Thông báo 421/TB-VPCP

Thông báo 421/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thứ nhất Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 421/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 421/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Ngày 22 tháng 11 năm 2012, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự phiên họp thnhất của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia (nhiệm kỳ 2012 - 2016). Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, ngành liên quan, các thành viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia và các chuyên gia cao cấp của Hội đồng.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, ý kiến của thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự; phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, của nhiều thành viên và đồng chí Chủ tịch Hội đồng trong nhiệm kỳ qua, đã tư vấn, góp ý cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cả về chiến lược, về chính sách khoa học và công nghệ và nhiều đề án trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói, thành tựu đất nước ta đạt được trong công cuộc đổi mới thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực gắn liền với những bước tiến bộ, đổi mới về cơ chế, chính sách và các thành tựu phát triển khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ ở một số các cấp ủy đảng và chính quyền còn chưa sâu sắc, nhiều cơ chế chính sách chưa phù hợp, còn bó buộc khiến khoa học và công nghệ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, tiềm lực của đất nước.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc góp ý, tư vấn về cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ và các đề án do các Bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cần chủ động nghiên cứu, tư vấn độc lập; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách mới xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn để phát triển khoa học và công nghệ. Thời gian tới, cùng với việc thực hiện bốn nhiệm vụ được nêu trong báo cáo của Chủ tịch Hội đồng; cần tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau đây:

1. Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện các Đề án, Chương trình thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 20 của Trung ương 6 khoá XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Trong năm 2013, tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động của các cơ chế, chính sách hiện hành đối với khoa học và công nghệ, trên cơ sở đó đề xuất các điều chỉnh, bổ sung cần thiết, đủ mạnh để tháo gỡ các vướng mắc, trở ngại hiện tại, thúc đẩy khoa học và công nghệ phát triển, tăng cường sự đóng góp của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước hết cần tập trung vào một số vấn đề sau đây:

- Cơ chế, chính sách phát triển đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, để sớm trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp tiên tiến và hiện đại;

- Cơ chế, chính sách đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ và quản lý khoa học và công nghệ;

- Tham gia hoàn thiện cơ chế đặc thù cho các sản phẩm quốc gia; sản phẩm công nghệ cao (có thể mỗi sản phẩm có một cơ chế đặc thù); cho việc nâng cao năng lực công nghệ quốc gia gắn với lộ trình đổi mới công nghệ;

- Tham gia hoàn thiện cơ chế khoán trong khoa học và công nghệ gắn với hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

- Cơ chế, chính sách thúc đẩy việc tìm kiếm, học hỏi, hấp thụ chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến từ nước ngoài;

- Phương thức xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học và công nghệ.

Đồng thi, đề nghị các thành viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, xuất phát từ tâm huyết và kinh nghiệm hoạt động khoa học của mình để tham mưu, đề xuất các chính sách thiết thực, khả thi trong việc trọng dụng, động viên các nhà khoa học giỏi nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đất nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Phó Thủ tướng;
-
Các Bộ: KH&CN, GD&ĐT, TC, KH&ĐT;
- Hội đồng CSKHCNQG;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TKBT, TH, cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM





Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 421/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu421/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2012
Ngày hiệu lực24/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 421/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 421/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 421/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu421/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành24/12/2012
        Ngày hiệu lực24/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 421/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 421/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

              • 24/12/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/12/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực