Thông báo 40/TB-UBDT

Thông báo 40/TB-UBDT kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 17, 18 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 19, tháng 5 năm 2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 40/TB-UBDT 2016 kết luận Bộ trưởng họp giao ban chỉ đạo tuần 17 18 19 tháng 5 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 40/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TUẦN THỨ 17, 18 VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 19, THÁNG 5 NĂM 2016

Ngày 09/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 17, 18. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Đinh Quế Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 17, 18 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 19; ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 17, 18 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 19 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Yêu cầu các Vụ, đơn vị tập trung rà soát, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giao theo kế hoạch công tác năm 2016. Giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp để tổng hợp, bổ sung hoàn thiện báo cáo.

2. Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Vụ Hợp tác quốc tế: Khẩn trương hoàn thiện Đề án Chiến lược Hội nhập quốc tế về công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đăng ký, báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban.

2.2. Vụ Pháp chế:

- Hoàn thiện các nội dung Hồ sơ Luật Dân tộc, báo cáo tập thể LĐUB tại cuộc họp tuần 20 tháng 5/2016.

- Hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP; chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP.

2.3. Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Trường Cán bộ dân tộc: Khẩn trương tham mưu dựng Chương trình Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức viên chức theo nhóm 4 đối tượng (Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016). Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

2.4. Vụ Kế hoạch Tài chính: Đôn đốc Ban QL các dự án xây dựng khẩn trương triển khai thực hiện Dự án Học viện Dân tộc và trụ sở Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh.

2.5. Các Vụ: Chính sách dân tộc, Tuyên truyền, Địa phương I hoàn thiện lại các nội dung Đề án đã trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Bộ trưởng, Chnhiệm để đăng ký mời Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Ủy ban Dân tộc.

2.6. Vụ Chính sách dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình 135: Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo chuẩn nghèo đa chiều. Trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2016.

3. Văn phòng chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổng hợp tham mưu: Xây dựng chương trình công tác, lịch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị; xây dựng biểu mẫu báo cáo giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần của Ủy ban. Trình Lãnh đạo Ủy ban thông qua để triển khai, thực hiện từ 01/6/2016.

4. Yêu cầu các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban: Văn bản trình Lãnh đạo Ủy ban để đề nghị giải quyết công việc phải có nội dung rõ ràng và đúng thẩm quyền. Nếu là văn bản đề nghị giải quyết công việc của đơn vị thuộc Ủy ban phải do Thủ trưởng đơn vị ký trình (cấp phó chỉ được ký thay trong trường hợp Th trưởng đơn vị đi vắng).

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 17, 18 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 19. Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Thường trực Đảng ủy cơ quan;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Sỹ Tá

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/TB-UBDT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu40/TB-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2016
Ngày hiệu lực09/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 40/TB-UBDT 2016 kết luận Bộ trưởng họp giao ban chỉ đạo tuần 17 18 19 tháng 5 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 40/TB-UBDT 2016 kết luận Bộ trưởng họp giao ban chỉ đạo tuần 17 18 19 tháng 5 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu40/TB-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNguyễn Sỹ Tá
        Ngày ban hành09/05/2016
        Ngày hiệu lực09/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 40/TB-UBDT 2016 kết luận Bộ trưởng họp giao ban chỉ đạo tuần 17 18 19 tháng 5 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 40/TB-UBDT 2016 kết luận Bộ trưởng họp giao ban chỉ đạo tuần 17 18 19 tháng 5 2016

           • 09/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực