Thông báo 407/TB-VPCP

Thông báo 407/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 407/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2017/NĐ-CP

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Nghị định 20). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ, cơ quan: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Công Thương, Tư pháp; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Các bộ, cơ quan dự họp thống nhất cao: Việc ban hành Nghị đnh 20 là phù hp với chủ trương ca Đảng và Nhà nước, có cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế; kể từ khi được ban hành, có hiệu lực đã mang lại những kết quả nhất định trong việc chống chuyển giá như báo cáo của Bộ Tài chính đã nêu. Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định 20, cụ thể là khoản 3 Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bt cập cho doanh nghiệp, nên cần tiến hành sửa đổi ngay Nghị định 20 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính ph.

2. Bộ Tài chính:

a) Tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Báo cáo về việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đi Nghị định 20, tập trung vào các nội dung tại khoản 3 Điều 8: tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, theo trình tự thủ tục rút gọn theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, không phân biệt đi xử, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.

b) Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về việc quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết theo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, CT, TP;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- VCCI;
- Tổng cục Thuế;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)H.D
ương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 407/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu407/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2019
Ngày hiệu lực29/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 407/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 407/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 407/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu407/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành29/11/2019
        Ngày hiệu lực29/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 407/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 407/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP

           • 29/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực