Thông báo 39/TB-VPCP

Thông báo 39/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định về danh mục gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 39/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng danh mục gói thầu nội dung mua sắm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUYT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VDANH MỤC MỘT S GÓI THU, NỘI DUNG MUA SẮM ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 LUẬT ĐU THU

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tại cuộc họp của các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thống nhất lại với các Bộ về các trường hợp mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và Quy trình lựa chọn nhà thầu, bảo đảm chặt chẽ; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, TP, CT, VH,TT&DL, TT&TT, GD&ĐT, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, KGVX, TH;
- Lưu: VT, CN (2) Ha.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu39/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2018
Ngày hiệu lực24/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 39/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng danh mục gói thầu nội dung mua sắm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 39/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng danh mục gói thầu nội dung mua sắm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu39/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành24/01/2018
        Ngày hiệu lực24/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 39/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng danh mục gói thầu nội dung mua sắm

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 39/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng danh mục gói thầu nội dung mua sắm

             • 24/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực