Thông báo 388/TB-VPCP

Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 388/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) đã bàn và quyết định tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, trong 5 năm tới, một trong ba nhiệm vụ quan trọng nhất là tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công.

Việc cân đối vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng ngày càng khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, tương tự bài học kinh nghiệm về đầu tư hạ tầng của các quốc gia khác, mô hình đầu tư PPP cần được triển khai mạnh mẽ.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về đầu tư PPP. Yêu cầu các Bộ khẩn trương cử thành viên để sớm kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo; đồng thời cử đơn vị đầu mối giúp việc cho thành viên Ban chỉ đạo tại cơ quan mình. Trước mắt, sử dụng mô hình Tổ công tác liên ngành về PPP là bộ phận giúp việc chung cho Ban chỉ đạo; khi cần thiết sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Tại mỗi Bộ, địa phương, khi có dự án được triển khai sẽ thành lập bộ phận chuyên trách về PPP để quản lý và theo dõi dự án.

2. Một số công việc cần triển khai trong thời gian tới:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi những nội dung còn bất cập của Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2013 của Ban chỉ đạo, trình Trưởng ban quyết định, trong đó một số việc cần làm là:

- Các Bộ, ngành và địa phương lập danh mục dự án đầu tư PPP, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành và địa phương triển khai xúc tiến đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo: đối tượng đào tạo là các thành viên Tổ công tác liên ngành, các Bộ, ngành và địa phương có dự án đầu tư PPP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ cho chương trình PPP để tổ chức thực hiện.

3. Về các đề xuất, kiến nghị:

- Đồng ý việc dành vốn ngân sách tập trung ở Trung ương để phân bổ cho các dự án PPP được lựa chọn thí điểm.

- Đồng ý về nguyên tắc việc thuê tư vấn nước ngoài để hỗ trợ triển khai các dự án PPP. Các Bộ, ngành và địa phương quyết định theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan và biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, CT, GTVT, GD&ĐT, Y tế, TT&TT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 388/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu388/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 388/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu388/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực28/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban

             • 28/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực