồng thẩm định để trình Bộ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính, KH; Tổ chức cán bộ;
- Cục QLXD CT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Công đoàn ngành NN và PTNT;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3777/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3777/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3777/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3777/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành07/08/2012
        Ngày hiệu lực07/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3777/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp

              • 07/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực