Thông báo 431/TB-BGTVT

Thông báo 431/TB-BGTVT năm 2012 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về phương án cho thuê vận hành khai thác cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 431/TB-BGTVT 2012 kết luận về phương án cho thuê cảng Cái Mép Thị Vải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN CÔNG TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN CHO THUÊ VẬN HÀNH KHAI THÁC CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP-THỊ VẢI

Ngày 31/7/2012, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp về phương án cho thuê vận hành khai thác cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải. Tham dự cuộc họp có các đại diện cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng; Cục QLXD & CLCTGT, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án Hàng hải III, Tư vấn OCDI (Tư vấn hỗ trợ lập phương án cho thuê cảng).

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam, Tư vấn OCDI và ý kiến phát biểu của các thành viên trong cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã kết luận như sau:

1. Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng đánh giá cao Tư vấn OCDI và các đơn vị liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ xây dựng phương án cho thuê vận hành khai thác cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải đúng thời gian quy định theo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp về tiến độ xây dựng và công tác khai thác cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải (Thông báo số 379/TB-BGTVT ngày 16/7/2012 của BGTVT). Tuy nhiên, nội dung của phương án cho thuê còn chưa đầy đủ, thiếu nhiều nội dung theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, các số liệu đầu vào chưa sát với thực tế. Do vậy, Cục Hàng hải Việt Nam cần phải hoàn chỉnh và bổ sung lại phương án cho thuê.

2. Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với Vụ KHĐT và Cục Hàng hải Việt Nam chuẩn xác lại danh mục và giá trị tài sản cho thuê (chỉ tính giá trị tài sản cho thuê phía trong hàng rào cảng; tách riêng các chi phí nạo vét, đường ngoài cảng, lãi vay vốn từ khi kết thúc dự án khi trả xong nợ vay…). Yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 hoàn thành công việc và trình kết quả về Bộ (qua Cục Hàng hải VN) trước ngày 03/8/2012.

3. Sau khi có kết quả tính toán lại giá trị tài sản cho thuê, Cục Hàng hải Việt Nam hoàn thiện lại phương án cho thuê theo đúng quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP Trong đó cần tính toán và làm rõ thêm một số nội dung như sau:

+ Về nguyên tắc, xét về dài hạn phương án cho thuê phải đảm bảo được lợi ích và thu hồi được vốn cho Nhà nước, đồng thời phải phù hợp với thực tế hiện nay để thu hút được đơn vị vào thuê vận hành khai thác cảng.

+ Xác định lại sản lượng hàng năm thông cảng và mức giá thu ở mức hợp lý trên cơ sở tham khảo số liệu thực tế của các cảng đang hoạt động trong khu vực, đồng thời có dự báo về sản lượng và giá thu trong tương lai (30 năm cho thuê);

+ Theo quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP thời gian sử dụng kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng để tính giá cho thuê tối đa là 50 năm, vì vậy phương án cho thuê có thể xây dựng thời gian cho thuê là 30 năm, nhưng khấu hao tài sản để tính giá cho thuê có thể tính tới 50 năm để đảm bảo tính khả thi;

+ Tách riêng các hạng mục tài sản thành các phần như: phần bến, bãi, thiết bị, mạng lưới kỹ thuật trong cảng, nhà kho… để tính khấu hao đảm bảo phù hợp với thời gian khấu hao theo quy định hiện hành;

+ Phân tích chi tiết lý do lựa chọn mức thu phí biến đổi trên doanh thu để tính giá cho thuê biến đổi;

+ Cách thức và thời hạn thanh toán tiền thuê hàng năm;

+ Phương thức và cách thức điều chỉnh giá cho thuê;

+ Quy định chi tiết về sửa chữa vào bảo dưỡng tài sản trong quá trình vận hành;

+ Việc bàn giao và chất lượng tài sản bàn giao sau khi hết thời hạn cho thuê;

+ Dự thảo chi tiết mẫu hợp đồng cho thuê trong phương án.

Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam hoàn chỉnh lại phương án cho thuê và trình Bộ trước ngày 22/8/2012.

4. Ngoài việc lập phương án cho thuê, Cục Hàng hải Việt Nam lập và trình Bộ hồ sơ yêu cầu phục vụ công tác lựa chọn nhà khai thác cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải trước 30/8/2012 cũng như việc đề xuất đơn vị thuê vận hành khai thác theo quy định tại văn bản số 46/TTg-KTN ngày 11/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà khai thác các bến cảng Cái Mép và Thị Vải thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải.

5. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam căn cứ vào số liệu tính toán lại giá trị tài sản cho thuê, xây dựng đề án khai thác hiệu quả cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải và trình về Bộ trước ngày 15/8/2012.

6. Sau khi Cục Hàng hải Việt Nam trình phương án cho thuê về Bộ, Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng tiến hành thẩm định và báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cho thuê vận hành khai thác cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải theo trình tự quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để cùng phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Văn Công (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 431/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu431/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2012
Ngày hiệu lực02/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 431/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 431/TB-BGTVT 2012 kết luận về phương án cho thuê cảng Cái Mép Thị Vải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 431/TB-BGTVT 2012 kết luận về phương án cho thuê cảng Cái Mép Thị Vải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu431/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýPhạm Thị Phượng
        Ngày ban hành02/08/2012
        Ngày hiệu lực02/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 431/TB-BGTVT 2012 kết luận về phương án cho thuê cảng Cái Mép Thị Vải

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 431/TB-BGTVT 2012 kết luận về phương án cho thuê cảng Cái Mép Thị Vải

           • 02/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực