Thông báo 383/TB-BGDĐT

Thông báo số 383/TB-BGDĐT về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân - nhà giáo ưu tú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 383/TB-BGDĐT phiên họp thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân ưu tú


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 383/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT

Thực hiện Quyết định số 3321/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26 tháng 8 năm 2008 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất dưới sự chủ trì của NGƯT Bành Tiến Long, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự phiên họp có 20 thành viên (04 thành viên vắng mặt có lý do, vẫn tham gia bỏ phiếu) và Ban thư ký của Hội đồng. Sau khi nghe đồng chí Trưởng ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các hội đồng cấp tỉnh và hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ GD&ĐT gửi về, báo cáo tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo về việc đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT và những vấn đề trình Hội đồng xem xét cho ý kiến. Hội đồng đã nghiên cứu hồ sơ, thảo luận và Chủ tịch Hội đồng đã kết luận:

- Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Những trường hợp không đúng quy trình, không đúng thủ tục, không đủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được đưa ra ngoài danh sách xét duyệt.

- Danh sách hồ sơ NGND và hồ sơ NGƯT sơ duyệt đủ điều kiện đề nghị xét tặng và bỏ phiếu tán thành vào phiên họp thứ hai, được đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, đưa lên Website Bộ GD&ĐT, gửi về các Hội đồng cấp tỉnh và các Hội đồng cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng nhất trí cử các ông bà có tên dưới đây vào Ban kiểm phiếu sơ duyệt

Trưởng ban: Ông Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Các Uỷ viên: Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Thanh tra;

Ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ GDCN;

Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ GDTH;

Ông Hà Văn Công, Vụ trưởng Vụ GDQP;

Kết quả sơ duyệt danh sách hồ sơ NGND, NGƯT đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tán thành phiên họp toàn thể lần thứ hai cụ thể là:

I. DANH SÁCH 23 HỒ SƠ NGND

1. Ông Nguyễn Trí Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

2. Bà Lê Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Sơn, TP Thanh Hoá

3. Ông Nguyễn Văn Bền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn

4. Ông Thái Văn Long, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau

5. Ông Lê Phước Long, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

6. Bà Trần Thị Luyến, Giảng viên Khoa Chế biến, Trường Đại học Nha Trang

7. Ông Lê Du Phong, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

8. Ông Nguyễn Văn Thường, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

9. Ông Lâm Quang Cường, nguyên Trưởng khoa Sau đại học, Trường ĐH Xây dựng

10. Ông Nguyễn Mậu Bành, CBGD khoa Kinh tế xây dựng, Trường ĐH Xây dựng

11. Ông Lê Phước Lộc, CBGD bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm Trường ĐH Cần Thơ

12. Ông Nghiêm Văn Dĩnh, GVCC Trường Đại học Giao thông Vận tải

13. Ông Nguyễn Đăng Điệm, Trưởng phòng đào tạo ĐH&SĐH Trường ĐH GTVT

14. Ông Nguyễn Bá Kim, Giảng viên Khoa Toán-Tin-Trường ĐHSP Hà Nội

15.. Ông Nguyễn Cương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội

16. Bà Nguyễn Thị Trâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện SH- NN, Trường ĐHNN Hà Nội

17. Ông Nguyễn Quang Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

18. Ông Đỗ Trần Cát, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội.

19. Ông Nguyễn Văn Thái, GVCC Vật liệu và Công nghệ Đúc, Trường ĐHBK Hà Nội

21.. Ông Vũ Duy Quang, GVCC Viện Cơ khí động lực, Trường ĐHBK Hà Nội.

22. Ông Phùng Viết Ngư, nguyên Chủ nhiệm khoa Luyện kim, Trường ĐHBK Hà Nội.

23. Ông Phan Hiếu Hiền, nguyên GĐ Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh

II. DANH SÁCH 16 HỒ SƠ NGND DIỆN ĐẶC CÁCH

1. Ông Siu Pơi, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Gia Lai-Kon Tum

2. Ông Lê Phú Lộc, nguyên Trưởng ty Giáo dục tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

3. Ông Nguyễn Trọng Hoàng, nguyên Phó HT Trường CĐSP Quảng Nam-Đà Nẵng

4. Ông Vũ Đình Lai, nguyên Giảng viên bộ môn Sức bền Vật liệu Trường ĐH GTVT

5. Ông Phạm Quý Tư, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội

6. Ông Vũ Như Canh, nguyên giảng viên khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội

7. Ông Võ Hùng, nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế

8. Ông Nguyễn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế

9. Ông Lê Hoài Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Quy Nhơn

10. Ông Đặng Xuân Đỉnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất

11. Ông Trần Văn Huỳnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất

12. Ông Trương Biên, nguyên GVCC Trường Đại học Mỏ-Địa chất

13. Ông Võ Năng Lạc, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất

14. Ông Trần Văn Tấn, nguyên GVCC Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

15. Ông Đỗ Trung Hiệu, nguyên chuyên viên cao cấp, Vụ GDTH, Bộ GD&ĐT

16. Ông Lê Hải Châu, nguyên chuyên viên cao cấp, Vụ GDTrH, Bộ GD&ĐT

III. DANH SÁCH 525 HỒ SƠ NHÀ GIÁO ƯU TÚ

(Trong đó có 36 hồ sơ diện đặc cách)

A. 320 hồ sơ NGƯT của khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành phố Hà Nội

1.     

Bà Hoàng Thị Huyền Á

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Xuân Đỉnh

2.     

Bà Nguyễn Thị Chinh

Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo

3.     

Bà Nguyễn Thị Minh Hoà

Hiệu trưởng trường TH Hoàng Diệu, Ba Đình

4.     

Ông Đào Ngọc Nam

Nguyên Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo

5.     

Bà Nguyễn Thị Vân Thái

Nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX quận Ba Đình

6.     

Bà Đào Thị Nguyệt Thu

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm

7.     

Ông Trần Như Dật

Giám đốc Trung tâm GDTX quận Long Biên

8.     

Ông Nguyễn Mạnh Dung

Hiệu trưởng trường CĐSP Hà Nội

9.     

Ông Nguyễn Tiến Đoàn

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT

10.   

Bà Hoàng Thị Khải

Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Liên Ninh, Thanh Trì

11.   

Ông Lê Văn Quang

Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

12.   

Bà Hoàng Thị Thanh

Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Việt Triều

13.   

Ông Nguyễn Văn Sáu

Hiệu trưởng trường ĐT cán bộ Lê Hồng Phong

14.   

Bà Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sỹ Liên, Hoàn Kiếm

15.   

Ông Đoàn Xuân Tiến

Hiệu trưởng trường Trung học Nông nghiệp

16.   

Ông Đỗ Vũ

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình

17.   

Bà Trần Thị Kim Nhung

Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

18.   

Ông Nguyễn Đức Thuần

Nguyên Phó phụ trách Ban Giáo dục chuyên nghiệp TP

Thành phố Hải Phòng

19.   

Bà Đàm Thị Lan

Giáo viên trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân

20.   

Bà Trần Thị Nhung

Giáo viên trường TH Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng

21.   

Bà Lê Thị Song Thư

Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân

22.   

Bà Đoàn Thuý Hường

Hiệu trưởng trường TH thị trấn Vĩnh Bảo

23.   

Bà Trịnh Thị Minh

Hiệu trưởng trường TH Chu Văn An, Ngô Quyền

24.   

Bà Tô Thị Thái

Hiệu trưởng trường Khiếm thính

25.   

Ông Tào Vượng

Giáo viên trường THPT Kiến An

26.   

Bà Nguyễn Thị Dung

Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mầm non 3 quận Hồng Bàng

27.   

Ông Nguyễn Văn Hùng

Hiệu trưởng trường TH Đại hợp, Kiến Thuỵ

28.   

Ông Phạm Văn Bé

Hiệu trưởng trường THCS Tú Sơn, Kiến Thuỵ

29.   

Ông Tạ Quang Minh

Hiệu trưởng trường THPT Hồng Bàng

30.   

Ông Hoàng Liên Sơn

Hiệu trưởng trường THCS Hoa Đông, Thuỷ Nguyên

31.   

Bà Phạm Thị Bốn

Hiệu trưởng trường MN Hoa Cúc, quận Lê Chân

32.   

Bà Đặng Thị Hà

Chủ tịch Công đoàn phòng GD quận Hồng Bàng

33.   

Bà Ngô Thị Nhớ

Hiệu trưởng trường MN Thanh Sơn, Kiến Thuỵ

Tỉnh Hải Dương

34.   

Bà Đồng Thị Mỹ Lương

Giáo viên trường THCS Phú Thái, Kim Thành

35.   

Bà Đỗ Thị Thuỷ Phương

Giáo viên trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương

36.   

Ông Trương Tiến Sự

Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Thượng

Tỉnh Thái Bình

37.   

Ông Nguyễn Trọng Khánh

Giáo viên trường THPT chuyên Thái Bình

38.   

Ông Cao Gia Nức

Phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm

39.   

Bà Vũ Thị Sen

Hiệu trưởng trường MN 1/6 TP Thái Bình

40.   

Ông Trần Hồng Nhuận

Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông nghiệp

Tỉnh Hà Tây

41.   

Bà Phạm Thị Hồng Nga

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

42.   

Bà Đặng Thị Phúc

Phó Hiệu trưởng trường TH Đoàn Kết, TP Hà Đông

43.   

Bà Vũ Thị Tâm Huyền

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, h.ứng Hoà

44.   

Bà Nguyễn Thị Thanh

Hiệu trưởng trường THPT Sơn Tây

45.   

Ông Phạm Xuân Dung

Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng

Tỉnh Nam Định

46.   

Ông Phạm Quốc Hạnh

Trường phòng GD&ĐT huyện Giao Thuỷ

47.   

Bà Vũ Thị Thanh Mai

Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Nam Định

48.   

Ông Cao Văn Năng

Hiệu trưởng trường THPT Giao Thuỷ B

49.   

Ông Nguyễn Văn Ước

Hiệu trưởng trường THCS Phùng Chí Kiên, TP Nam Định

50.   

Bà Phạm Thị Kim Thoa

Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Đăng Ninh, TP Nam Định

51.   

Bà Phạm Thị Tuyết

Giáo viên trường THPT Trực Ninh

52.   

Ông Trần Văn Khoát

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ

Tỉnh Hà Nam

53.   

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

54.   

Ông Bùi Văn Tâm

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm

Tỉnh Ninh Bình

55.   

Bà Đinh Thị Viềng

Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ

56.   

Ông Nguyễn Văn Thanh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

57.   

Ông Phạm Văn Đằng

Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng

58.   

Ông Nguyễn Hữu Niên

Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Khánh B

59.   

Ông Trần Quang ánh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Bắc Giang

60.   

Bà Thân Thị Nhung

Giáo viên trường CĐSP Ngô Gia Tự

61.   

Bà Từ Thị Ngát

Hiệu trưởng trường THPT Lạng Giang số 1

62.   

Bà Nguyễn Thị Bình

Giáo viên trường THPT chuyên Bắc Giang

63.   

Ông Nguyễn Văn Đạo

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

64.   

Ông Nguyễn Văn Mùi

Hiệu trưởng trường THCS Minh Đức, Việt Yên

65.   

Ông Vũ Trí Ngự

Hiệu trưởng trường THCS Vô Tranh, Lục Nam

66.   

Bà Phạm Thị Ngọc Bích

Tổ trưởng tổ chuyên môn trường THPT Ngô Sĩ Liên

67.   

Ông Nguyễn Đức Hiền

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Bắc Giang

68.   

Bà Lê Thị Kim Oanh

Hiệu trưởng trường MN thị trấn Cầu Gồ, Yên Thế

69.   

Bà Nguyễn Thị Hiệp

Giáo viên trường THCS thị trấn Neo, Yên Dũng

70.   

Bà Ngô Thị Xuân Thu

Hiệu trưởng trường TH Thái Sơn, Hiệp Hoà

71.   

Bà Đào Thị Hoan

Hiệu trưởng trường THPT Tân Yên số 1

Tỉnh Bắc Ninh

72.   

Ông Nguyễn Đức Bốn

Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Thứa, Lương Tài

73.   

Bà Nguyễn Thị Chuyên

Hiệu trưởng trường MN Thái Bảo, huyện Gia Bình

74.   

Ông Nguyễn Khắc Đàm

Giáo viên trường THPT Thuận Thành 1

75.   

Ông Nguyễn Tiến Đạt

Trưởng phòng GDTrH Sở GD&ĐT

76.   

Bà Bạch Thị Hà

Hiệu trưởng trường MN thị trấn Lim, Tiên Du

77.   

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Hiệu trưởng trường TH Tiền An, TP Bắc Ninh

78.   

Bà Nguyễn Thị Hương

Hiệu trưởng trường TH thị trấn Lim, Tiên Du

79.   

Bà Ngô Thị Ngọc

Hiệu trưởng trường THCS Tam Sơn, Từ Sơn

80.   

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu trưởng trường TH Phương Liễu, Quế Võ

81.   

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng trường TH Đông Phong, Yên Phong

82.   

Ông Lê Đức Vĩ

Trưởng phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo

83.   

Bà Nguyễn Thị Cạnh

Hiệu trưởng trường MN Việt Hùng, Quế Võ

84.   

Bà Nghiêm Thị Nga

Phó Hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên

85.   

Bà Nguyễn Thị Tiền

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Bắc Ninh

86.   

Ông Đặng Ngọc Chỉnh

Hiệu trưởng trường TH Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh

Tỉnh Phú Thọ

87.   

Ông Nguyễn Văn Liêm

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

88.   

Ông Nguyễn Văn Hào

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương

89.   

Bà Tạ Thị Ngữ

Giáo viên trường THPT Vũ Thê Lang

Tỉnh Vĩnh Phúc

90.   

Ông Nguyễn Phong Nhã

Giáo viên trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

91.   

Bà Trần Thị Thục

Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú

Tỉnh Sơn La

92.   

Bà Cầm Thị Kiểu

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

93.   

Ông Sa Đình Chiến

Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông – Lâm

94.   

Ông Trần Luyến

Nguyên Phó Trưởng phòng Phổ thông Ty Giáo dục

95.   

Bà Phạm Thị Vinh

Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh

96.   

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Sơn La

97.   

Bà Lê Thị Thuý Hiên

Hiệu trưởng trường TH thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

98.   

Bà Phạm Thanh Hà

Giáo viên trường THPT chuyên Tỉnh Sơn La

99.   

Bà Lò Thị Liên

Chủ tịch Công đoàn GD thị xã Sơn La

Tỉnh Lai Châu

100.    

Ông Thái Văn Vinh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

101.    

Bà Đỗ Thị Bích

Chủ tịch Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo

102.    

Bà Cầm Thị Kim Bình

Trưởng phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Lạng Sơn

103.    

Bà Nguyễn Thị Xuân

Giáo viên trường THPT Việt Bắc

Tỉnh Yên Bái

104.    

Bà Nguyễn Thị Thuý Hoàn

Giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

105.    

Bà Nguyễn Thị Tảo

Hiệu trưởng trường TH Kim Đồng, huyện Yên Bình

106.    

Ông Hà Kim Nhăng

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn

107.    

Ông Phạm Văn Bình

Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Quốc Việt

108.    

Ông Hoàng Văn Trường

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ

Tỉnh Hoà Bình

109.    

Bà Đặng Thị Kim Sơn

Nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Y tế Hoà Bình

Tỉnh Quảng Ninh

110.    

Ông Đỗ Văn Thuấn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

111.    

Ông Đặng Xuân Thịnh

Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và GDTX

112.    

Ông Nguyễn Đức Khảm

Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm

113.    

Bà Nguyễn Thị Dung

Hiệu trưởng trường TH Yên Thanh, Uông Bí

114.    

Bà Vũ Thị Dung

Phó Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai, thành phố Hạ Long

115.    

Ông Phạm Đình Quynh

Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú, thị xã Móng Cái

116.    

Bà Nguyễn Thị Hà

Hiệu trưởng trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

117.    

Bà Ngô Hoa Huyền

Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả

118.    

Bà Đinh Thị Mến

Hiệu trưởng trường MN Hoa Sen, thị xã Cẩm Phả

119.    

Bà Bùi Thị Nga

Giáo viên trường TH Quang Trung, thị xa Uông Bí

120.    

Bà Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên trường THPT chuyên Hạ Long, TP Hạ Long

121.    

Bà Nguyễn Kim Oanh

Giáo viên trường TH Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long

122.    

Bà Nguyễn Thị Thu

Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm

Tỉnh Bắc Kạn

123.    

Ông Lê Văn Trang

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

124.    

Ông Lý Văn Chu

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

125.    

Bà Nguyễn Thuý Nga

Trưởng phòng GDMN Sở Giáo dục và Đào tạo

126.    

Ông Lý Văn Dưỡng

Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú tỉnh

127.    

Bà Trịnh Thị Tình

Hiệu trưởng trường MN Ngọc Phái, Chợ Đồn

Tỉnh Thái Nguyên

128.    

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giáo viên trường THPT chuyên Thái Nguyên

129.    

Bà Phạm Thị Liên

Hiệu trưởng trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi

Tỉnh Thanh Hóa

130.    

Bà Lê Thị Hậu

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Lặc

131.    

Bà Phạm Thị Mai Hoa

Giáo viên trường TH Điện Biên 1, TP Thanh Hoá

132.    

Bà Nguyễn Thị Thanh

Phó Hiệu trưởng trường TH Hoàng Hoa Thám 2, TP Thanh Hoá

133.    

Ông Vũ Duy Văn

Hiệu trưởng trường THCS Văn Nho, Bá Thước

134.    

Ông Kim Ngọc Chính

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn

135.    

Ông Phạm Ngọc Thanh

Hiệu trưởng trưởng THCS Tây Đô, Vĩnh Lộc

136.    

Ông Chu Thế Khánh

Giáo viên trường THCS Nhữ Bá Sĩ, Hoằng Hoá

137.    

Ông Ngô Anh Dũng

Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn

138.    

Bà Nguyễn Thị Bích

Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Hưu

139.    

Ông Lê Minh Tuấn

Hiệu trưởng trường THPT Lương Đắc Bằng

140.    

Ông Lê Văn Thơ

Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh

141.    

Ông Bùi Sĩ Tần

Hiệu trưởng trường THPT Sầm Sơn

142.    

Bà Đặng Thị Thuận

Giáo viên trường THCS Nguyễn Chích, Đông Sơn

143.    

Ông Nguyễn Thế Phiệt

Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT Quảng Xương

144.    

Bà Vũ Thị Hoà

Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hoá

145.    

Ông Đinh Sơn Hà

Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Bỉm Sơn, TX Bỉm Sơn

Tỉnh Nghệ An

146.    

Ông Nguyễn Viết Chí

Giáo viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu

147.    

Ông Hồ Ngọc Dũng

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu

148.    

Ông Phạm Huy Đức

Nguyên Chánh Văn phòng Sở GĐ&ĐT

149.    

Bà Lê Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng trường THCS Diễn Kỷ, Diễn Châu

150.    

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa

Giáo viên trường THPT Hà Huy Tập

151.    

Ông Trần Văn Phương

Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Mao, TP Vinh

152.    

Bà Lê Thị Sáu

Giáo viên trường THCS Lý Nhật Quang, Đô Lương

153.    

Bà Phạm Thị Thành

Hiệu trưởng trường THPT Cửa Lò

154.    

Bà Đậu Thị Minh Hoa

Giáo viên trường THPT Diễn Châu 3

155.    

Ông Phạm Hoàn

Giáo viên trường THPT Lê Viết Thuật

156.    

Bà Đặng Thị Hồng

Giáo viên trường Tiểu học Cầu Giát, Quỳnh Lưu

157.    

Bà Đào Thị Năm

Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ

158.    

Ông Hồ Trọng Phú

Quyền Hiệu trưởng trường THPT Nghĩa Đàn

159.    

Ông Nguyễn Thanh Phúc

Giáo viên trường THCS Tôn Quang Phiệt, Thanh Chương

160.    

Bà Nguyễn Thị Tỵ

Giáo viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu

161.    

Ông Võ Tuấn Tài

Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tỉnh Hà Tĩnh

162.    

Ông Lê Yên

Hiệu trưởng THPT DL Hoàng Xuân Hãn

163.    

Bà Lê Thị Hồng Việt

Phó Trưởng phòng Giáo dục và ĐT Thạch Hà

164.    

Ông Hoàng Ngọc Cảnh

Phó Hiệu trưởng trường THPT Năng khiếu tỉnh

165.    

Ông Phạm Văn Linh

Hiệu trưởng trường THPT Nghèn, Can lộc

166.    

Ông Ngô Thế Lý

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT

167.    

Bà Trần Thị Kim Thanh

Hiệu trưởng trường TH thị trấn 1 Thạch Hà

168.    

Ông Nguyễn Duy Tiệp

Trưởng phòng GDTX, Sở GD&ĐT

169.    

Ông Nguyễn Đăng Lộc

Hiệu trưởng trường TH Nam Hà, TP Hà Tĩnh

170.    

Ông Nguyễn Xuân Hường

Trưởng phòng Giáo dục và ĐT Cẩm Xuyên

171.    

Ông Phạm Quốc Phong

Giáo viên trường THPT Hồng Lĩnh

172.    

Ông Nguyễn Tấn

Trưởng phòng GD&ĐT Hương Sơn

173.    

Ông Trần Quang Tú

Giáo viên trường THPT Năng khiếu tỉnh

Tỉnh Quảng Bình

174.    

Ông Phạm Xuân Công

Chuyên viên phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ

175.    

Ông Nguyễn Khắc Chi

Chuyên viên phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ

176.    

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng trường THCS An Thuỷ, Lệ Thuỷ

177.    

Ông Hoàng Minh Tuy

Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quảng Bình

Tỉnh Quảng Trị

178.    

Ông Hoàng Đức Thắm

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

179.    

Ông Trần Văn Do

Hiệu trưởng trường Trung học NN&PTNT

180.    

Ông Trần Lượng

Trưởng phòng GD&ĐT Gio Linh

181.    

Bà Đặng Thị Minh

Giáo viên trường TH Kim Đồng, Vĩnh Linh

182.    

Bà Trương Thị Em

Hiệu trưởng trường TH Gio Châu, Gio Linh

183.    

Ông Nguyễn Đăng Hậu

Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi

184.    

Ông Mai Hoa Cư

Giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

185.    

Bà Phạm Thị Hương Xuân

Phó Hiệu trưởng trường THPT thị xã Quảng Trị

Tỉnh Thừa Thiên Huế

186.    

Bà Nguyễn Thị Châu

Giáo viên trường THPT Quốc Học

187.    

Ông Trần Đức

Trưởng khoa Nhạc hoạ trường CĐ Sư phạm

188.    

Ông Vệ Văn Lẫm

Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu

189.    

Ông Ngô Văn Phước

Phó Hiệu trưởng trường THPT Quốc Học

190.    

Ông Nguyễn Sáu

Nguyên Hiệu trưởng trường TH Lộc Trì, huyện Phú Lộc

191.    

Ông Võ Văn Việt

Hiệu trưởng trường TH Hương Long

192.    

Bà Nguyễn Thị Xuân An

Hiệu trưởng trường TH Trần Quốc Toản

193.    

Bà Trần Thị Vân Anh

Giáo viên trường THPT Quốc Học

194.    

Ông Nguyễn Mua

Giáo viên trường THPT Quốc Học

195.    

Ông Hoàng Ngọc Quý

Hiệu trưởng trường CĐSP

196.    

Bà Lê Thị Thảo

Hiệu trưởng trường TH Lê Lợi

197.    

Ông Cao Chí Hải

Hiệu trưởng trường TrH Văn hóa Nghệ thuật

198.    

Bà Hoàng Thị Lài

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ

199.    

Ông Phan Văn Hưng

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền

Thành phố Đà Nẵng

200.    

Ông Phạm Sĩ Lựu

Giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

201.    

Ông Nguyễn Văn Thông

Tổ trưởng tổ Toán trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

202.    

Ông Huỳnh Nhứt

Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tỉnh Quảng Nam

203.    

Ông Nguyễn Trường Sơn

Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Sào Nam

204.    

Bà Đỗ Thị Kim Vân

Giáo viên trường THPT Núi Thành

205.    

Bà Đinh Thị Bích Nga

Giáo viên trường THCS Phù Đổng, Đại Lộc

Tỉnh Khánh Hòa

206.    

Bà Trương Thị Thu Hương

Giảng viên chính khoa Xã hội trường CĐSP Nha Trang

207.    

Ông Trần Hữu Quốc

Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu, TX Cam Ranh

Tỉnh Ninh Thuận

208.    

Ông Phạm Hồng Cường

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

209.    

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhị

Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi

Tỉnh Bình Thuận

210.    

Bà Nguyễn Thị Thanh Yên

Giáo viên trường Tiểu học Hương Liên 1, Tuy Phong

211.    

Bà Trần Thị Lệ Thuý

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Thắng 1, Hàm Thuận Bắc

Tỉnh Gia Lai

212.    

Bà Nay H’ Tuyết

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Kon Tum

213.    

Bà Y Thắch

Giáo viên trường Mầm non Thống Nhất, thị xã Kon Tum

214.    

Ông Nguyễn Hữu Đôn

Tổ trưởng chuyên môn trường THPT chuyên Kon Tum

215.    

Ông Văn Đức Thảo

Hiệu trưởng trường THPT Kon Tum

Tỉnh Đăk Lăk

216.    

Ông Nguyễn Duy Bộ

Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng

217.    

Ông Phạm Ngọc Châu

Hiệu trưởng trường CĐ nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên

218.    

Ông Phan Văn Vinh

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tỉnh Đăk Nông

219.    

Ông Phạm Văn Bé

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

220.    

Ông Trịnh Minh Chánh

Trưởng phòng Khảo thí & KĐCLGD Sở GD và ĐT

Tỉnh Lâm Đồng

221.    

Bà Trương Thị Việt Hoa

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Trọng

222.    

Bà Trần Thị Vịnh

Giáo viên trường Tiểu học Tân Văn 1, huyện Lâm Hà

Thành phố Hồ Chí Minh

223.    

Bà Hoàng Thị Lan

Hiệu trưởng trường MN Tuổi Ngọc, quận 8

224.    

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Hiệu trưởng trường TH Phan Chu Trinh, quận Tân Phú

225.    

Bà Cao Thị Đan Thanh

Giáo viên trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

226.    

Bà Lê Thị Liên

Giáo viên trường TH Dương Minh Châu, quận 10

227.    

Bà Phạm Trần Anh Tú

Hiệu trưởng trường TH Hồng Hà, quận Bình Thạnh

228.    

Ông Nguyễn Phùng Quốc Hùng

Hiệu trưởng trường THPT Trung Phú

229.    

Ông Lê Văn Bồng

Hiệu trưởng trường TH An Phú 1, huyện Củ Chi

230.    

Bà Nguyễn Hoa Mai

Nguyên Trưởng phòng GDTH Sở GD&ĐT

231.    

Ông Nguyễn Trần Nghĩa

Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

232.    

Bà Tạ Thị Ngọc Quỳnh

Giáo viên trường THCS Lữ Gia, quận 11

233.    

Ông Võ Anh Dũng

Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong

234.    

Ông Nguyễn Văn Xướng

Giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt

235.    

Bà Đặng Thị Cúc

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp-Hướng nghiệp, quận 11

236.    

Ông Nguyễn Bác Dụng

Hiệu trưởng trường THPT Trần Đại Nghĩa

237.    

Ông ái Hách

Giáo viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Tỉnh Bình Phước

238.    

Bà Bùi Thị Tuyết Vụ

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Chơn Thành A, h. Chơn Thành

Tỉnh Bình Dương

239.    

Bà Nguyễn Ngọc Hà

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Dĩ An

240.    

Bà Nguyễn Ngọc Điệp

Giáo viên trường THPT Thái Hoà

241.    

Bà Ngô Mỹ Lệ

Phó Hiệu trưởng trường TH Trần Phú, thị xã Thủ Dầu Một

242.    

Bà Tô Thị Nghĩa

Giáo viên trường THCS Võ Trường Toản, huyện Dĩ An

243.    

Bà Lê Ngọc Phương

Giáo viên trường THCS Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát

244.    

Bà Lê Thị Thu Thuỷ

Giáo viên trường Tiểu học Hưng Định, huyện Thuận An

245.    

Bà Đỗ Ngọc Nga

Phó Hiệu trưởng trường TH Thuận Giao, huyện Thuận An

246.    

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phường

Phó Hiệu trưởng trường TH Trần Quốc Tuấn, Bến Cát

247.    

Bà Tống Thị Như Kiêm

Giáo viên trường TH Thạnh Phước, Tân Uyên

248.    

Bà Phan Thị Thu Hương

Giáo viên trường THCS Nguyễn Quốc Phú, h.Tân Uyên

249.    

Ông Trần Văn Nhì

Hiệu trưởng trường THCS Bình An, huyện Dĩ An

Tỉnh Tây Ninh

250.    

Bà Nguyễn Thị Kim Cương

Phó Hiệu trưởng trường TH Võ Thị Sáu, thị xã Tây Ninh

251.    

Bà Nguyễn Kim Thu

Tổ trưởng tổ Sinh trường THPT Tây Ninh

252.    

Ông Lê Quang Trinh

Tổ trưởng tổ Ngữ văn trường THPT Lý Thường Kiệt

253.    

Bà Nguyễn Thị Thu

Tổ trưởng tổ 2 trường TH Kim Đồng, thị xã Tây Ninh

254.    

Ông Trần Toàn

Tổ trưởng tổ Toán-Tin trường THPT Tây Ninh

255.    

Ông Nguyễn Văn Hoà

Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung

256.    

Ông Trương Phúc Lân

Giáo viên trường THPT Quang Trung

257.    

Bà Phan Thị Nhâm Thìn

Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, thị xã Tây Ninh

Tỉnh Đồng Nai

258.    

Ông Lê Minh Hoàng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

259.    

Bà Trần Thị Ngọc

Phó Hiệu trưởng trường TH Tam Phước 2

260.    

Ông Nguyễn Quý Công

Hiệu trưởng trường Văn hoá - Nghệ thuật

Tỉnh Long An

261.    

Bà Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên trường TH Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ

262.    

Bà Nguyễn Thị Dung

Giáo viên trường THCS thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ

263.    

Bà Nguyễn ThịThảo Chi

Giáo viên trường TH Nguyễn Thái Bình, huyện Cần Giuộc

264.    

Bà Nguyễn Thị Đôi

Giáo viên trường TH Nguyễn Thái Bình, huyện Cần Giuộc

265.    

Ông Nguyễn Văn Thành

Giáo viên trường THPT Nguyễn Thông

266.    

Bà Phạm Thị Bé

Giáo viên trường THCS Long Trì, huyện Châu Thành

267.    

Bà Huỳnh Thị Kim Luyện

Giáo viên trường THCS thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành

268.    

Bà Lục Thị á Múi

Giáo viên trường TH Nguyễn Văn Mùi, huyện Tân Trụ

269.    

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Giảng viên trường CĐ Sư phạm tỉnh

Tỉnh Đồng Tháp

270.    

Ông Trần Văn Hoàng

Hiệu trưởng trường THPT Thanh Bình 2

271.    

Bà Bùi Thị Kim Duyên

Giáo viên trường THPT thành phố Cao Lãnh

Tỉnh Tiền Giang

272.    

Ông Nguyễn Vũ Thanh

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Tiền Giang

273.    

Bà Cao Hoàng Bích

Giáo viên trường THPT chuyên Tiền Giang

274.    

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc

Hiệu trưởng trường Mầm non Bông Sen, TP Mỹ Tho

275.    

Ông Nguyễn Văn Đồng

Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Tiền Giang

276.    

Ông Phạm Văn Khanh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

277.    

Ông Huỳnh Thanh Hoàng

Tổ trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cồn

Tỉnh Bến Tre

278.    

Ông Lê Ngọc Sện

Giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Thành phố Cần Thơ

279.    

Bà Trần Thị Thắm

Hiệu trưởng trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn

280.    

Bà Nguyễn Thị Tín

Giáo viên trường TH số 2 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

281.    

Bà Huỳnh Thị Điệp

Chủ tịch Công đoàn trường THCS Bình Thuỷ

282.    

Bà Trần Thị Thanh Bình

Giám đốc Trung tâm Đại học Tại chức

283.    

Ông Nguyễn Văn Quyên

Trưởng khoa chăn nuôi động vật trường CĐ Kinh tế–Kỹ thuật

284.    

Bà Trương Thị Triều

Hiệu trưởng trường MN Sao Mai, Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

285.    

Bà Trần Thị Loan Anh

Trưởng bộ môn Ngoại ngữ trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật

Tỉnh Hậu Giang

286.    

Ông Trần Văn Mới

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

287.    

Ông Hà Hồng Vân

Hiệu trưởng trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang

Tỉnh Sóc Trăng

288.    

Ông Trương Minh Lưu

Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh

289.    

Bà Trần Thị Thanh Mai

Giáo viên trường Mầm non tư thục Sao Mai, TP Sóc Trăng

290.    

Bà Nguyễn Thị Nga

Giáo viên trường THPT Trần Văn Bảy

Tỉnh An Giang

291.    

Ông Trần Minh Tâm

Giáo viên trường Cao đẳng nghề An Giang

292.    

Bà Phạm Thị Lệ Hằng

Giáo viên trường Tiểu học B Phú Mỹ, Phú Tân

293.    

Bà Lý Thị Yến Tuyết

Giáo viên trường THCS Phú Mỹ, Phú Tân

Tỉnh Kiên Giang

294.    

Ông Lữ Văn Nhựt

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

295.    

Bà Nguyễn Thuý Phượng

Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, TP Rạch Giá

296.    

Bà Nguyễn Thị Thuý Phượng

Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực

297.    

Ông Hồ Minh Triết

Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật

298.    

Bà Trần Thị Tuyết

Phó Hiệu trưởng trường TH Mong Thọ B2, h. Châu Thành

299.    

Ông Lê Quang Ngọ

Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Thuận

300.    

Bà Vũ Thị Liên

Phó Hiệu trưởng trường TH thị trấn Kiên Lương 1, h.Kiên Lương

301.    

Bà Kiều Thuý Lan

Giáo viên trường TH thị trấn Gò Quao 1, huyện Gò Quao

302.    

Bà Nguyễn Thị Huỳnh ánh

Giáo viên trường THPT Nguyễn Trung Trực

303.    

Ông Trần Minh Thao

Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm tỉnh

304.    

Ông Nhan Văn Nhung

Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, TP Rạch Giá

305.    

Bà Nguyễn Thị Liên

Hiệu trưởng trường TH Dương Đông 3, huyện Phú Quốc

306.    

Bà Võ Thị Mộng Trinh

Phó Hiệu trưởng trường THCS Đông Hồ 1, thị xã Hà Tiên

307.    

Bà Trần Thị Tươi

Giáo viên trường THCS thị trấn Kiên Lương 1, h.Kiên Lương

308.    

Bà Đỗ Thị Hiên

Phó Hiệu trưởng trường TH Thuận Yên, thị xã Hà Tiên

309.    

Bà Phạm Thị Hồng

Hiệu trưởng trường TH Mong Thọ B2, huyện Châu Thành

310.    

Bà Sử Thị Cẩm Hồng

Hiệu trưởng trường TH thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận

311.    

Ông Nguyễn Văn Lâu

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

312.    

Bà Trần Yến Phượng

Hiệu trưởng trường MN Bán công Đông Hồ, thị xã Hà Tiên

313.    

Bà Chung Thị Quyên

Giáo viên trường TH thị trấn Kiên Lương 1, h.Kiên Lương

314.    

Bà Nguyễn Thị Kiều

Phó Hiệu trưởng trường TH Đông Hồ, thị xã Hà Tiên

315.    

Ông Nguyễn Trọng Long

Phó Hiệu trưởng trường THPT Giồng Riềng

Tỉnh Cà Mau

316.    

Ông Lê Quang Đức

Trưởng phòng GDTrH Sở GD&ĐT

317.    

Ông Trần Hồng Châu

Hiệu trưởng trường THPT Cà Mau

318.    

Ông Hà Văn Biên

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

319.    

Ông Trương Quang Bộ

Giám đốc Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

320.    

Ông Đỗ Anh Tuấn

Hiệu trưởng trường THPT Hồ Thị Kỷ

B. 25 hồ sơ NGƯT (diện đặc cách) của khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành phố Hà Nội

321.    

Ông Nguyễn Cổn

Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Tỉnh Ninh Bình

322.    

Ông Phạm Đức Tú

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Bắc Giang

323.    

Ông Giáp Văn Khanh

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Ngô Gia Tự

324.    

Ông Hoàng Văn Đích

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường PT Lao động tỉnh Hà Bắc

Tỉnh Bắc Ninh

325.    

Ông Nguyễn Hải Đường

Nguyên Hiêu trưởng trường PTCS Phá Lãng, Lương Tài

Tỉnh Phú Thọ

326.    

Ông Nguyễn Kim Trân

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

327.    

Ông Nguyễn Văn Quỹ

Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phú

328.    

Ông Nguyễn Văn Địch

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phú

Tỉnh Sơn La

329.    

Ông Hoàng Sáy

Nguyên Trưởng ty Giáo dục

330.    

Ông Phan Tất Ân

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

331.    

Ông Lò An Bình

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT

332.    

Bà Cầm Thị Chiêu

Nguyên Phó Trưởng ty Giáo dục

Tỉnh Hoà Bình

333.    

Ông Trần Mạnh Hoà

Nguyên Trưởng phòng TCCB Sở GD&ĐT

334.    

Ông Nguyễn Văn Song

Nguyên trưởng phòng Tổng hợp – Thi đua Sở GD&ĐT

335.    

Ông Hồ Quỳnh

Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Kỳ Sơn B

Tỉnh Thanh Hoá

336.    

Ông Phạm Tăng

Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh

337.    

Ông Hoàng Huênh

Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT Thạch Thành

Tỉnh Quảng Trị

338.    

Ông Trương Sĩ Tiến

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Thừa Thiên Huế

339.    

Bà Lê Thị Liên

Nguyên trưởng phòng MN Sở GD&ĐT

340.    

Ông Hồ Đăng Vu

Nguyên Hiệu trưởng trường CĐSP

Thành phố Đà Nẵng

341.    

Ông Phạm Đình Hảo

Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam-Đà Nẵng

Tỉnh Phú Yên

342.    

Ông Cao Văn Hoạch

Nguyên Phó Trưởng ty Giáo dục Phú Khánh

Tỉnh Quảng Bình

343.    

Ông Lê Văn Đang

Nguyên Phó Trưởng ty Giáo dục Quảng Bình

Tỉnh Thái Bình

344.    

Ông Lê Cừ

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Bắc Cạn

345.    

Ông La Văn Ngâm

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Thái

C. 169 hồ sơ NGƯT của khối các trường và đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT

Trường Đại học Nha Trang

346.    

Ông Đỗ Văn Ninh

Phó Hiệu trưởng

347.    

Ông Phan Trọng Huyến

Trưởng khoa Khai thác Thuỷ sản

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

348.    

Bà Hoàng Thị Chỉnh

Trưởng bộ môn Kinh tế Quốc tế, khoa Kinh tế phát triển

349.    

Ông Trần Hoàng Ngân

Trưởng khoa Ngân hàng

350.    

Bà Võ Thanh Thu

Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế, khoa Thương mại-Du lịch-Marketing

351.    

Bà Đoàn Thị Hồng Vân

Phó Trưởng khoa Thương mại-Du lịch-Marketing

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

352.    

Bà Đinh Thị Kim Phương

Hiệu trưởng

353.    

Bà Nguyễn Thanh Thuỷ

Nguyên Giáo viên Ngữ văn

Đại học Thái Nguyên

354.    

Ông Chu Hoàng Mậu

Phó Giám đốc

355.    

Bà Nguyễn Thị Kim Lan

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm

356.    

Ông Lại Khắc Lãi

Trưởng ban Quản lý Khoa học

357.    

Ông Nguyễn Đăng Hòe

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

358.    

Ông Vũ Quý Đạc

Trưởng khoa Cơ khí trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

359.    

Ông Nguyễn Duy Hoan

Giám đốc Trung tâm học liệu

360.    

Ông Phạm Hồng Quang

Trưởng phòng Khoa học – QHQT trường Đại học Sư phạm

361.    

Ông Phan Quang Thế

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Vinh

362.    

Ông Lê Quốc Hán

Trưởng Bộ môn, khoa Toán

363.    

Ông Nguyễn Khắc Nghĩa

Trưởng Bôn môn, khoa Hoá

Trường Đại học Tây Bắc

364.    

Ông Nguyễn Văn Đệ

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

365.    

Ông Nguyễn Văn Mã

Hiệu trưởng

Nhà xuất bản Giáo dục

366.    

Ông Ngô Trần ái

Tổng Giám đốc

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

367.    

Ông Phạm Năng Vũ

Nguyên giảng viên cao cấp

368.    

Ông Nguyễn Huy Phương

Giảng viên

369.    

Ông Nhữ Văn Bách

Giảng viên cao cấp

370.    

Ông Phan Văn Lộc

Nguyên giảng viên

371.    

Ông Nguyễn Trọng San

Giảng viên

372.    

Ông Trần Xuân Hà

Giảng viên cao cấp

373.    

Ông Cao Ngọc Lâm

Cán bộ giảng dạy

374.    

Ông Lê Như Hùng

Cán bộ giảng dạy

375.    

Ông Hồ Sỹ Giao

Nguyên cán bộ giảng dạy

376.    

Ông Nguyễn Kim Ngọc

Giảng viên cao cấp

377.    

Ông Võ Chí Mỹ

Chủ nhiệm bộ môn Trắc địa mỏ

378.    

Ông Đặng Nam Chinh

Trưởng khoa Trắc địa

379.    

Ông Ma Văn Lạc

Nguyên cán bộ giảng dạy

380.    

Ông Bùi Học

Trưởng bộ môn Địa Sinh thái

381.    

Ông Đỗ Hữu Tùng

Trưởng khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh

382.    

Ông Đỗ Cảnh Dương

Chủ nhiệm bộ môn Nguyên liệu khoáng

383.    

Ông Tạ Đức Thịnh

Phó Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

384.    

Bà Lê Thu Hà

Hiệu trưởng

Trường Đại học Hà Nội

385.    

Ông Vũ Văn Đại

Trưởng khoa Đào tạo sau Đại học

386.    

Ông Nguyễn Xuân Vang

Hiệu trưởng

387.    

Ông Lê Ngọc Tường

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

388.    

Ông Hoàng Ngọc Việt

Phó Hiệu trưởng

389.    

Ông Nguyễn Thành Độ

Phó Hiệu trưởng

390.    

Ông Hoàng Đức Thân

Trưởng khoa Thương mại

391.    

Ông Phan Công Nghĩa

Phó Hiệu trưởng

392.    

Ông Mai Ngọc Cường

Trưởng khoa Tại chức

Viện Đại học Mở Hà Nội

393.    

Ông Phạm Minh Việt

Viện trưởng

394.    

Ông Phan Văn Quế

Phó Viện trưởng

Trường Đại học Xây dựng

395.    

Ông Phạm Văn Hội

Trưởng bộ môn Công trình Thép Gỗ Khoa Xây dựng

396.    

Ông Phạm Hồng Nhật

Giảng viên khoa Công trình Thuỷ

397.    

Ông Nguyễn Văn Hùng

Hiệu trưởng

398.    

Ông Tăng Văn Đoàn

Giảng viên cao cấp bộ môn Thông gió – Môi trường Khí, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

399.    

Ông Nguyễn Quang Viên

Trưởng khoa Xây dựng

400.    

Ông Vũ Minh Đức

Trưởng khoa Vật liệu Xây dựng

401.    

Ông Đinh Văn Khiên

Trưởng khoa Kinh tế

402.    

Ông Nguyễn Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

403.    

Ông Trần Vĩnh Hưng

Trưởng khoa

Trường Đại học Sư phạm Thể dục, Thể thao TP Hồ Chí Minh

404.    

Ông Huỳnh Trọng Khải

Hiệu trưởng

Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

405.    

Ông Lê Bảo Lâm

Hiệu trưởng

Trường Đại học Cần Thơ

406.    

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Hiệu trưởng

407.    

Ông Võ Văn Sơn

Phó Trưởng khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

408.    

Ông Nguyễn Thanh Phương

Trưởng khoa Thuỷ sản

409.    

Ông Châu Văn Lực

Phó Hiệu trưởng

410.    

Ông Mai Văn Nam

Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

411.    

Ông Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Giáo sư Viện NC&PT Công nghệ Sinh học

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

412.    

Ông Mai Công Khanh

Hiệu trưởng

Trường Đại học Thương Mại

413.    

Ông Bùi Xuân Nhàn

Phó Hiệu trưởng

414.    

Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo

Phó Hiệu trưởng

415.    

Ông Đỗ Minh Thành

Phó Hiệu trưởng

416.    

Bà Trịnh Thị Sâm

Phó Trưởng phòng Đào tạo

417.    

Bà Vũ Thuỳ Dương

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

418.    

Ông Nguyễn Quang Hải

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Trường Đại học Giao thông Vận tải

419.    

Ông Vũ Duy Lộc

Giảng viên bộ môn Đầu máy toa xe

420.    

Ông Đỗ Đức Tuấn

Phó Hiệu trưởng

421.    

Ông Phạm Duy Hữu

Viện trưởng Viện KH&CN XDGTVT

422.    

Ông Bùi Xuân Cậy

Trưởng khoa Công trình

423.    

Ông Trần Tuấn Hiệp

Phó Hiệu trưởng

424.    

Ông Nguyễn Sỹ Ngọc

Giảng viên bộ môn Địa kỹ thuật

425.    

Ông Trần Đình Nghiên

Giảng viên bộ môn Thuỷ lực, thuỷ văn

426.    

Ông Nguyễn Văn Thụ

Viện trưởng Viện Quy hoạch& QLGTVT

427.    

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên bộ môn Đường sắt

428.    

Ông Lê Đắc Chỉnh

Giảng viên bộ môn TĐHTKCĐ

429.    

Ông Phạm Văn Ký

Phó Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Đại học Đà Nẵng

430.    

Ông Dương Ngọc Thọ

Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng Công nghệ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

431.    

Ông Đinh Quang Báo

Viện trưởng Viện NCSP

432.    

Ông Đỗ Thanh Bình

Trưởng khoa Lịch sử

433.    

Ông Trần Đăng Xuyền

Phó Hiệu trưởng

434.    

Ông Nguyễn Đăng Na

Giảng viên khoa Ngữ văn

435.    

Ông Lê A

Phó Giám đốc Tổng biên tập NXB

436.    

Ông Nguyễn Ngọc Cơ

Phó Trưởng khoa Lịch sử

437.    

Ông Bùi Văn Nghị

Trưởng khoa Toán - Tin

438.    

Ông Lê Đình Trung

Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ

439.    

Ông Phạm Xuân Quế

Trưởng khoa Vật lý

440.    

Ông Trần Lê Bảo

Trưởng bộ môn Lịch sử khoa Ngữ văn

441.    

Ông Vương Dương Minh

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Tất Thành

442.    

Ông Nguyễn Duy Minh

Nguyên Giảng viên khoa Sinh học

443.    

Bà Lê Thị Phương Nga

Trưởng bộ môn Khoa học Xã hội khoa GDTiểu học

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh

444.    

Bà Trần Thị Quốc Minh

Hiệu trưởng

445.    

Bà Nguyễn Thị Phương Nga

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

446.    

Ông Thái Bá Cần

Hiệu trưởng

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

447.    

Ông Nguyễn Văn Hoan

Giám đốc Viện nghiên cứu lúa

448.    

Ông Nguyễn Hữu Ngoan

Phó Hiệu trưởng

449.    

Bà Đoàn Thị Thanh Nhàn

Nguyên Trưởng bộ môn

450.    

Ông Trần Đức Viên

Hiệu trưởng

451.    

Bà Nguyễn Thị Vòng

Nguyên Trưởng khoa

452.    

Ông Trần Đình Đông

Phó Trưởng khoa

453.    

Bà Nguyễn Thị Lan

Nguyên Phó khoa

454.    

Ông Nguyễn Hồng Minh

Trưởng bộ môn

455.    

Ông Nguyễn Văn Đĩnh

Trưởng khoa Sau Đại học

456.    

Ông Trần Đức Hạnh

Nguyên Trưởng bộ môn

457.    

Ông Nguyễn Thế Hùng

Trưởng khoa

458.    

Ông Võ Trọng Hốt

Nguyên Trưởng bộ môn

459.    

Bà Ngô Thị Thuận

Nguyên Phó Trưởng khoa

Trường Đại học Ngoại thương

460.    

Ông Hoàng Văn Châu

Hiệu trưởng

461.    

Bà Nguyễn Thị Quy

Phó Hiệu trưởng

462.    

Ông Nguyễn Như Tiến

Giảng viên chính

463.    

Bà Đỗ Thị Loan

Chủ nhiệm khoa Sau Đại học

464.    

Ông Vũ Chí Lộc

Chủ tịch Hội đồng

465.    

Ông Lê Đình Tường

Nguyên Giáo viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

466.    

Ông Nguyễn Trọng Giảng

Hiệu trưởng

467.    

Ông Nguyễn Đức Chiến

Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật

468.    

Ông Hà Duyên Tư

Phó Hiệu trưởng

469.    

Ông Dương Đức Hồng

Trưởng phòng Đào tạo Đại học

470.    

Ông Phạm Văn Tuỳ

Giảng viên cao cấp, Viện KH&CN Nhiệt Lạnh

471.    

Ông Trần Văn Địch

Trưởng khoa Cơ khí

472.    

Ông Tăng Huy

Giảng viên cao cấp khoa Cơ khí

473.    

Ông Văn Đình Đệ

Phó Trưởng phòng KHCN

474.    

Ông Nguyễn Văn Liễn

Trưởng khoa Điện

475.    

Ông Nguyễn Đức Thuận

Trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Điện tử Y sinh

476.    

Ông Hoàng Đình Hoà

Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm

477.    

Ông Nguyễn Hoàng Nghị

Giảng viên cac cấp Viện Vật lý Kỹ thuật

478.    

Ông Thân Đức Hiền

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế về khoa học vật liệu

479.    

Ông Nguyễn Quốc Trung

Trưởng khoa Điện tử Viễn thông

480.    

Ông Nguyễn Đức Nghĩa

Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin

481.    

Ông Lê Hữu Chiến

Trưởng khoa Công nghệ Dệt may và Thời trang

482.    

Ông Lê Hùng Sơn

Giảng viên cao cấp, khoa Toán tin ứng dụng

483.    

Ông Đặng Văn Chuyết

Trưởng khoa Công nghệ thông tin

484.    

Ông Đặng Quốc Thống

Phó Trưởng bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện

485.    

Ông Trương Ngọc Thận

Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

486.    

Ông Đặng Quốc Phú

Viện trưởng Viện KH&CN Nhiệt - Lạnh

487.    

Ông Dư Quốc Thịnh

Giảng viên chính bộ môn Ô tô, Viện Cơ khí động lực

488.    

Bà Hoàng Thị Lĩnh

Giảng viên chính khoa Công nghệ Dệt - May và Thời trang

489.    

Ông Trần Văn Nhân

Viện trưởng Viện KH&CN Môi trường

490.    

Ông Phạm Văn Thiêm

Giám đốc Trung tâm Giáo dục & Phát triển sắc ký

491.    

Ông Phạm Thượng Hàn

Nguyên Trưởng BM Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp, khoa Điện

492.    

Ông Nguyễn Anh Dũng

Giáo viên cao cấp bộ môn CNVL Silicat, khoa CN Hoá học

493.    

Ông Đặng Việt Cương

Giảng viên cao cấp khoa Cơ khí

494.    

Ông Xuân Phái

Giảng viên chính bộ môn CN vật liệu Silicát, khoa CN Hoá học

495.    

Ông Trần Xuân Hiển

Giảng viên chính khoa Toán – Tin ứng dụng

Đại học Huế

496.    

Ông Cao Ngọc Thành

Quyền Hiệu trưởng trường Đại học Y – Dược

497.    

Ông Lê Đức Ngoan

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông – Lâm

498.    

Ông Lê Văn Bàng

Giảng viên chính bộ môn Nội, trường ĐH Y – Dược

499.    

Ông Hoàng Mạnh Quân

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông – Lâm

500.    

Ông Hoàng Khánh

Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, trường ĐH Y – Dựơc

501.    

Ông Trần Thái Học

Trưởng BM Lý luận Văn học, khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm

502.    

Ông Nguyễn Sum

Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm đào tạo từ xa

503.    

Ông Lê Thanh Sơn

Phó Giám đốc

504.    

Ông Tôn Thất Pháp

Trưởng bộ môn Thực vật, khoa Sinh trường ĐH Khoa học

505.    

Ông Nguyễn Xuân Tuyến

Giảng viên cao cấp khoa Toán, trường ĐH Sư phạm

506.    

Ông Đinh Vương Hùng

Trưởng khoa Cơ khí – Công nghệ trường ĐH Nông – Lâm

507.    

Ông Nguyễn Thám

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm

508.    

Ông Lê Công Triêm

Giám đốc Trung tâm NC và Bồi dưỡng GV trường ĐH Sư phạm

509.    

Ông Nguyễn Tài Phúc

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế

Trường Đại học Nông – Lâm TP Hồ Chí Minh

510.    

Ông Nguyễn Ngọc Tuân

Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

511.    

Ông Huỳnh Thanh Hùng

Phó Hiệu trưởng

512.    

Bà Trần Thị Thanh

Trưởng khoa Cơ khí công nghệ

Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

513.    

Ông Nguyễn Phúc Khanh

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

514.    

Ông Phạm Mạnh Hùng

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

D. 11 hồ sơ NGƯT (diện đặc cách) của khối các trường và đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT

Trường Đại học Xây dựng

515.    

Ông Lê Đình Phiên

Giảng viên khoa Công trình Thuỷ

516.    

Ông Vũ Như Cầu

Giảng viên bộ môn Cơ học kết cấu khoa Xây dựng

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh

517.    

Ông Dương Thiệu Tống

Nghỉ hưu

518.    

Ông Huỳnh Thế Cuộc

Hiệu trưởng

Trường Đại học Ngoại thương

519.    

Ông Nguyễn Diệp Thuỵ

Nguyên Giảng viên chính

520.    

Ông Nguyễn Xuân Thảo

Đã nghỉ hưu

Trường Đại học Quy Nhơn

521.    

Ông Châu An

Nguyên Cán bộ giảng dạy trường ĐHSP

Trường Đại học Nông – Lâm TP Hồ Chí Minh

522.    

Ông Trịnh Xuân Vũ

Nguyên Giảng viên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

523.    

Ông Ngô Văn Bưu

Nguyên cán bộ giảng dạy

524.    

Ông Đặng Xuân Phong

Nguyên cán bộ giảng dạy

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

525.    

Ông Trần Đình Đằng

Nguyên Trưởng khoa

 

Đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT của Bộ nghiên cứu kỹ từng hồ sơ, để phiên họp tới thảo luận và tiến hành bỏ phiếu tán thành trình Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp Nhà nước.

Đề nghị các Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ duyệt và gửi ý kiến phản hồi về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 7/9/2008.

Nơi nhận: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt-Hà Nội

 

 

Nơi nhận:
-PTTg- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân Để
-Các Thứ trưởng; BC
-Công đoàn GDVN
-Các uỷ viên HĐ
-Ban thư ký HĐ
-VP đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM;
-Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp tỉnh, thành phố trực thượcTW;
-Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT;
-Báo GD&TĐ để đăng tải;
-Cục Công nghệ TT (để đưa lên mạng);
-Lưu VT, PTĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 383/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu383/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2008
Ngày hiệu lực28/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 383/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 383/TB-BGDĐT phiên họp thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân ưu tú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 383/TB-BGDĐT phiên họp thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân ưu tú
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu383/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành28/08/2008
        Ngày hiệu lực28/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 383/TB-BGDĐT phiên họp thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân ưu tú

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 383/TB-BGDĐT phiên họp thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân ưu tú

           • 28/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực