Thông báo 3814/TB-BNN-VP

Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3814/TB-BNN-VP
V/v Đính chính Quyết định số 1152/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/5/2012.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi (Viện Chăn nuôi)

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1152/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Phát triển gà giống gốc VIGOVA giai đoạn 2011-2015” do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn nuôi làm Chủ dự án.

Do sai sót trong quá trình đánh máy soạn thảo Quyết định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đính kèm Điểm 2.1 Khoản 2 của Điều 1 của Quyết định trên như sau:

Đã in trong Quyết định:

“2.1. Thực hiện thu gom và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B; QCVN 40: 2011/BTNMT, cột trước khi thải ra ngoài môi trường”

Sửa lại là: “2.1. Thực hiện thu gom và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B; QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra ngoài môi trường”

Văn bản này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 1152/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/5/2012.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn nuôi; các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Viện Chăn nuôi;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3814/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3814/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3814/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3814/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Quốc Tuấn
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực08/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệ

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệ

              • 08/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực