Thông báo 42/TB-VPCP

Thông báo 42/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại 04 tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 42/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng dự án xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG, NÂNG CẤP CƠ SỞ DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ TẠI 04 TỈNH MIỀN TRUNG

Ngày 23 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Đồng ý với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quyết định dưới hình thức văn bản cá biệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu tiếp thu các ý kiến nêu tại cuộc họp, chủ động làm việc trực tiếp với các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính để rà soát, chỉnh sửa, thống nhất và hoàn thiện lại dự thảo Quyết định theo hướng ngắn gọn và phù hợp với các quy định hiện hành. Trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 2 năm 2019.

3. Các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn thiện dự thảo Quyết định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: KH&ĐT, NNPTNT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu42/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(22/02/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 42/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng dự án xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 42/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng dự án xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu42/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/01/2019
        Ngày hiệu lực29/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (22/02/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 42/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng dự án xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 42/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng dự án xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá

              • 29/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực