Thông báo 399/TB-VPCP

Thông báo 399/TB-VPCP năm 2013 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết 09 tháng triển khai đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 399/TB-VPCP 2013 sơ kết 9 tháng phòng ngừa kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 399/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP SƠ KẾT 09 THÁNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN, KINH DOANH GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP

Ngày 19 tháng 10 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp sơ kết 09 tháng triển khai Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (Đề án 2088). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Công an (Tng cục V), Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ, địa phương và ý kiến tham luận của các đại biểu, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đề án 2088 đã được Thủ tướng Chính phủ chđạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ trên 20 tỉnh, thành phố phía Bắc, từ các tỉnh biên giới đến thành phố Hà Nội. Sau 09 tháng triển khai thực hiện, hầu hết các đường dây lớn, các đối tượng thường xuyên kinh doanh, vận chuyển gia cầm nhập lậu đã ngừng hoạt động hoặc thay đổi nội dung kinh doanh, không phát hiện thêm các đường dây, tổ chức hoạt động với quy mô lớn, chủ yếu còn lại là các đối tượng hoạt động nhỏ lẻ, có tính chất cơ hội, chủng loại hàng hóa phần lớn là gia cầm giống không có chứng nhận kiểm dịch và gia cầm mổ sẵn.

Đến nay, tình hình đã cơ bản được kiểm soát, tình trạng công khai kinh doanh, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trước đây đã được ngăn chặn, đẩy lùi. Chúng ta đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội giao là đến hết năm 2013, cơ bản chấm dứt tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Kết quả trên đã góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy chăn nuôi trong nước phát triển.

Qua 09 tháng chỉ đạo thực hiện công tác này, chúng ta cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng.

Trước hết, cần lựa chọn đúng vấn đề, xây dựng được Đề án chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện đến từng đối tượng, địa bàn; sự chđạo quyết liệt, trực tiếp của Lãnh đạo Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, lực lượng chức năng và sự vào cuộc tích cực, với trách nhiệm cao của cấp ủy và chính quyền các địa phương.

Trong tổ chức thực hiện, phải xác định được các khâu trọng yếu để tổ chức đột phá. Bên cạnh đó, việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật, biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác triển khai thực hiện Đề án được quan tâm ngay từ đầu và hoàn thiện từng bước để tháo gỡ khó khăn, khắc phục bất cập trong quá trình thực hiện Đề án. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm; coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, vừa nâng cao nhận thức trong nhân dân trong việc tiêu dùng, kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn vệ sinh thc phẩm, vừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép tại một số địa phương và trong từng thi điểm còn diễn biến phức tạp. Tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn, trong tháng 8 và tháng 9 tình hình có biểu hiện phức tạp trở lại so với 02 tháng trước đó.

Dự báo trong những tháng cuối năm, càng gần Tết Nguyên Đán, tình hình buôn lậu qua biên giới càng diễn biến phức tạp, các đối tượng vẫn tìm mọi phương thức và thủ đoạn để vận chuyn gia cầm, sản phẩm gia cầm trên ctuyến đường bộ và đường bin vào nội địa tiêu thụ.

II. V CÔNG VIC TRONG THỜI GIAN TỚI

Đthực hiện có kết quả việc phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép theo Đề án 2088 và từng bước mở rộng, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt những công việc sau:

1. Bộ Công Thương:

- Chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 2088 và chuẩn bị tổ chức tổng kết 01 năm Đề án 2088 trong tháng 12 năm 2013.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án tổng thể ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy, hải sn nhập khẩu trái phép (ngày 25 tháng 11 năm 2013 có phương án đề xuất), gửi các Bộ, ngành, địa phương góp ý kiến.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Y tế, Tư pháp xây dựng và biên soạn sổ tay hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính phục vụ cho việc triển khai thực hiện Đề án sau khi các Nghị định mới về xphạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan được ban hành; đưa lên cổng thông tin điện tcủa các Bộ để các lực lượng chức năng truy cập, tra cứu áp dụng.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về chứng nhận kiểm dịch thú y, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Bộ Công an (C49) phối hợp với Bộ Công Thương (Cục Quản lý thị trường) bàn biện pháp xử lý đối với những đối tượng vi phạm có hành vi chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng trong khi thi hành nhiệm vụ.

4. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá và công bố chất lượng thịt gà nhập khẩu từ Hàn Quốc được bán trên thị trường, nhất là đối với các sản phẩm không được bảo quản lạnh tại nơi bán.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 550/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh nội dung đáp ứng với mục tiêu của Đề án tổng thể trong thời gian tới.

6. Bộ Tài chính khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3454/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính.

7. Các Bộ, địa phương có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng qua đầu mối là Bộ Công Thương.

8. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 tiếp tục trin khai quyết liệt Đề án 2088; cấp ủy và chính quyền tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh quan tâm chđạo giải quyết các điểm nóng về vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn quản lý; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành thủ tục mua lò tiêu hủy gia cầm lưu động trong tháng 12 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các địa phương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Công an (C49), Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), NN&PTNT, Y tế, TT&TT, Tài chính, Tư pháp;
- UBND tp Hà Nội, các tỉnh, tp phía Bắc;
- Đài Truyn hình VN, Đài Tiếng nói VN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b), mn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 399/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu399/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 399/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 399/TB-VPCP 2013 sơ kết 9 tháng phòng ngừa kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 399/TB-VPCP 2013 sơ kết 9 tháng phòng ngừa kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu399/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 399/TB-VPCP 2013 sơ kết 9 tháng phòng ngừa kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 399/TB-VPCP 2013 sơ kết 9 tháng phòng ngừa kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép

             • 05/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực