Thông báo 427/TB-VPCP

Thông báo 427/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về quản lý xe ô tô ngoại giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 427/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 427/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ QUẢN LÝ XE Ô TÔ NGOẠI GIAO

Ngày 19 tháng 12 năm 2012, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp vxây dựng Quy định quản lý xe ô tô, xe 2, 3 bánh gắn máy ngoại giao và việc xử lý các xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định thời gian vừa qua. Tham dcuộc họp có đại điện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyn thông, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quy định quản lý xe ô tô, xe 2, 3 bánh gắn máy ngoại giao theo hướng:

a) Bảo đảm các ưu đãi dành cho đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng không quá chênh lệch với chính sách ưu đãi nước ngoài dành cho cơ quan, nhân viên ngoại giao của ta và các chính sách tương tự ở trong nước.

b) Nghiên cứu, bổ sung quy định chi cho phép mỗi nhân viên ngoại giao nước ngoài được phép nhập khẩu miễn thuế 01 xe ô tô trong một nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

c) Việc cho phép nhân viên hành chính, kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam được tạm nhập khẩu ô tô, xe 2, 3 bánh gắn máy miễn thuế thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại.

d) Đánh giá tác động của việc ban hành Quy định này và dự báo phản ứng của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; phân tích rõ sự khác nhau, mặt tích cực và hạn chế, lý do áp dụng cách tính thuế đặc thù đối với việc chuyển nhượng xe ngoại giao cho người Việt Nam so với các quy định về thuế nhập khẩu đối với xe ô tô hiện hành;

đ) Bổ sung các quy định cần thiết khác để hoàn thiện quy trình và tăng cường quản lý đối với xe ngoại giao, như: việc cấp giấy giới thiệu đăng ký, thời hạn tạm nhập khẩu miễn thuế phù hợp với thời gian công tác tại Việt Nam của chủ xe, không đăng kiểm xe ngoại giao khi đã hết hạn sử dụng tại Việt Nam, không cho phép ủy quyền cho đối tượng không được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao sử dụng xe ngoại giao ...

Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 20 tháng 01 năm 2013.

2. Về việc xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định thời gian vừa qua

a) Bộ Ngoại giao yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam rà soát các xe ô tô, xe 2, 3: bánh gắn máy có biển số ngoại giao, biển số nước ngoài hết hạn đăng ký lưu hành hoặc sử dụng không đúng mục đích phải đi làm thủ tục đăng ký, gia hạn theo đúng quy định.

b) Giao Bộ Công an chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan thông báo công khai, hướng dẫn người đang quản lý, sử dụng không đúng quy định xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài có trách nhiệm đến cơ quan công an khai báo và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, chuyển nhượng, nộp thuế theo đúng quy định.

Sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày thông báo, Bộ Công an chủ trì tổ chức tổng kiểm tra; nếu phát hiện xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định, không làm thủ tục chuyển nhượng và nộp thuế theo quy định thì xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-
Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, NC, PL, TKBT, TH, Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 427/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu427/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2012
Ngày hiệu lực26/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 427/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 427/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 427/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu427/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành26/12/2012
        Ngày hiệu lực26/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 427/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 427/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

              • 26/12/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực