Thông báo 42/TB-TCT

Thông báo 42/TB-TCT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Corona do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 42/TB-TCT 2020 tăng cường biện pháp phòng chống dịch Corona


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TB-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao. Tchức y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khn cấp toàn cầu, trong đó Việt Nam là nước có nguy cơ rt cao bùng phát dịch lớn.

Thực hiện chỉ đạo của Thtướng Chính phvà Bộ Tài chính về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Tng cục Thuế đề nghị các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế và toàn th công chức, viên chức, người lao động cơ quan thuế các cp:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 và của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020.

- Nâng cao nhận thức về sự nguy him và tính nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đưng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Chủ động tham gia, thực hiện và phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hp cp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đđảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đng

- Việc phòng, chống dịch bệnh là điều quan trọng nhất, sc khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu, toàn thcông chức, nhân viên, người lao động cơ quan thuế các cấp cần có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện và hp tác trin khai thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch bệnh của cơ quan chuyên môn có thm quyền đưa ra đchống lại sự lây lan của vi rút Corona, hạn chế đến mức thp nht thiệt hại do dịch bệnh gây ra

- Chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền trong phòng, chống dịch bệnh. Khuyến khích việc phun thuốc khử trùng ngăn ngừa dịch bệnh trong phạm vi toàn bộ khuôn viên trụ sở làm việc của Tng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế

- Nêu cao ý thc phòng bệnh. Nếu có các du hiệu lâm sàng như st, ho, viêm họng... thì báo cáo Thủ trưởng đơn vị và không được tới cơ quan, không tham gia các hoạt động, chủ động đến cơ s y tế khám chuẩn đoán bệnh kịp thi

- Tm thi thay đi ứng xử trong giao tiếp hàng ngày; không bắt tay, giảm thiu hội họp; không tụ tập đông ngưi; mang khu trang cả trong khi làm việc và di chuyn ra nơi công cộng

- Trang bị đầy đủ khu trang, cồn rửa tay nơi công cộng tại trụ sở làm việc; đặc biệt các bộ phận, nơi cán bộ thuế thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người nộp thuế

- Nghiêm cấm việc che dấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

Tng cục Thuế thông báo đến các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế và toàn thcông chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo TCT (để b/c);
- Các Vụ /đ
ơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện
VP.TCT tại TPHCM;
- Các Cục
Thuế tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu:
VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Quách Hào Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/TB-TCT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu42/TB-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2020
Ngày hiệu lực01/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 42/TB-TCT 2020 tăng cường biện pháp phòng chống dịch Corona


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 42/TB-TCT 2020 tăng cường biện pháp phòng chống dịch Corona
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu42/TB-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýQuách Hào Hiệp
        Ngày ban hành01/02/2020
        Ngày hiệu lực01/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 42/TB-TCT 2020 tăng cường biện pháp phòng chống dịch Corona

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 42/TB-TCT 2020 tăng cường biện pháp phòng chống dịch Corona

           • 01/02/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực