Thông báo 413/TB-VPCP

Thông báo 413/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 413/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế biển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CP VỀ KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045

Ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo Nghị quyết của CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Nội vụ. Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan đã khẩn trương, chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết công phu, có chất lượng. Cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, TC, KH&CN, NNPTNT, TP, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03),
VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 413/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu413/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực06/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(30/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 413/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 413/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 413/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế biển
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu413/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực06/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (30/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 413/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế biển

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 413/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế biển

             • 06/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực