Thông báo 399/TB-VPCP

Thông báo 399/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT kể từ ngày Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 399/TB-VPCP 2018 kết luận về sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 399/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC XỬ LÝ KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ VỀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN BT KỂ TỪ NGÀY LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT (Nghị định) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 - ngày Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến của các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

1. Về hình thức văn bản: Đồng ý trình Chính phủ ban hành Nghị quyết.

2. Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Tờ trình Chính phủ, trong đó lưu ý các ý kiến phát biểu sau:

a) Về nguyên tắc áp dụng pháp luật, trong đó có nguyên tắc không hồi tố: Phải thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp...

b) Quy định về tài sản công (quỹ đất, cơ sở nhà, đất...) để thanh toán:

- Phải thống nhất với dự thảo Nghị định.

- Trường hợp quỹ đất, cơ sở nhà, đất có giá trị thấp hơn giá trị dự án BT: Ngoài việc sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán bằng tiền, có thể sử dụng quỹ đất khác có giá trị tương đương để thanh toán phần chênh lệch.

c) Quy định giá trị chênh lệch tối đa 10% là thiếu căn cứ và khó khả thi.

d) Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định trước ngày Nghị quyết này được ban hành thì cấp có thẩm quyền được xem xét quyết định việc ký hợp đồng theo quy định nhưng chưa được thanh toán hợp đồng cho đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

3. Trên cơ sở tiếp thu, giải trình các ý kiến nêu trên, Bộ Tài chính khẩn trương lấy ý kiến các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đtổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và Tờ trình, trình Chính phủ.

4. Các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các dự án BT đang triển khai thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

5. Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, TN&MT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, PL, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Ha.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 399/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu399/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực16/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 399/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 399/TB-VPCP 2018 kết luận về sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 399/TB-VPCP 2018 kết luận về sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu399/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành16/10/2018
        Ngày hiệu lực16/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 399/TB-VPCP 2018 kết luận về sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 399/TB-VPCP 2018 kết luận về sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư

           • 16/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực