Thông báo 3940/TB-TCHQ

Thông báo 3940/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3940/TB-TCHQ 2021 kết quả hàng hóa được xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3940/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/ 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 04/Sohaco ngày 16/7/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, mã số thuế: 0102043274;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

 

Tên thương mại: PIKABIOTIC

 

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC

Ký, mã hiệu, chủng loại: PIKABIOTIC

Nhà sản xuất: Cho-A Pharm. Co., Ltd - 318 Gwangjeong-ro, Haman-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Korea South.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Hỗn hợp 19 chủng lợi khuẩn 2,90mg (1,16 x 108 CFU)

Trong đó:

Bifidobacterium spp. (4 chủng: Bifidobacterium animalis ssp. Lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum): 4,83 x 107 CFU

Lactobacillus spp. (11 chủng: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillusreuteri, Lactobacillus salivarius): 4,38 x 107 CFU

Streptococcus spp. (1 chủng: Streptococcus thermophiles): 2,17 x 107 CFU

Lactococcus spp. (1 chủng: Lactococcus lactis): 2,10 x 106 CFU

Enterococcus spp. (2 chủng: Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis) 1,52 x 105 CFU

+ Kẽm 4,2 mg (dưới dạng kẽm oxid)

+ Cholecalciferol 10 μg

+ Fructooligosaccharid (FOS) 660 mg

+ Bt chiết xuất từ rễ cây diếp xoăn 421,9 mg.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Bổ sung 19 chủng lợi khuẩn giúp tăng cường hệ vi sinh có lợi cho đường ruột, giảm táo bón, tiêu chảy do loạn khuẩn. Cách sử dụng: Cho trẻ em và người lớn bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, phân sống, táo bón....

Có thể uống trực tiếp hoặc pha với nước sôi để nguội, sữa hay thức ăn. Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 2 giờ..

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ Hỗn hp 19 chủng lợi khuẩn 2,90mg (1,16 x 10□ CFU)

+ Kẽm 4,2 mg (dưới dạng kẽm oxid)

+ Cholecalciferol 10 μg

+ Fructooligosaccharid (FOS) 660 mg

+ Bột chiết xuất từ rễ cây diếp xoăn 421,9 mg.

- Thông số kỹ thuật: Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 2g/ gói (dạng bột)

- Công dụng theo thiết kế: bổ sung 19 chủng lợi khuẩn giúp tăng cường hệ vi sinh có lợi cho đường ruột, giảm táo bón, tiểu chảy do loạn khuẩn

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Đối tượng sử dụng: Trẻ em và người lớn bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, phân sống, táo bón, kém hấp thu dưỡng chất liên quan đến mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, sử dụng thuốc kháng sinh kéo dài gây loạn khuẩn đường ruột

Cách dùng:

• Trẻ từ 1 tuổi - 4 tuổi: 1/2 - 1 gói x 1 lần/ngày

• Trẻ từ 4 tuổi - 9 tuổi: 1 gói/1 lần, 2 lần/ngày

• Trẻ trên 9 tuổi & người lớn: 1 gói x 2 - 3 lần/ngày

• Có thể uống trực tiếp hoặc pha với nước sôi để nguội, sữa hay thức ăn

Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 2 giờ

• Nếu đang sử thuốc kháng sinh, sử dụng cách thời điểm uống thuốc ít nhất 2 giờ

• Trẻ dưới 1 tuổi, tham khảo thêm ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng

Liều khuyên dùng: 1/2 gói/ngày

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trưc mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

 

Tên thương mại: PIKABIOTIC

 

- Thành phn, cu tạo, công thức hóa học:

+ Hỗn hợp 19 chủng lợi khuẩn 2,90mg (1,16 x 108 CFU)

+ Kẽm 4,2 mg (dưới dạng kẽm oxid)

+ Cholecalciferol 10 μg

+ Fructooligosaccharid (FOS) 660 mg

+ Bột chiết xuất từ rễ cây diếp xoăn 421,9 mg.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Bổ sung 19 chủng lợi khuẩn giúp tăng cường hệ vi sinh có lợi cho đường ruột, giảm táo bón, tiêu chảy do loạn khuẩn. Cách sử dụng: Cho trẻ em và người lớn bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, phân sống, táo bón....

Có thể uống trực tiếp hoặc pha với nước sôi để nguội, sữa hay thức ăn. Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 2 giờ..

- Thông số kỹ thuật: Hộp 30 gói x 2g/ gói (dạng bột)

- Công dụng theo thiết kế: Bổ sung 19 chủng lợi khuẩn giúp tăng cường hệ vi sinh có lợi cho đường ruột, giảm táo bón, tiêu chảy do loạn khuẩn. Cách sử dụng: Cho trẻ em và người lớn bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, phân sống, táo bón....

Ký, mã hiệu, chủng loại: PIKABIOTIC

Nhà sản xuất: Cho-A Pharm. Co., Ltd - 318 Gwangjeong-ro, Haman-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam- do, Korea South.

thuộc nhóm 21.06, phân nhóm 210690 “- Loại khác: ”, phân nhóm - - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (food supplements) khác; hỗn hợp vi chất để bổ sung vào thực phẩm: ”, mã số 21069072- - - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

 

 

 

 

 

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phm và Thương mại SOHACO biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO (Số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội);
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3940/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3940/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2021
Ngày hiệu lực09/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(11/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3940/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 3940/TB-TCHQ 2021 kết quả hàng hóa được xác định trước mã số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3940/TB-TCHQ 2021 kết quả hàng hóa được xác định trước mã số
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3940/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành09/08/2021
        Ngày hiệu lực09/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (11/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3940/TB-TCHQ 2021 kết quả hàng hóa được xác định trước mã số

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3940/TB-TCHQ 2021 kết quả hàng hóa được xác định trước mã số

              • 09/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực