Thông báo 429/TB-VPCP

Nội dung toàn văn Thông báo 429/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ TẠI BUỔI KIỂM TRA VÀ LÀM VIỆC VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH, CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có buổi kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết như sau:

1. Các vấn đề chung:

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình thế kỷ, lớn nhất từ trước tới nay về quy mô, giá trị tổng mức đầu tư, tính chất hiện đại, phức tạp về công nghệ và được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, yêu cầu đáp ứng về chất lượng, tiến độ. Đây cũng là công trình mang tính lịch sử với ngành hàng không nói riêng và ngành giao thông vận tải nói chung. Việc thành công của dự án sẽ minh chứng cho năng lực của các chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc quản lý, điều hành và tiếp cận với kỹ thuật mới.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng được tiến độ trước mắt, cơ bản đã bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các hạng mục, gói thầu trên hiện trường; ghi nhận chuyển biến của ACV trong công tác củng cố tổ chức, lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu chính của Dự án, đơn vị tư vấn giám sát.

Công trình phải bảo đảm yêu cầu vĩnh cửu, lâu dài, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. Chủ đầu tư phải xác định mức độ quan trọng, thiết yếu của công trình, mối quan hệ, ràng buộc giữa các hạng mục, yêu cầu rõ ràng về pháp lý, kỹ thuật, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các bên liên qua, không để xung đột trong quá trình triển khai các gói thầu, dự án thành phần và có chế độ khen thưởng các nhà thầu thực hiện tốt, chế tài xử phạt với các nhà thầu làm sai, kiên quyết thay thế đối với nhà thầu yếu kém.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chính về tổng thể dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; ACV chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình thực hiện dự án thành phần 3; các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai Dự án.

Các Bộ, ngành liên quan, các chủ đầu tư các dự án thành phần xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ chi tiết, khoa học, phù hợp với mục tiêu, tiến độ của Dự án và các cam kết với Chính phủ, với Quốc hội; gửi Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp kế hoạch triển khai tổng thể Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể của Dự án, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thúc đẩy, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của tất cả các dự án thành phần.

2. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng hồ sơ điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo nội dung đã trình Quốc hội điều chỉnh, gửi Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét khi phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư sau khi Quốc hội thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai tiếp công tác giải phóng mặt bằng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:

- Trực tiếp làm việc với Kiểm toán Nhà nước về các vướng mắc trong việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tiếp tục nỗ lực, khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đỗ” trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai bàn giao mặt bằng tuyến giao thông số 2 đúng tiến độ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường liên quan; báo cáo và đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Bố trí tái định cư Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn theo quy định pháp luật về đất đai, đền bù, tái định cư.

3. Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1:

- Về Dự án thành phần 1: Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bố trí hợp lý trụ sở các cơ quan kiểm dịch y tế, động/thực vật.

- Về Dự án thành phần 2:

+ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khẩn trương triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

+ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xác định quy hoạch chi tiết khu đất hỗn hợp 22 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình bảo đảm phù hợp với hiện trạng pháp lý sử dụng đất và cấp phép xây dựng Dự án trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến việc vận hành, khai thác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Về Dự án thành phần 3: ACV chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai; đánh giá lại năng lực quản lý, điều tiết kết nối thi công trên công trường; quản lý sâu sát quá trình triển khai các gói thầu, gắn trách nhiệm của các nhà thầu; kịp thời phát hiện để có biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời các sai sót, xung đột. ACV nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, công cụ quản lý; quản lý theo mô hình BIM trên toàn bộ dự án.

- Về Dự án thành phần 4: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường năng lực cán bộ để lựa chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực (tài chính, kỹ thuật), uy tín trong việc thực hiện cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho Cảng hàng không, bảo đảm nâng cao tính cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện. Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm trong việc tham mưu, triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4.

4. Triển khai thực hiện:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7872/VPCP- CN ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, thực hiện trách nhiệm của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tổ chức kiểm tra thực tế tại công trường Dự án theo chức năng, nhiệm vụ; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng, thiếu kiểm tra.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đánh giá tác động môi trường trong quá trình triển khai Dự án. Bộ Công an theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm minh công tác phòng cháy chữa cháy, áp dụng tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế, của các nước cung cấp thiết bị nhập khẩu.

- Phó Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua trong các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai dự án bảo đảm tiến độ, phối hợp hiệu quả, an toàn, chất lượng. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ACV xây dựng tiêu chí của phong trào để đến năm 2025 có thể theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tổng kết, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TN&MT, XD,TC, QP,
NN&PTNT, TP, CA;
- UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Các TCT: Cảng hàng không VN, Quản lý bay VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NN, NC, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2).
LTS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 429/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu429/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(01/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 429/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 429/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 429/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu429/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành21/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (01/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 429/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 429/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

              • 21/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực