Thông báo 3960/TB-BNN-VP

Thông báo 3960/TB-BNN-VP năm 2013 kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị "Tổng kết sản xuất vụ đông 2012, kế hoạch sản xuất vụ đông 2013 tỉnh phía Bắc" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 3960/TB-BNN-VP kết luận Tổng kết sản xuất vụ đông 2012 2013 phía Bắc


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ QUỐC DOANH TẠI HỘI NGHỊ "TỔNG KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2012, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2013 CÁC TỈNH PHÍA BẮC"

Ngày 07/8/2013, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị "Tổng kết sản xuất vụ Đông 2012, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2013 các tỉnh phía Bắc". Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; đại diện một số Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm, Viện Nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Trồng trọt, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông của 29 tỉnh phía Bắc, đại diện một số Hội, Hiệp hội và nhiều doanh nghiệp sản xuất, thu mua chế biến nông sản, doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ông Đinh Viết Hồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, báo cáo của Cục Trồng trọt, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương và ý kiến tham luận của đại diện Viện nghiên cứu ngô, Viện nghiên cứu rau quả, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật; Sở Nông nghiệp & PTNT: Nghệ An, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang; Hiệp hội giống cây trồng Việt Nam, Công ty Xuất nhập khẩu và chế biến nông sản Đồng Giao, Công ty TNHH Thái Hương… Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kết luận Hội nghị như sau:

1. Kết quả sản xuất vụ Đông 2012

Trong điều kiện thời tiết vụ Đông 2012 gặp nhiều bất thuận, đặc biệt ảnh hưởng của cơn bão số 8 (bão Sơn Tinh) làm mất trắng hàng chục nghìn ha cây vụ Đông sớm nên diện tích vụ Đông 2012 chỉ đạt 408,5 nghìn ha không đạt kế hoạch về diện tích, trong đó nhóm cây ưa ấm (ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, dưa, bí) đạt 217.391 ha, chiếm 53,2%, nhóm cây ưa lạnh (khoai tây, rau đậu) đạt 185.356 ha, chiếm 45,6%; riêng diện tích rau đậu đạt 164.180 ha, tăng 3.858 ha so với vụ Đông 2011. Sản lượng vụ Đông 2012 đạt 3,93 triệu tấn cao hơn năm 2011; đặt biệt tổng giá trị vụ Đông năm 2012 đạt khoảng 16,75 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5,3 nghìn tỷ đồng so với vụ Đông năm 2011. Hầu hết sản phẩm vụ Đông bán được giá, tiêu thụ dễ dàng, giá trị sản xuất và thu nhập của nông dân đạt khá cao; nếu tính cả công, lợi nhuận thu về từ 35 đến trên 50%.

Nhiều địa phương có chính sách mạnh hỗ trợ sản xuất vụ Đông; nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất như các giống cây trồng mới; kỹ thuật trồng khoai tây, đậu tương, ngô bằng phương pháp làm đất tối thiểu; trồng ngô gieo vãi, trồng ngô dày; kỹ thuật rẽ lúa đặt bầu trồng bí, dưa; dưa chuột trồng bò lan không làm giàn; che phủ nilon trong trồng bí, dưa, lạc đông giúp giữ ẩm cây mọc đều, hạn chế cỏ dại; ứng dụng chế phẩm EM ủ với rơm rạ, cây cỏ các loại, phân trâu bò, lợn gà tạo nguồn phân hữu cơ…

2. Kế hoạch vụ Đông 2013

Năm 2013 thu hoạch lúa vụ Hè thu, vụ Mùa dự kiến sớm trước từ 7 - 10 ngày; giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm vụ Đông có xu hướng thuận lợi hơn, với sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp, thương nhân tiêu thụ, chế biến; các địa phương, nông dân có nhiều kinh nghiệm làm vụ đông. Vì vậy, Đông 2013 các tỉnh phía Bắc phấn đấu đạt 462 nghìn ha, tăng 60 nghìn ha so với vụ Đông 2012, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng 227 nghìn ha, vùng Bắc Trung Bộ 118 nghìn ha, vùng Trung du miền núi phía Bắc là 116 nghìn ha, với tỷ lệ 65% diện tích trồng cây ưa ấm và 35% cây ưa lạnh; phấn đấu đạt tổng giá trị sản phẩm là 20 nghìn tỷ đồng.

3. Tổ chức triển khai thực hiện

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết và chủ động điều chỉnh kịp thời dựa trên lợi thế, nhu cầu thị trường và diễn biến thời tiết. Thống kê diện tích lúa thu hoạch trong tháng 9 và trước 5/10 để cân đối và bố trí cây vụ đông ưa ấm. Bám sát diễn biến thời tiết, có biện pháp chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

Chỉ đạo sâu sát thời vụ gieo trồng, đối với cây ưa ấm, càng sớm càng tốt, kết thúc trước 5/10. Hướng dẫn địa phương, nông dân xác định cơ cấu các cây trồng cho phù hợp yêu cầu thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; đối với rau đậu cần rải vụ để sản phẩm không bị dư thừa. Quy vùng sản xuất tập trung, chủ động các phương án tưới, tiêu đề phòng mưa bão có thể xảy ra. Khâu nối, có chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp, thương nhân liên kết sản xuất với nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Khuyến cáo, hướng dẫn nông dân áp dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận và được khẳng định có hiệu quả cao từ các vụ đông trước; đối với rau đậu đẩy mạnh sản xuất theo VietGAP…

b) Đối với các đơn vị thuộc Bộ

- Cục Trồng trọt phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh phía Bắc tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch sản xuất; theo dõi, phát hiện, sớm tổng kết những mô hình sản xuất vụ Đông giỏi, các tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả cao để tổ chức thông tin, tuyên truyền và nhân rộng; tổng hợp các kiến nghị đề xuất của các địa phương, doanh nghiệp để giải quyết kịp thời hoặc đề xuất với Bộ xem xét giải quyết.

- Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo hệ thống thủy nông cung cấp đủ nước cho vụ đông; chuẩn bị tốt phương tiện, lực lượng để tiêu úng khi mưa bão xảy ra.

- Cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo các Chi cục BVTV tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi và xử lý kịp thời những điểm phát sinh dịch hại, áp dụng IPM, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng.

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các mô hình áp dụng, diễn đàn, hội chợ giới thiệu các TBKT mới vào sản xuất vụ Đông.

- Các Viện, Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ khuyến cáo cụ thể các tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận, địa chỉ cung cấp dịch vụ cho địa phương; xây dựng các mô hình áp dụng TBKT mới, nhất là công nghệ cao đối với các loại rau đậu, hoa, nấm có giá trị kinh tế cao để từng bước nhân rộng ra sản xuất.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh phía Bắc;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục: TT, BVTV;
- Vụ: KH; KHCN&MT;
- Viện: KHNN Việt Nam; CLT, CTP; KHKT NN Bắc Trung Bộ; KHKT NLN Miền núi phía Bắc; Nghiên cứu Rau quả;
- Trung tâm: Khuyến nông QG; Công nghệ sinh học thực vật - Viện DT; Chuyển giao CN và KN - Viện KHNN VN;
- Lưu: VT, TH, TT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3960/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu3960/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3960/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 3960/TB-BNN-VP kết luận Tổng kết sản xuất vụ đông 2012 2013 phía Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 3960/TB-BNN-VP kết luận Tổng kết sản xuất vụ đông 2012 2013 phía Bắc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu3960/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Quốc Tuấn
        Ngày ban hành29/08/2013
        Ngày hiệu lực29/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 3960/TB-BNN-VP kết luận Tổng kết sản xuất vụ đông 2012 2013 phía Bắc

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 3960/TB-BNN-VP kết luận Tổng kết sản xuất vụ đông 2012 2013 phía Bắc

              • 29/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực