Thông báo 378/TB-BGTVT

Thông báo số 378/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 378/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn vùng kinh tế trọng điểm


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 378/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CẠN TẠI CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Ngày 21/08/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ, Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam, TEDI South, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (có danh sách kèm theo).

Sau khi nghe Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (đơn vị tư vấn) báo cáo nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm và ý kiến góp ý các đại biểu dự họp, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

1. Cảng cảng cạn (nội địa) là đầu mối vận tải, là một bộ phận của kết cấu hạ tầng giao thông và có vai trò rất quan trọng nên phát triển hệ thống cảng cạn trong bối cảnh hiện nay ở nước ta là cần thiết.

2. Do cảng cạn có những đặc thù riêng khác với cảng biển, vì vậy quy hoạch hệ thống cảng cạn cần đi theo hướng xác định một hệ thống các tiêu chí cần phải có. Tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nhất là sự hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp và nhu cầu thành lập các hành lang vận tải cũng như nhu cầu cần có điểm thông quan sâu trong nội địa mà Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố sẽ quyết định việc thành lập cảng nội địa trên cơ sở tham khảo ý kiến Bộ Tài chính và Bộ GTVT.

3. Yêu cầu Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cập nhật, bổ sung và hoàn thiện báo cáo quy hoạch trên cơ sở các nội dung chính sau:

a) Nghiên cứu kỹ để đưa ra định nghĩa về cảng cạn và các tên gọi tương tự như cảng nội địa, cảng container nội địa ….Phân biệt giữa cảng cạn và địa điểm thông quan nội địa (chức năng, cơ chế hoạt động …).

b) Cập nhật và bổ sung số liệu hiện trạng và dự báo hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container qua các cảng biển Việt Nam đến thời điểm năm 2007. Phần dự báo cần cập nhật về quy hoạch phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất trên toàn quốc.

c) Xây dựng hệ thống tiêu chí (cần và đủ) cho việc hình thành điểm thông quan nội địa; cảng cạn để làm căn cứ cho UBND địa phương xem xét quyết định việc thành lập trên địa bàn.

d) Bổ sung nội dung cơ chế, chính sách triển khai thực hiện quy hoạch.

4. Tiến độ thực hiện: Yêu cầu Viện Chiến lược và Phát triển GTVT hoàn thiện và trình Bộ trong tháng 10/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 378/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu378/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 378/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 378/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn vùng kinh tế trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 378/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn vùng kinh tế trọng điểm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu378/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 378/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn vùng kinh tế trọng điểm

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 378/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn vùng kinh tế trọng điểm

              • 03/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực