Thông báo 385/TB-VPCP

Thông báo 385/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án hạ tầng giao thông cấp bách của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 385/TB-VPCP 2019 kết luận Thủ tướng thực hiện dự án hạ tầng giao thông cấp bách


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN HẠ TẦNG GIAO THÔNG CẤP BÁCH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông cấp bách của Bộ Giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến báo cáo bổ sung của các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo các Tổng công ty; ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng, các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ, YÊU CU CHUNG:

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã đóng góp rất lớn trong thành quả chung của đất nước; các lĩnh vực giao thông vận tải đều có bước tiến đáng kể phục vụ phát triển đất nưc. Có được kết quả này nhờ có sự cố gắng rất lớn của tập thể lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành.

Tuy vậy, trong bối cảnh hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn có sự chồng chéo; một số việc kéo dài từ các nhiệm kỳ trước. Do đó, bên cạnh những thành quả đã đạt được, việc triển khai các công việc quan trọng, cấp bách của ngành còn chưa được chủ động, hiệu quả chưa cao, còn tồn tại hạn chế. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải cần phải chủ động hơn, tập trung mọi lực lượng để làm tốt nhiệm vụ được giao; các đơn vị, tổ chức phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; các trường hp trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ cần phải được xử lý nghiêm. Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ ràng, có thời hạn hoàn thành cụ thể, tìm nguyên nhân nếu để xảy ra chậm trễ.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chính, chủ động, tích cực xử lý các khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và địa phương phối hp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xác định danh mục những lĩnh vực nhà nước phải làm để có kế hoạch tập trung nguồn lực; các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cần kêu gọi xã hội hóa đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

II. V CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ

1. Về các dự án hạ tầng đường bộ

a) Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông:

- Đối với 03 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Chính phủ đảm bảo đủ vốn cho các dự án.

+ Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được khởi công ngày 16/9/2019. Yêu cầu đây phải là dự án mẫu mực, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

+ Đối với 2 dự án thành phần còn lại: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương liên quan sớm triển khai thi công, khởi công đoạn Cao Bồ - Mai Sơn vào đầu tháng 10 năm 2019 và sớm đấu thầu cầu Mỹ Thuận 2, đảm bảo thời gian tiến độ và chất lượng.

- Đối với 8 dự án đầu tư theo hình thức BOT: Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

b) Về triển khai 02 dự án đường bộ cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi và Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý sau khi chuyển giao về y ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương có Công thư đề nghị WB gia hạn giải ngân Hiệp định cho Dự án đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi.

- Về Dự án Bến Lức - Long Thành:

+ Về vốn đối ứng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn ngân sách Trung ương năm 2019 cho Dự án theo đúng Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2019 để tiếp tục triển khai, đáp ng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

+ Về kế hoạch vốn nước ngoài cho Dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

c) Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ:

- Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bảo đảm đủ nguồn vốn cho hai Dự án và giải quyết ngay trong tháng 9 năm 2019.

- y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tập trung chỉ đạo triển khai Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bảo đảm thông xe vào năm 2020 và khánh thành vào năm 2021

d) Về đầu tư, xây dựng cầu Rạch Miễu 2 trên Quốc lộ 60

Quốc lộ 60 là tuyến trục dọc ven biển kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các cảng biển, khu kinh tế ven biển trong Vùng. Hiện nay, cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60 chỉ có 2 làn xe, việc lưu thông thường xuyên quá tải, ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu lập Báo cáo đề xuất đầu tư Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 là cần thiết. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sớm xem xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho Dự án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

2. Về các dự án hạ tầng hàng không

a) Về Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định để bảo đảm yêu cầu báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2019.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm tiến độ; phải làm cho tốt, kịp thời, không để đợi đến năm 2020, trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật.

b) Các dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn tại CHK quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất

- Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng (Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam,...) chịu trách nhiệm chính theo đúng thẩm quyền được giao trong việc bảo đảm hoạt động bình thường và an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng hàng không; chủ động thực hiện công tác duy tu, sửa chữa lớn và lập kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng cảng hàng không, sân bay theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương đề xuất Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phương án đầu tư nâng cấp, khắc phục ngay các hư hỏng đường cất hạ cánh, đường lăn tại CHK quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sự cố uy hiếp an toàn hàng không.

c) Dự án đầu tư nhà ga T3 tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định Báo cáo nghiên cu tiền khả thi Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3918/VPCP-CN ngày 10 tháng 5 năm 2019.

3. Về các dự án hạ tầng đường sắt

a) Về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Các cơ quan liên quan sớm thẩm định và báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến chỉ đạo báo cáo Quốc hội.

b) Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải quản lý

- Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông:

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đưa vào sử dụng nếu bảo đảm tuyệt đối an toàn. Những sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo xử lý đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7821/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2019.

c) Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát các dự án đường sắt đô thị đang triển khai tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất phương án bảo đảm tính kết nối đồng bộ (quy hoạch tuyến, công nghệ vận hành, thu phí...), tạo thuận lợi nhất cho người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về xử lý một số tồn tại, vướng mắc khác

a) Về thực hiện và xử lý nguồn vốn đầu tư công trung hạn của giai đoạn 2016 - 2020 và xử lý nợ đọng các dự án

- Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để có giải pháp xử lý phù hp, bảo đảm giải quyết các nợ đọng của giai đoạn 2016 - 2020, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

- Bộ Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, có kế hoạch cụ thể để triển khai các công trình, dự án theo cam kết của Bộ trưởng trước Quốc hội và nhân dân cả nước (như cầu Đại Ngãi, cầu Đuống, Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu,...).

- Giao Bộ Giao thông vận tải phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công trung hạn, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, làm việc giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Đảng đoàn Quốc hội để trao đổi, thống nhất một số nội dung còn vướng mắc về tài chính, ngân sách (có thể kết hp một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội).

- Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

b) Về triển khai thu phí điện tử tự động không dừng

- Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 và Công điện số 849/CĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019); cương quyết dừng thu phí đối với các trạm chưa chuyển sang thu tự động chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2019.

- Giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tập trung chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
UBND thành phố Hà Nội;
-
UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
-
UBND tnh Đồng Nai;
- Ủy ban Qu
n lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- T
ng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL, NN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2).
Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 385/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu385/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 385/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 385/TB-VPCP 2019 kết luận Thủ tướng thực hiện dự án hạ tầng giao thông cấp bách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 385/TB-VPCP 2019 kết luận Thủ tướng thực hiện dự án hạ tầng giao thông cấp bách
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu385/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 385/TB-VPCP 2019 kết luận Thủ tướng thực hiện dự án hạ tầng giao thông cấp bách

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 385/TB-VPCP 2019 kết luận Thủ tướng thực hiện dự án hạ tầng giao thông cấp bách

           • 29/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực