Thông báo 41/TB-VPCP

Thông báo 41/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 41/TB-VPCP 2018 đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp về nội dung dự thảo Nghị quyết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan có ý kiến trước ngày 20 tháng 01 năm 2018 về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, tuy nhiên đến nay các bộ, ngành chưa có văn bản trả lời. Do vẫn còn có ý kiến khác nhau tại cuộc họp, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải làm việc trực tiếp với các bộ, ngành liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đgiải trình, tiếp thu các nội dung của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm thống nhất trước khi trình Chính phủ.

Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ thông qua tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018 vào ngày 02 tháng 02 năm 2018, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 27 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, TP,
XD, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2) Ha.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu41/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2018
Ngày hiệu lực24/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 41/TB-VPCP 2018 đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 41/TB-VPCP 2018 đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu41/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành24/01/2018
        Ngày hiệu lực24/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 41/TB-VPCP 2018 đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 41/TB-VPCP 2018 đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam

              • 24/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực