Thông báo 433/TB-TCHQ

Thông báo 433/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất xúc tác dùng để mạ điện Snowtex-AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 433/TB-TCHQ kết quả phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện Snowtex AK 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 585/TB-PTPL ngày 21/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất xúc tác dùng để mạ điện Snowtex-AK

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH điện tử Việt Hoa

Địa chỉ: Lô A1, Khu công nghiệp Hòa Khánh - Phường Hòa Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

MST: 0400456968

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10057488314/A12 ngày 02/10/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hóa chất có thành phần gồm SiO2, Al2Cl(OH)5 và nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có thành phần gồm SiO2, Al2Cl(OH)5 và nước

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan khu công nghiệp Hòa Khánh -Liên Chiểu - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Lô A1, Khu công nghiệp Hòa Khánh - Phường Hòa Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 433/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu433/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 433/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 433/TB-TCHQ kết quả phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện Snowtex AK 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 433/TB-TCHQ kết quả phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện Snowtex AK 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu433/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 433/TB-TCHQ kết quả phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện Snowtex AK 2016

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 433/TB-TCHQ kết quả phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện Snowtex AK 2016

            • 15/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực