Thông báo 4224/BNN-VP

Thông báo số 4224/BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho dự án “chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi việt nam, giai đoạn 2007-2011” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 4224/BNN-VP kết luận Thứ trưởng Vũ Văn Tám họp bàn tháo gỡ khó khăn vốn dự án chương trình khí sinh học ngành chăn nuôi việt nam 2007-2011


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4224/BNN-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP BÀN BIỆN PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ VỐN CHO DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2007-2011”

Ngày 02/7/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp liên Bộ nhằm bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam, giai đoạn 2007 - 2011”. Tham gia cuộc họp gồm có: đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế đối ngoại), Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục Chăn nuôi, Văn phòng Dự án Khí sinh học TW) và Tổ chức Phát triển Hà Lan.

Tại cuộc họp, Cục Chăn nuôi đã trình bày tóm tắt giới thiệu Dự án, những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã kết luận:

1. Mặc dù tình hình triển khai thực hiện Dự án đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cần có quyết tâm cao trong việc tìm các giải pháp để tiếp tục thực hiện Dự án giai đoạn II (2007 - 2011) theo hướng sau:

- Giữ nguyên mức trợ giá cho các hộ dân là 01 triệu đồng/01 công trình. Trong đó, nguồn vốn ODA là 425.000 đồng/1công trình và nguồn ngân sách địa phương là 575.000 đồng/1 công trình.

- Các khoản chi quản lý Dự án và triển khai cơ bản theo cơ chế 2008 trên cơ sở rà soát các khoản chi thật cần thiết và tăng tính hiệu quả thiết thực.

2. Cục Chăn nuôi phối hợp với các đơn vị trong Bộ NN&PTNT tham mưu cho Bộ thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về cơ chế và hướng dẫn các địa phương được trích làm vốn đối ứng thực hiện Dự án Khí sinh học từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các nguồn khác.

3. Cục Chăn nuôi phối hợp các đơn vị để bổ sung danh mục vốn đối ứng Dự án này vào kế hoạch từ 2009 và lập dự toán chi tiết vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương cho 3 năm còn lại 2009 - 2011 để Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp gửi các Bộ ngành liên quan để kịp thời bố trí vốn.

4. Chủ Dự án báo cáo chi tiết tình hình thực hiện Dự án, trong đó nêu rõ các khó khăn và giải pháp, gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ ngành liên quan và nhà tài trợ để thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

5. Đề nghị Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) báo cáo với Đại sứ quán Hà Lan về khó khăn của Dự án và nên xem xét điều chỉnh theo hai hướng: nếu vẫn giữ nguyên chỉ tiêu 140.000 công trình thì xem xét khả năng tăng vốn ODA, hoặc nếu không có khả năng bổ sung thêm vốn ODA thì đồng ý để Dự án cắt giảm số công trình.

6. Nhất trí thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình Kkhí sinh học. Đề nghị các đơn vị liên quan xúc tiến các thủ tục thành lập theo qui định. Trong công văn gửi các Bộ ngành về việc thành lập, cần ghi rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo để các Bộ ngành cử đúng đầu mối tham gia.

7. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tạo điều kiện để Dự án tiếp tục được triển khai thuận lợi và hiệu quả.

Đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện, phát hiện những khó khăn vướng mắc kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổ chức Phát triển Hà Lan;
- Các Vụ HTQT, KH, TC;
- Cục Chăn nuôi;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4224/BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4224/BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4224/BNN-VP

Lược đồ Thông báo 4224/BNN-VP kết luận Thứ trưởng Vũ Văn Tám họp bàn tháo gỡ khó khăn vốn dự án chương trình khí sinh học ngành chăn nuôi việt nam 2007-2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4224/BNN-VP kết luận Thứ trưởng Vũ Văn Tám họp bàn tháo gỡ khó khăn vốn dự án chương trình khí sinh học ngành chăn nuôi việt nam 2007-2011
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4224/BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 4224/BNN-VP kết luận Thứ trưởng Vũ Văn Tám họp bàn tháo gỡ khó khăn vốn dự án chương trình khí sinh học ngành chăn nuôi việt nam 2007-2011

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 4224/BNN-VP kết luận Thứ trưởng Vũ Văn Tám họp bàn tháo gỡ khó khăn vốn dự án chương trình khí sinh học ngành chăn nuôi việt nam 2007-2011

              • 10/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực