Thông báo 39/TB-VPCP

Thông báo 39/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 39/TB-VPCP 2021 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ YÊN

Ngày 20 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây và làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021, một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mnh Hùng; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển năm 2021 và các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh, phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biu dương và đánh giá cao sự phấn đấu năng động, sáng tạo, quyết liệt và nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Yên tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, kiện toàn nhân sự sau Đại hội; tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021 với tinh thần vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm cao, bước đi, cách làm đúng đắn. Năm 2020 dù bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với ý chí vươn lên mnh m, sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, chính quyền, người dân, doanh nghiệp, tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; trong đó 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 3,69% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 3,8%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7,4%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.217,7 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông - lâm - tăng 1,7% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,9% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tuy chưa được cải thiện như các tỉnh khác nhưng những năm gần đây đều có xu hướng tăng bậc. Công tác văn hóa xã hội được chú trọng các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,54%, mức giảm đạt 1,39%/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được cng cố và tăng cường. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo; rút ngắn từ 35-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cần nhìn nhận nghiêm túc những bất cập, tồn tại thời gian qua: Hầu hết các chỉ số của Tỉnh (chỉ số năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính) đều ở mức độ thấp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn hạn chế, nhiều dự án xử lý còn chậm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; tiến độ xây dựng của nhiều công trình, dự án quan trọng còn chậm; cải cách hành chính nhà nước tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu...

II. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời cũng là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ thống nhất với báo cáo của lãnh đạo Tỉnh về kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Phú Yên cần tập trung khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép”; đồng thời phát huy các tiềm năng, thế mạnh, hiện thực hóa cơ hội phát triển, Tỉnh tiếp thu những ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Yên cần chung sức, đồng lòng giữ vững quyết tâm cao, thực hiện hiệu lực, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Thực hiện có hiệu quả Đán cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao hiệu quả nông nghiệp, tạo chuỗi sản xuất lớn, hình thành và thu hút nhiều doanh nghiệp mạnh, có thương hiệu.

3. Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trồng rừng thay thế, để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Tiếp tục trồng và bảo vệ rừng, triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây xanh một cách thực chất, sáng tạo, hiệu quả, bền vững, không phô trương, hình thức theo hướng huy động tối đa nguồn lực xã hội. Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, gắn với quy hoạch vùng Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

4. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh (chỉ số năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính...), tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng minh bạch, thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đạt kế hoạch số lượng doanh nghiệp thành lập mới; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, hướng tới đô thị số, xã hội số. Đặc biệt làm tốt công tác dân vận chính quyền trong việc thực hiện các dự án. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

5. Tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về cơ chế đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa trong giai đoạn 2021-2025 đảm bảo công suất 05 triệu hành khách/năm: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó có CHK Tuy Hòa). Đồng thời chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương triển khai dự án đầu tư mở rộng sân đỗ tàu bay và xây dựng nhà ga hành khách mới đáp ứng quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025 với công suất 3 triệu hành khách/năm; trong đó nghiên cứu phương án có thể mở rộng thêm đảm bảo 5 triệu khách/năm khi có nhu cầu. Trường hp ACV không có khả năng đầu tư theo kế hoạch phát triển Cảng hàng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất, hình thức đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Về bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư Tuyến đường bộ cao tốc nối Phú Yên với Tây Nguyên: Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất của Tỉnh trong quá trình lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Về việc triển khai đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên: Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất của Tỉnh để xem xét hình thức đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai trước năm 2025.

4. Về đầu tư Cảng Bãi Gốc:

- Về bổ sung dự án đê chắn sóng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn Trung ương giai đoạn 2021-2025: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp thm quyền phê duyệt (trong đó cần xác định chức năng của Cảng Bãi Gốc để Tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư).

- Về đề nghị bổ sung dự án Khí hóa lỏng vào Quy hoạch điện VIII: Giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét trong quá trình lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về hỗ trợ đầu tư tuyến đường bộ ven biển Phú Yên, tỉnh Phú Yên:

- Về điều chỉnh hướng tuyến đường bộ ven biển Phú Yên: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiên cứu điều chỉnh phù hp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện để phát huy hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về bố trí vốn: Đồng ý nguyên tắc, giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hỗ trợ Tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Về chuyển mục đích sử dụng rừng và đất đối với các dự án: Công ty TNHH nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa tại xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu; Hồ chứa nước Mỹ Lâm tại huyện Tây Hòa; Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam khu du lịch sinh thái Sao Việt và Khu dân cư phía Tây Trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa; Khu du lịch cao cấp New City Việt Nam: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên hoàn chỉnh hồ sơ theo quy đnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ. Giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp với các Bộ, cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm trong tháng 3/2021.

7. Về công tác đào tạo viên chức trong các đơn vị sự nghiệp:

Về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác: Giao Bộ Nội vụ xem xét kiến nghị của Tỉnh trong quá trình sửa đổi Nghị đnh số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ để nghiên cứu bổ sung cho phù hp. Đồng thời đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng ban hành chương trình bồi dưỡng theo hạng chức danh để đảm bảo trong công tác quản lý, sử dụng viên chức và quyền lợi của viên chức trong thực hiện chế độ, chính sách.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Công Thương, Giao Thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ.
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐTCP, các Vụ: CN, KTTH, NN, TKBT, TH, TCCV;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (3b).Thg

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu39/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2021
Ngày hiệu lực06/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 39/TB-VPCP 2021 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 39/TB-VPCP 2021 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu39/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành06/03/2021
        Ngày hiệu lực06/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 39/TB-VPCP 2021 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 39/TB-VPCP 2021 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

              • 06/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực