Thông báo 4212/TB-BNN-VP

Thông báo 4212/TB-BNN-VP 2013 kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp triển khai dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 4212/TB-BNN-VP 2013 kết luận về dự án điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4212/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI DỰ ÁN TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2013-2016

Ngày 07 tháng 9 năm 2013, Thứ trưởng Hà Công Tuấn chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (sau đây viết tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ. Sau khi nghe Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo tiến độ triển khai Dự án, ý kiến phát biểu của các đơn vị, Thứ trưởng Hà Công Tuấn kết luận như sau:

Chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2013 và cả giai đoạn 2013-2016. Tuy vậy, thời gian qua việc triển khai thực hiện dự án theo Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ chậm so với kế hoạch tiến độ Dự án. Bộ yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp và Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Tổng cục Lâm nghiệp

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bàn giao, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án điểm tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh; lưu trữ, cập nhật và bàn giao hồ sơ cho Dự án Hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS) để lập cơ sở dữ liệu của ngành và công bố rộng rãi trên trang web Tổng cục Lâm nghiệp. Thời gian hoàn thành trước ngày 11/9/2013;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi để Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng; chuẩn bị các nội dung để tổ chức họp Ban chỉ đạo sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua, dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2013;

c) Lập tổng dự toán kinh phí Dự án giai đoạn 2013 - 2016 và dự toán kinh phí thực hiện cho 13 tỉnh giai đoạn từ 6/2013 đến 6/2014, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2013;

d) Hướng dẫn các địa phương lập dự toán kinh phí kiểm kê rừng. Đối với 13 tỉnh điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn từ 6/2013 đến 6/2014 phải hoàn thành lập dự toán trước ngày 20/9/2013;

đ) Thành lập Ban quản lý dự án ngay sau khi được Bộ giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Dự án;

e) Chủ trì, lấy ý kiến của Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí dự án, trình Bộ có ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính. Thời hạn trước ngày 20/9/2013;

g) Tổ chức quản lý, điều hành dự án, đề xuất kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc đúng quy định nhà nước, đảm bảo triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 594/QĐ-TTg.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Xem xét đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp tham mưu cho Bộ Quyết định giao nhiệm vụ chủ dự án cho Tổng cục Lâm nghiệp và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện dự án tại cấp Trung ương, gồm: Cục Kiểm lâm, Viện Điều tra quy hoạch rừng, Đại học Lâm nghiệp/Viện sinh thái rừng và Môi trường, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (thời gian trước 15/9/2013). Hàng năm, Bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trên thực hiện theo tiến độ dự án.

b) Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp trong việc hướng dẫn về tổ chức, cán bộ và các quy chế quản lý triển khai thực hiện dự án.

3. Vụ Tài chính

a) Phối hợp với chủ dự án tổng hợp tổng dự toán kinh phí và trình bộ phê duyệt gửi Bộ Tài chính thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện giao dự toán kinh phí hàng năm và thanh quyết toán kinh phí Dự án theo quy định hiện hành;

b) Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Lâm nghiệp trong việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện dự án, nhất là về tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Vụ TC, TCCB;
- Lưu VT, TCLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4212/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4212/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2013
Ngày hiệu lực12/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4212/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 4212/TB-BNN-VP 2013 kết luận về dự án điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4212/TB-BNN-VP 2013 kết luận về dự án điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4212/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành12/09/2013
        Ngày hiệu lực12/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 4212/TB-BNN-VP 2013 kết luận về dự án điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 4212/TB-BNN-VP 2013 kết luận về dự án điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

             • 12/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực