Thông báo 3929/TB-BNN-VP

Thông báo 3929/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp với Ban quản lý dự án lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3929/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3929/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI CUỘC HỌP VỚI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

Ngày 7 tháng 8 năm 2012, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã làm việc với Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, cùng dự có đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Cục quản lý xây dựng Công trình và các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế. Sau khi nghe đại diện Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Hà Công Tuấn kết luận như sau:

1. Các vấn đề chung

a) Ban quản lý dự án Lâm nghiệp (Ban) là đơn vị sự nghiệp, được Bộ giao quản lý một khối lượng lớn vốn ODA, vì vậy cần tăng cường các biện pháp quản lý và thực hiện đúng quy định của Nhà nước để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn ODA vay; hoạt động của Ban phải gắn với mục đích hoàn thành các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo thực hiện tốt Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

b) Những tháng đầu năm 2012, Ban đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt việc triển khai và giải ngân của các dự án. Trong thời gian tới, đề nghị Ban chủ động hơn nữa việc vận động nguồn lực và phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

2. Nội dung cụ thể

a) Tiếp tục quản lý thực hiện tốt 08 dự án đang triển khai; rà soát, chuẩn bị tốt việc thanh quyết toán các dự án chuẩn bị kết thúc và hoàn thành (Dự án KFW3 và KFW4) đúng quy định hiện hành.

b) Trong tháng 8, hoàn thành tổ chức bộ máy để khởi động thực hiện dự án “Chương trình bảo tồn rừng Việt Nam” (Dự án JICAII). Hoàn tất cả thủ tục trình phê duyệt mở rộng dự án WB3 (bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện thêm 01 năm).

c) Giao Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với Ban triển khai trong Quý III năm 2012 một số nội dung sau:

- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Ban Cố vấn chính sách đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP) để xây dựng và trình Bộ “Đề án quản lý ODA cho lâm nghiệp”, trong đó làm rõ các lĩnh vực ưu tiên kêu gọi vốn vay, vốn tài trợ không hoàn lại và danh mục các dự án ưu tiên đến 2015;

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Ban về quản lý và triển khai các dự án ODA trong lĩnh vực Lâm nghiệp, trong đó: Tổng cục lâm nghiệp với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành làm đầu mối, tổng hợp chung, báo cáo công tác theo kế hoạch, mời lãnh đạo Ban tham dự các cuộc họp giao ban tháng của Tổng cục;

- Xây dựng kế hoạch điều hòa tổng nguồn vốn cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, trong đó làm rõ tỷ trọng và đóng góp của nguồn ODA chi tiết năm 2013 và kế hoạch trung hạn 2013-2015;

d) Ban triển khai tổng kết đề xuất các chính sách quản lý các dự án và tham gia đề xuất chính sách chung về phát triển lâm nghiệp. Trong năm 2012, xây dựng và trình đề án về nâng cao năng lực, tổ chức, biên chế của Ban nhằm xây dựng, vận động và sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.

đ) Vụ Tài chính trình Bộ công văn chỉ đạo các địa phương trong vùng dự án thực hiện đầy đủ cam kết vốn đối ứng hàng năm và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án; Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tham mưu về các đề xuất liên quan đến kiện toàn bộ máy, tổ chức chung cho các Ban quản lý dự án trong đó có Ban quản lý dự án Lâm nghiệp; Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu đề xuất quản lý đối với hoạt động tư vấn của các dự án.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (xem trên Website: http//www.omard.gov.vn);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3929/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3929/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2012
Ngày hiệu lực14/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3929/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 3929/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3929/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3929/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành14/08/2012
        Ngày hiệu lực14/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 3929/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 3929/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp

             • 14/08/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực