Thông báo 411/TB-SHTT

Thông báo số 411/TB-SHTT về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 411/TB-SHTT áp dụng biểu mức thu phí lệ phí sở hữu công nghiệp


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 411/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ công văn số 4647/BTC-CST ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính về việc áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày Thông tư bắt đầu có hiệu lực (ngày 21/3/2009, tiếp theo Thông báo số 186/TB-SHTT ngày 20/02/2009, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

1. Biểu mức phí, lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính tiếp tục được áp dụng đối với các khoản phí và lệ phí nộp trên cơ sở thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về kết quả thẩm định đơn trong thời hạn ấn định trong thông báo (không kể thời gian được gia hạn), bao gồm :

- Các khoản phí, lệ phí phải nộp trên cơ sở Thông báo kết quả thẩm định hình thức đơn đối với tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 21/2/2009;

- Các khoản phí, lệ phí phải nộp trên cơ sở Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đối với tất cả các đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý được công bố trước ngày 21/9/2008;

- Các khoản phí, lệ phí phải nộp trên cơ sở Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đối với các đơn sáng chế được công bố trước ngày 21/3/2008 nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn và các đơn sáng chế có yêu cầu thẩm định nội dung trước ngày 21/3/2008 nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

2. Biểu mức phí, lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC áp dụng đối với các khoản phí, lệ phí không thuộc các trường hợp nêu tại mục 1 Thông báo này.

3. Các khoản phí, lệ phí nêu tại mục 1 Thông báo này nếu đã được nộp theo biểu mức quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC sẽ được hoàn trả, theo thủ tục quy định tại điểm 8.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.   

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở Khoa học và Công nghệ;
- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
- TT (để đăng tải trên trang web);
- Lưu: VT, PCCS.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 411/TB-SHTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu411/TB-SHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2009
Ngày hiệu lực31/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 411/TB-SHTT

Lược đồ Thông báo 411/TB-SHTT áp dụng biểu mức thu phí lệ phí sở hữu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 411/TB-SHTT áp dụng biểu mức thu phí lệ phí sở hữu công nghiệp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu411/TB-SHTT
        Cơ quan ban hànhCục Sở hữu trí tuệ
        Người kýHoàng Văn Tân
        Ngày ban hành31/03/2009
        Ngày hiệu lực31/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 411/TB-SHTT áp dụng biểu mức thu phí lệ phí sở hữu công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 411/TB-SHTT áp dụng biểu mức thu phí lệ phí sở hữu công nghiệp

           • 31/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực