Thông báo 411/TB-VPCP

Thông báo 411/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 411/TB-VPCP năm 2013 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 411/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KON TUM

Ngày 30 tháng 10 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 năm (2011 - 2013), nhiệm vụ trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ về xử lý một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn và những kết quả đã đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Trong 3 năm qua (2011 - 2013), trong điều kiện khó khăn chung, tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức khá cao; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,6 triệu đồng năm 2010 lên 22,2 triệu đồng vào năm 2013; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách tăng bình quân 13,6%. Tỉnh đã triển khai tích cực, có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: số xã phổ cập giáo dục phổ thông đúng độ tuổi đạt 100%; mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố (87/97 xã có bác sỹ), tăng 3,1 giường và 2 bác sỹ/vạn dân so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 12%/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm trên 4%; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, Kon Tum vẫn là tỉnh nghèo, còn khó khăn: Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn cao; sản xuất và đời sống của đồng bào còn khó khăn do thiếu đất sản xuất; thu hút đầu tư chưa nhiều; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng xã hội chưa phát triển.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Tỉnh rà soát, đánh giá, nêu bật những thành tích đã đạt được để tiếp tục phát huy, đối với những chỉ tiêu chưa đạt thì cần tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp khắc phục kịp thời. Nhiệm vụ đặt ra cho những năm còn lại của nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm và những tháng còn lại của năm 2013 là rất nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao, tập trung vào một số việc sau:

1. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) đã đề ra.

2. Tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng về đất đai, rừng, khí hậu để phát triển nhanh và bền vững; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng các quy hoạch; tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế, trước hết là phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến các sản phẩm mà Tỉnh có lợi thế như: cao su, cà phê, sâm Ngọc Linh, rau và hoa xứ lạnh,...

3. Chủ động, linh hoạt vận dụng tốt các cơ chế chính sách hiện hành và cách làm cụ thể, thiết thực trong thời gian qua để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường quan hệ hữu nghị với các tỉnh biên giới nước bạn Lào và Campuchia.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về chia tách huyện Sa Thầy: Việc chia tách huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới là cần thiết, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2013.

2. Về đầu tư, nâng cấp các quốc lộ 24, 14C (kể cả phần còn lại) và đường Hồ Chí Minh (qua địa bàn tỉnh Kon Tum): Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn được giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

3. Về đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14):

a) Về nâng cấp, mở rộng quy mô đường đô thị (đoạn qua huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum): Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8284/VPCP-KTN ngày 04 tháng 10 năm 2013.

b) Về đầu tư tuyến tránh qua thành phố Kon Tum: Đồng ý về chủ trương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

4. Về công trình thủy điện Thượng Kon Tum (chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước và điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ; đánh giá tác động khi chuyển dòng chảy đến sản xuất và đời sống lưu vực sông Đăk Snghé và sông Đăk Bla): các Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6512/VPCP-KTN ngày 6 tháng 8 năm 2013.

Bộ Công Thương chỉ đạo chủ đầu tư công trình thủy điện Thượng Kon Tum nghiên cứu đầu tư, xây dựng hồ điều tiết bảo đảm đủ nước sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum.

5. Về dự án Nhà máy chế biến bột giấy và giấy Tân Mai: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8747/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2013.

6. Về Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y:

a) Về việc phát hành trái phiếu công trình có bảo lãnh của Chính phủ để đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường trục chính khu II: Đồng ý về chủ trương, Tỉnh chỉ đạo lập hồ sơ gửi Bộ Tài chính để thẩm định theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về tăng hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương đầu tư hạ tầng; nâng mức ngân sách trung ương hỗ trợ lên 90% tổng mức đầu tư/dự án: Trước mắt, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2074/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 12 năm 2012. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Công Thương nghiên cứu, xem xét đề nghị của Tỉnh trong quá trình sửa đổi Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Đối với việc áp dụng các chính sách như Khu Kinh tế Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị): Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương nghiên cứu, xem xét đề nghị của Tỉnh trong quá trình sửa đổi các Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009, số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Về sử dụng vốn ODA để đầu tư kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các công trình thiết yếu của Tỉnh: Đồng ý về chủ trương, Tỉnh lập danh mục các dự án cụ thể và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào danh mục các dự án vận động nguồn vốn ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về cơ chế phát triển lâm nghiệp:

a) Về thí điểm quản lý, khai thác rừng theo hướng bền vững đối với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

b) Về điều chỉnh đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trong quá trình sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010. Trước mắt, Tỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

c) Về sắp xếp các công ty lâm nghiệp trên địa bàn Tỉnh: Tỉnh chủ động nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch và đề án để khi có chủ trương mới của Bộ Chính trị thì triển khai, thực hiện.

9. Về chính sách hỗ trợ tín dụng xuất khẩu đối với mặt hàng cao su: Đồng ý, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương bổ sung vào danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu trong quá trình sửa đổi Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011.

10. Về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương từ 50% vượt thu ngân sách năm 2012 để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách của địa phương: các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ khẩn trương có ý kiến tham gia về phương án do Bộ Tài chính đề nghị để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Đồng ý tăng thêm mức hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh thực hiện công tác đối ngoại với các tỉnh biên giới Lào và Campuchia. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

12. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ Tỉnh nghiên cứu, xem xét việc bổ sung quy hoạch và giới thiệu nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ cao su, cà phê hòa tan, thức ăn gia súc, chế biến dược liệu và sâm Ngọc Linh,...

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 411/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu411/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 411/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 411/TB-VPCP năm 2013 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 411/TB-VPCP năm 2013 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu411/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 411/TB-VPCP năm 2013 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 411/TB-VPCP năm 2013 kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

           • 11/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực