Thông báo 383/TB-BGTVT

Thông báo số 383/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng về công tác xây dựng, chuyển đổi tiêu chuẩn theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và việc xây dựng quy trình quản lý, vận hành và bảo trì đường cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 383/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng công tác xây dựng chuyển đổi tiêu chuẩn theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 383/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHUYỂN ĐỔI TIÊU CHUẨN THEO LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ VIỆC XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG CAO TỐC

Ngày 27 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác xây dựng và chuyển đổi tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và việc biên soạn quy trình Quản lý, vận hành và bảo trì đường cao tốc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Vụ KHCN, Cục QLXD và CLCTGT, Cục Đường bộ VN, Cục Đường sắt VN, Cục Hàng hải VN, Cục Đường thủy nội địa VN, Cục Đăng kiểm VN, Cục Hàng không VN, Viện KHCN GTVT, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Tổng Công ty TVTK GTVT, Tổng Công ty Đường sắt VN (có danh sách đại biểu kèm theo).

Lãnh đạo Vụ KHCN báo cáo tổng hợp về công tác xây dựng tiêu chuẩn ngành GTVT trong thời gian vừa qua, yêu cầu chuyển đổi tiêu chuẩn theo Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và việc tổ chức xây dựng quy trình quản lý, vận hành và bảo trì đường cao tốc. Lãnh đạo các Cục và các đơn vị dự họp đã phát biểu ý kiến trao đổi và cơ bản thống nhất với các nội dung và đề xuất trong báo cáo của Vụ KHCN. Kết luận cuộc họp Bộ trưởng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1) Vụ KHCN đã tích cực phối hợp với các Cục, các Viện chuyên ngành và các đơn vị liên quan trong thời gian qua để xây dựng và phát triển được một hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành GTVT, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo hiệu quả chất lượng của các hoạt động sản xuất, xây dựng của ngành. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới hiện nay hệ thống tiêu chuẩn và đặc biệt là các định mức KTKT của ngành cần được tiếp tục cập nhật và hoàn thiện theo cơ chế mới và đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục cố gắng nỗ lực, đưa công tác tiêu chuẩn, định mức đi trước một bước và đáp ứng tốt hơn yêu cầu mới. Đồng thời cũng cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, định mức tạo điều kiện để các doanh nghiệp, chủ động thực hiện đúng theo các quy định hiện hành;

2) Về công tác rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn:

Thống nhất với các kiến nghị đề xuất và chương trình, kế hoạch rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn trong báo cáo của Vụ KHCN. Việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn cần được xem xét chi tiết cụ thể đối với từng tiêu chuẩn và lưu ý phải có tính kế thừa, ổn định trong thực hiện. Trên cơ sở tổng hợp các đề xuất rà soát chuyển đổi tiêu chuẩn của các Cục và các đơn vị, Vụ KHCN tổng hợp trình Bộ phê duyệt kế hoạch và lộ trình thực hiện việc chuyển đổi các TCN có liên quan trong từng năm. Trong đó lưu ý các kiến nghị về gia hạn thời gian chuyển đổi tiêu chuẩn và đề nghị bổ sung sửa đổi quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về việc thẩm định, ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

3) Về Quy trình Quản lý, vận hành và bảo trì đường cao tốc:

Đối với từng dự án xây dựng đường cao tốc nói riêng và các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nói chung, các Cục cần rà soát để đảm bảo trong các hợp đồng dự án phải có hạng mục xây dựng quy trình Quản lý, khai thác và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng. Sau khi Tư vấn dự án biên soạn xong dự thảo các quy trình, quy chế quản lý bảo trì công trình được đầu tư xây dựng, các Cục cần chỉ đạo các Ban QLDA tập hợp hồ sơ trình Bộ xem xét ban hành trước khi dự án kết thúc và chuyển giao cho đơn vị quản lý khai thác sử dụng. Cụ thể, đối với dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương: Giao Ban QLDA Mỹ Thuận tiến hành rà soát ngay các nội dung, hạng mục liên quan để đảm bảo trong nội dung hợp đồng gói thầu Quản lý, khai thác đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương có hạng mục xây dựng quy trình chi tiết quản lý, khai thác đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, trình Bộ xem xét ban hành trước khi đưa vào sử dụng.

Giao cho Vụ HTQT và Vụ KHCN phối hợp với Viện KHCN GTVT, Cục Đường bộ VN hoàn tất đề án đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ nghiên cứu bổ sung Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì đường cao tốc. Trên cơ sở đó, kết hợp với các dự thảo quy chế và quy trình quản lý, vận hành và bảo trì đường cao tốc đường cao tốc do các Ban QLDA trình duyệt, giao Vụ KHCN phối hợp với Cục Đường bộ VN, Viện KHCN GTVT và các đơn vị liên quan xem xét tổng hợp xây dựng một quy trình Quản lý, vận hành và bảo trì đường cao tốc đường cao tốc chung, ban hành thống nhất áp dụng trên toàn quốc.

4) Về tổ chức thực hiện:

• Yêu cầu Lãnh đạo các Cục phải chủ trì và chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với lĩnh vực mình quản lý, trực tiếp chỉ đạo rà soát và thực hiện kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn theo quy định. Tùy theo điều kiện cụ thể, các Cục có thể thành lập bộ phận chuyên trách công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

• Viện KHCN GTVT và Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có thể xem xét đề xuất phương án thành lập bộ phận chuyên môn với cơ chế hoạt động thích hợp, để phối hợp xây dựng và xem xét thẩm định ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành GTVT.

5) Những nội dung khác:

Giao cho Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại các định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông và đề xuất đề án bổ sung, chỉnh sửa hệ thống định mức này.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo các kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Các cơ quan tham dự cuộc họp;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu: VT, KHCN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 383/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu383/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực04/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 383/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 383/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng công tác xây dựng chuyển đổi tiêu chuẩn theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 383/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng công tác xây dựng chuyển đổi tiêu chuẩn theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu383/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực04/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 383/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng công tác xây dựng chuyển đổi tiêu chuẩn theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 383/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng công tác xây dựng chuyển đổi tiêu chuẩn theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc

           • 04/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực