Thông báo 413/TB-VPCP

Thông báo 413/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 413/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bảo đảm trật tự an toàn giao thông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC - CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Ngày 08 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyn thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận tquốc Việt Nam; các thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự tham gia tích cực của các đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc thực hiện các giải pháp bảo đm trật tự, an toàn giao thông. Trong giai đoạn 2011 - 2015, nhất là sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã có sự chuyển biến mạnh mẽ; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có chuyn biến tốt; trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ được nâng cao; bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước và giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm liên tục cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương; đặc biệt đã giảm được 12.500 người chết (giảm gần 24% so với giai đoạn 2006 - 2010). Biểu dương các địa phương có thành tích tốt trong việc giảm tai nạn giao thông, nhất là giảm số người chết vì tai nạn giao thông; đặc biệt 14 địa phương giảm sngười chết trong 4 năm liên tục gồm: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Quảng Bình, Bình Định, An Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, Yên Bái.

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước; công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới; một số giải pháp đột phá được thực hiện quyết liệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phn giảm ùn tc giao thông trên địa bàn.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông còn ở mức cao; vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Năm 2015, tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt tăng cao. Một số địa phương có tình hình giảm tai nạn giao thông chưa ổn định.

Tình trạng vi phạm chở quá tải trọng đã giảm mạnh nhưng còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa phương có mỏ vật liệu, các địa phương có chung biên giới với Trung Quốc, Lào; vẫn còn phổ biến tình trạng cơi nới thành, thùng xe trái quy định; nh trạng ùn tắc giao thông có hiện tượng tái diễn phức tạp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khi có triều cường, mưa lớn, gây úng ngập cục bộ hoặc trên các tuyến có công trình đang thi công.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng;

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ;

- Tiếp tục giảm tai nạn giao thông hàng năm từ 5% - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông ở tất cả các địa phương; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường sắt, đường thủy nội địa, xe khách;

- Phòng, tránh và khắc phục ùn tắc giao thông trên các trục giao thông trọng điểm, các đầu mối giao thông quan trọng và tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

a) Phát động trên phạm vi toàn quốc “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011 - 2020”.

b) Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung quy định về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đẩy mạnh ci cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ; chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

c) Bảo đảm tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tng giao thông. Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; nghiên cứu xây dựng kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường thủy nội địa. Tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

d) Đẩy mạnh tái cơ cấu lĩnh vực vận tải; nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh; đẩy nhanh tiến độ phát triển vận tải hành khách công cộng kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn, đặc biệt là các dự án đường sắt đô thị, xe buýt nhanh tại Hà Nội và Thành phHồ Chi Minh.

đ) Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường st, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận ti, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông, các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

e) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải; chú trọng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận ti, chủ đầu tư, nhà thu xây dựng và người điu khiển phương tiện cá nhân, nhất là nhóm những người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người thuộc hộ nghèo, đng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng và triển khai tuyên truyền vận động bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

g) Tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố H Chí Minh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp của Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ gii cá nhân; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông đô thị; đẩy nhanh tiến độ, bảo đm hoàn thành các dự án đường sắt đô thị đang thi công theo đúng tiến độ; sớm triển khai các tuyến đường sắt đô thị mới theo quy hoạch đã được phê duyệt; mở rộng các đường vành đai, đường hướng tâm, đường trên cao để nâng cao lưu lượng phương tiện hoạt động.

3. Nhiệm vụ năm 2016

a) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng, ban hành, chỉ đạo triển khai và tổ chức ra quân thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2016 ngay từ ngày đầu năm với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% - 10% về số vụ, số người chết và sngười bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2015 ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa.

- Khắc phục ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm và tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tc giao thông kéo dài.

b) Các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch năm An toàn giao thông 2016, xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc Hội;
- C
ác Bộ: CT, KHCN, VHTT&DL;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN;
- Ban ATGT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Các ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Các Thành viên Ban Thường trực UB ATGT QG;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Văn phòng
Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, KGVX, TKBT,
V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 413/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu413/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực25/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 413/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 413/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bảo đảm trật tự an toàn giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 413/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu413/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành25/12/2015
        Ngày hiệu lực25/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 413/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bảo đảm trật tự an toàn giao thông

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 413/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bảo đảm trật tự an toàn giao thông

           • 25/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực