Thông báo 395/TB-VPCP

Thông báo 395/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Văn phòng Chính Phủ ban hanh

Nội dung toàn văn Thông báo 395/TB-VPCP năm 2013 ý kiến tăng cường chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

Ngày 29 tháng 10 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương. Sau khi nghe Bộ Công Thương báo cáo tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại 9 tháng năm 2013 và ý kiến của các đồng chí dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến kết luận như sau:

1. Thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tuy nhiên, kết quả đạt được vn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán, cần tập trung lực lượng, biện pháp đđấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là việc nhập lậu các mặt hàng cấm, pháo các loại, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, thuốc lá ngoại, rượu, bia và tình trạng xuất lậu xăng dầu, than, khoáng sản, gỗ các loại. Có biện pháp ngăn chặn ngay tình trạng xuất khống mặt hàng có giá trị cao để chiếm đoạt ngân sách thông qua việc hoàn thuế; tiến hành điều tra, truy tcác đối tượng trốn thuế, trục lợi để xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật.

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo 127 các địa phương, các lực lượng chức năng về chống buôn lậu, gian lận thương mại của Trung ương và địa phương tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn buôn lậu trong thời gian cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán; chú ý các tuyến, địa bàn trọng điểm nhập lậu các loại hàng hóa tiêu dùng nhiều vào dịp cuối năm như: rượu, bia, thuốc lá, gia súc, thực phẩm, hoa quả; quần áo may sẵn; các loại hàng cấm như pháo, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực...Tăng cường công tác đấu tranh đối vi hoạt động xuất lậu xăng dầu, than, khoáng sản, gỗ các loại. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chn tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả gây thiệt hại nghiêm trọng đối với người nông dân và sản xuất nông nghiệp.

- Yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 127 Trung ương xây dựng phương án tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng gi, gian lận thương mại và kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại thiếu trách nhiệm, có biểu hiện bao che, tiếp tay, bảo kê, làm ngơ đcác đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm lập lại kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình tội phạm buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật để chủ động có chủ trương, biện pháp kịp thời nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Các lực lượng chức năng về chng buôn lậu, gian lận thương mại phải thực hiện nghiêm Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động gia các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chia sẻ thông tin, hợp tác đấu tranh để nâng cao hiệu quả hoạt động và không vì lợi ích cục bộ của ngành hay địa phương.

- Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi ngay những sơ hở, bất cập của văn bản pháp luật có liên quan tránh việc lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; vận động qun chúng không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

- Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Công Thương và các địa phương liên quan khẩn trương điều tra, kết luận để xử lý theo quy định ca pháp luật các đối tượng lợi dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn quy định ghi nhãn mác đối với hàng hóa nhập lậu bị tịch thu để bán đấu giá; tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, không để lợi dụng để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

- Bộ Tài chính rà soát để có hướng dẫn kịp thời và tạo điều kiện việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nếu vượt thm quyn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11 năm 2013 (b sung Cơ quan thuế tham gia cơ quan Thường trực ca Ban Chỉ đạo ở cả Trung ương và địa phương).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Chđạo 127 Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: KTTH, TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT,
V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 395/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu395/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 395/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 395/TB-VPCP năm 2013 ý kiến tăng cường chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 395/TB-VPCP năm 2013 ý kiến tăng cường chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu395/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quang Thắng
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 395/TB-VPCP năm 2013 ý kiến tăng cường chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 395/TB-VPCP năm 2013 ý kiến tăng cường chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại

             • 04/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực