Thông báo 40-TB/TU

Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy


TỈNH ỦY CAO BẰNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------

Số: 40-TB/TU

Cao Bằng, ngày 06 tháng 06 năm 2006

 

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Ngày 01 và 02/6/2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị lần thứ 7; đồng chí Hà Ngọc Chiến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã bàn và quyết định các nội dung sau:

1. Nhất trí thông qua danh sách đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên nhiệm kỳ 2001 – 2005.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, xem xét lại một số chức đảng và đảng viên để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc tiếp tục xét, đề nghị bổ sung các tổ chức đảng và đảng viên đủ tiêu chuẩn khen thưởng nhiệm kỳ 2001 – 2005 để tổng hợp, báo cáo BTV Tỉnh ủy. Chú ý hình thức khen thưởng tặng cờ của BTV tỷ lệ còn thấp, cố gắng mỗi đảng bộ chọn ít nhất một đơn vị để BTV tặng cờ thi đua xuất sắc. Thời gian Ban Tổ chức tổng hợp, báo cáo BTV Tỉnh ủy: trước 26/6/2006

2. Nhất trí thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa đảng ủy Bộ đội biên phòng và 9 huyện ủy viên biên giới.

Bản dự thỏa Quy chế cần chỉnh sửa lại khổ thứ ba, Điều 5 cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thông tin nhanh, xử lý, giải quyết các tình huống xảy ra được chủ động, kịp thời. Sửa đổi, bổ sung, sắp xếp lại một số ý của một số điều; chỉnh sửa một số câu, từ cho đúng, phù hợp.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy BĐBP tỉnh căn cứ các ý kiến phát biểu và kết luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

3. Về tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh

Sau khi nghe báo cáo rà soát và các ý kiến phát biểu về hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ kết luận:

Đối với các hội đã thành lập: tiếp tục duy trì hoạt động; đồng thời rà soát biên chế, tổ chức, hiệu quả công việc và điều chỉnh theo Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Từng bước thực hiện xã hội hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội; xem xét việc sát nhập các hội phù hợp với tính chất hoạt động, tình hình thực tế ở địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của hội. Việc thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các hội hoạt động, chế độ phụ cấp lãnh đạo hội, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Đối với các hội thành lập mới phải thực hiện đúng theo Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phối hợp tổ chức thực hiện.

4. Về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Cao Bằng.

Ban Thường vụ cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo văn bản. Bản kế hoạch cần căn cứ nội dung Chương trình nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 – 2010 của Tỉnh ủy để bổ sung, cụ thể hóa thêm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; hiệu chỉnh số liệu đầy đủ, chính xác, toàn diện.

Giao Sở nội vụ căn cứ các ý kiến phát biểu và kết luận tại hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, thông qua Ban chỉ đạo thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 – 2010 trước khi trình ký ban hành.

5. Nhất trí thông qua Dự án quy hoạch, bố trí dân cư tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005 – 2010.

Tên dự án cần điều chỉnh lại là “Dự án quy hoạch, bố trí dân cư khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005 - 2010” để xác định rõ vùng triển khai dự án là khu vực nông thôn; xem xét phân kỳ cho phù hợp, giai đoạn I cần nêu cụ thể hơn các mục tiêu, nhiệm vụ, bổ sung thêm một số xóm trọng điểm, dự án Làng thanh niên lập nghiệp (ở Trùng Khánh, Hạ Lang); phần đánh giá thực trạng cần ngắn gọn, khái quát; bổ sung số liệu cho đầy đủ, chính xác; nêu rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án

Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ các ý kiến phát biểu và kết luận tại hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, trình cấp có thẩm quyền ban hành

6. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với tỉnh Cao Bằng

BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ.

7. Nhất trí thông qua Quy định tạm thời của UBND tỉnh về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện quy hoạch thị xã Cao Bằng.

Giao BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh, trình ký ban hành.

8. Về báo cáo đầu tư xây dựng đô thị mới thị xã Cao Bằng đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020.

BTV cơ bản nhất trí với các nội dung của báo cáo đầu tư.

Báo cáo cần căn cứ vào quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu đô thị mới đã được duyệt để bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp. Không nhất thiết phải chuyển toàn bộ các cơ quan hành chính sự nghiệp lên khu đô thị mới; việc lựa chọn các cơ quan, đơn vị và thứ tự ưu tiên chuyển lên khu đô thị mới cần xem xét, tính toán kỹ, phù hợp với điều kiện, khả năng nguồn vốn; bố trí các cơ quan hành chính hợp lý, không nên quá tập trung và không nên tách biệt quá xa khu dân cư; quá trình đầu tư cần đảm bảo cân đối, hài hòa, đồng bộ giữa khu đô thị mới Đề Thám với khu Thị xã hiện tại.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới phải vừa hiện đại, đồng bộ, vừa hài hòa với thiên nhiên, hạn chế san gạt mặt bằng để tận dụng tối đa địa hình và cảnh quan tự nhiên; nghiên cứu xem xét thêm quy mô, địa điểm bố trí hệ thống giao thông tĩnh cho phù hợp với giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển trong tương lai. Trước mắt, tập trung vào việc đầu tư xây dựng các tiêu chí còn thiếu để Thị xã Cao Bằng đạt đô thị loại III vào năm 2010.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ ý kiến phát biểu và kết luận tại hội nghị, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo đầu tư.

9. Nhất trí chủ trương cho Công ty Cổ phần xi măng – xây dựng công trình Cao Bằng đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 360.000 tấn/năm. Công ty tự quyết định phương án đầu tư và triển khai các công việc tiếp theo, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Nên chọn công nghệ đồng bộ, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển.

10. Nhất trí thông qua Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Chỉ thị cần bổ sung việc đánh giá kết quả và hạn chế trong công tác quản lý khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản của tỉnh ta trong thời gian qua; sắp xếp lại một số ý cho hợp lý.

Nội dung chỉ thị phải thể hiện được chủ trương thống nhất của tỉnh là việc khai thác, xuất khẩu khoáng sản phải quản lý chặt chẽ, theo quy hoạch, kế hoạch để phục vụ cho chế biến sâu; chỉ xuất khẩu quặng đã qua chế biến, đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định của Trung ương để đối lưu than cốc.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ ý kiến phát biểu và kết luận tại Hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

11. Nhất trí thông qua Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng nhiệm kỳ 2006 – 2010.

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy căn cứ ý kiến và kết luận tại Hội nghị, tiếp thu hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

12. Nhất trí chủ trương biên soạn, xuất bản Sách lịch sử các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy giai đoạn 2006 – 2010. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện.

13. Về việc khiếu nại của đồng chí Mai Hùng Cường, nguyên đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Dã Hương, Đảng bộ thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nghe báo cáo của Tổ công tác của Tỉnh ủy và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thấy rằng: BTV Huyện ủy Hòa An xem xét xử lý vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với đồng chí Mai Hùng Cường, nguyên đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Dã Hương, Đảng bộ thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã rõ ràng, khách quan, nội dung đơn khiếu nại không cung cấp được tài liệu chứng cứ mới nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không đặt vấn đề xem xét lại.

Giao Bộ phận chuyên trách Ban chỉ đạo TW6 (2) Tỉnh ủy tham mưu cho BTV Tỉnh ủy có văn bản trả lời nguyên đơn và báo UBKT Trung ương.

Căn cứ Thông báo, Đảng đoàn HĐND, BCS Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- VPTW (b/c)
- Các đ/c Tỉnh ủy viên.
- Các ban của Tỉnh ủy.
- Đảng ủy BĐBP
- Các sở: Nội vụ, Kế hoạch – ĐT, Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT
- BCS Đảng UBND tỉnh.
- Đảng đoàn HĐND tỉnh.
- Các hội cấp tỉnh
- VP UBND tỉnh
- Lãnh đạo VPTU, CVTH.
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Hà Ngọc Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40-TB/TU

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu40-TB/TU
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2006
Ngày hiệu lực06/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40-TB/TU

Lược đồ Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu40-TB/TU
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHà Ngọc Chiến
        Ngày ban hành06/06/2006
        Ngày hiệu lực06/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

             • 06/06/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/06/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực