Thông báo 424/TB-VPCP

Thông báo 424/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định về Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 424/TB-VPCP 2019 Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỢP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI GÂY RA

Ngày 09 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc trong thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ, thống nhất, hiệu quả để ứng phó sự cố về môi trường. Tuy nhiên, căn cứ pháp lý và hình thức văn bản ban hành phải đảm bảo phù hợp, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp để làm rõ hơn vấn đề này.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan có liên quan, ý kiến của các đại biểu dự họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, trong đó xác định rõ:

- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quy chế phù hợp với quy định của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; cơ chế phối hp, trách nhiệm xử lý, nhất là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố và trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc ứng phó, giải quyết, xử lý vấn đề ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường do sự cố chất thải và các sự cố khác gây ra.

- Thể hiện rõ quy trình ứng phó sự cố môi trường theo các bước công việc, thời gian và trách nhiệm thc hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan; quy định rõ trách nhiệm, phạm vi, nội dung thông báo, cung cấp, công bố thông tin và truyền thông của các cơ quan trong quá trình ứng phó sự cố môi trường đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng để kích động, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Quy định nguyên tắc, trách nhiệm về việc huy động nguồn lực tại chỗ bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của các hoạt động ứng phó sự cố môi trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Các Bộ: TNMT, TC, Y tế, TTTT, Công Thương, Tư pháp, Công an, Quốc phòng;
-
UBQG ƯP sự cố, thiên tai và TK cứu nạn;
- Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KGVX, PL, KTTH, CN, NN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,KGVX (02),
LTKH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 424/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu424/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2019
Ngày hiệu lực13/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(02/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 424/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 424/TB-VPCP 2019 Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 424/TB-VPCP 2019 Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu424/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành13/12/2019
        Ngày hiệu lực13/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (02/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 424/TB-VPCP 2019 Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 424/TB-VPCP 2019 Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra

             • 13/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực