Thông báo 388/TB-BGTVT

Thông báo số 388/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp bàn về phương án xây dựng trụ sở chung của các đơn vị: Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 6 và Ban Quản lý các dự án đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 388/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp phương án xây dựng trụ sở chung đơn vị Cục Đường bộ Việt Nam dự án đường sắt


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 388/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ CHUNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ: CỤC ĐBVN, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 6 VÀ BAN QUẢN LÝ CDA ĐƯỜNG SẮT

Ngày 27/08/2008, tại văn phòng Bộ, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp bàn về phương án xây dựng trụ sở chung của các Đơn vị: Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 6 và Ban Quản lý các dự án đường sắt, tại Ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính; Cục QLXD&CLCTGT; Cục Đường bộ Việt Nam; Ban Quản lý dự án 6; ban Quản lý các dự án đường sắt và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án 6 báo cáo về các nội dung liên quan đến phương án xây dựng trụ sở chung của các Đơn vị: Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 6 và Ban Quản lý các dự án đường sắt, tại Ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cùng với các ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận:

1. Để tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước – Bộ Giao thông vận tải đồng ý để Cục Đường bộ Việt Nam cùng đầu tư xây dựng hoàn chỉnh một nhà làm việc với Ban Quản lý dự án 6 và Ban QLCDA đường sắt tại Ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – với tên gọi “Nhà Điều hành QLDA đường sắt, Quản lý đường bộ 6 và Cục Đường bộ Việt Nam”;

2. Ủy quyền Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 6) lập dự án điều chỉnh và thực hiện nhiệm vụ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, đúng thể chế hiện hành;

3. Giao vụ Tài chính tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản trình các cấp có thẩm quyền để được phép bán đấu giá trụ sở cũ của Cục Đường bộ Việt Nam tại 106 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội – lấy kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở chung theo dự án điều chỉnh. Đồng thời hướng dẫn Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đấu giá nhà và quyền sử dụng đất.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 388/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu388/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2008
Ngày hiệu lực08/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước

Download Văn bản pháp luật 388/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 388/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp phương án xây dựng trụ sở chung đơn vị Cục Đường bộ Việt Nam dự án đường sắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 388/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp phương án xây dựng trụ sở chung đơn vị Cục Đường bộ Việt Nam dự án đường sắt
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu388/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýBùi Nguyên Long
        Ngày ban hành08/09/2008
        Ngày hiệu lực08/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 388/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp phương án xây dựng trụ sở chung đơn vị Cục Đường bộ Việt Nam dự án đường sắt

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 388/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp phương án xây dựng trụ sở chung đơn vị Cục Đường bộ Việt Nam dự án đường sắt

              • 08/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực