Thông báo 402/TB-VPCP

Thông báo 402/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 402/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 04 tháng 11 năm 2013, tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc vi lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kiểm tra chất lượng công tác tu bổ đnh kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2013. Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban và kết quả sau 2 tháng thực hiện công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2013, phương hướng nhiệm vụ, kiến nghị những giải pháp thời gian tới; ý kiến của đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Việc thực hiện công tác tu bổ định kỳ năm 2013, hoàn thành kế hoạch tu bổ, sửa chữa hệ thống thiết bị, kiến trúc công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đúng tiến độ đã đề ra; đã ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện việc hợp tác quốc tế phục vụ công tác y tế để tiếp tục bảo vệ, gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trạng thái tốt nhất; hệ thống máy móc, thiết bị công trình Lăng hoạt động an toàn, tin cậy; các công trình kiến trúc được duy tu, bảo dưỡng, bảo quản bảo đảm chất lượng, phù hp với kiến trúc của khu vực; an ninh, an toàn được bảo đảm; cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp; cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức đón tiếp, phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo; bảo đảm an ninh, nghi lễ và đón tiếp. Đặc biệt, đã tích cực triển khai các dự án được xác định tại Đ án "Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới".

2. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và ứng dụng về khoa học kỹ thuật trong công tác y tế, tăng cường công tác bảo đảm an ninh; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực, tính chủ động, tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh;

b) Giữ vững mối quan hệ truyền thống với các nhà khoa học y tế của Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mátxcơva nhằm tiếp thu kiến thức và học tập kinh nghiệm của Bạn trong giữ gìn, lâu dài thi hài Bác. Tích cực hơn nữa trong hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ đào tạo, huấn luyện của các chuyên gia Cộng hòa Liên bang Nga; đặc biệt hoàn thành tốt các nội dung hợp tác nghiên cứu khoa học. Phối hợp chặt chẽ với Tổ Công tác của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Dự án VN01;

c) Không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức công tác đón, tiếp, tuyên truyền gắn với việc bổ sung, hoàn thiện các hình thức nghi lễ để thu hút ngày càng đông đảo nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực nhằm phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng và các địa phương tổ chức các đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đinh chính sách, người có công về Thủ đô Hà Nội vào Lăng viếng Bác;

d) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng phương án chủ động bảo đảm an ninh, an toàn khu vực nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn Lăng và khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi tình huống;

đ) Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

3. Các Bộ, ngành, Tổ Công tác của Chính phủ tiếp tc phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng triển khai Dự án VN01.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối vốn, tổng hợp, báo cáo Thtướng Chính phủ bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trong năm 2014 và 2015.

5. Đề nghị y ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án đthực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Chính trị Ba Đình, trọng tâm là việc mở rộng sân cỏ Quảng trường Ba Đình về phía Nam, xây dựng Bãi đỗ xe ngầm và Khu vệ sinh ngầm để phục vụ khách đến viếng Bác và tham quan khu vực.

b) Phối hợp và bảo đảm kinh phí trong năm 2014 cho Ban Quản lý Lăng để thực hiện việc cải tạo, nâng cấp các đường, phố xung quanh Lăng: Lát hè đường bằng đá hoa cương, lắp dựng các hàng rào an ninh (bao gồm đường Ông ích Khiêm, Chùa Một Cột, Hùng Vương, Độc Lập và Hoàng Văn Thụ). Tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi tuyến phđi bộ trong năm 2014 bao gồm đường Độc Lập, Quảng trường Bắc Sơn và khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sau khi Nhà Quốc hội khánh thành và đưa vào sử dụng.

6. Đồng ý Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa để nhân dân, khách quốc tế vào viếng Bác và tham quan trở lại từ ngày 06 tháng 11 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: QP, CA, KHĐT, TC, NG, TP, NV, KHCN, XD;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, V.III, KTTH, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 402/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu402/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 402/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 402/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 402/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu402/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực06/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 402/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 402/TB-VPCP năm 2013 kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM

              • 06/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực